Migratieplan EU: militair geweld tegen vluchtelingen?

Op 13 mei stelde Europees Commissievoorzitter Juncker de “Europese Agenda voor Migratie 2015” voor. Wat daarin het meest in het oog springt, is het plan om de netwerken van mensensmokkelaars op te…

Om de pil te vergulden

Dat een groot farmaceutisch bedrijf als GSK zich een kritische houding aanmeet over de buitensporige prijzen van zijn producten kan PVDA-dokter Dirk Van Duppen niet helemaal overtuigen. Hij ziet er meer een imago-operatie in en de intentie om, in budgettair moeilijke tijden, toch een grote speler te blijven. Lees hier zijn opiniestuk gepubliceerd op 21 mei 2015 in De Standaard.

Bijna voltallige districtsraad Borgerhout geeft zitpenningen af als steun aan Nepal

Op de districtsraad van maandag 18 mei 2015, diende de Borgerhoutse meerderheid (PVDA, SP.a en Groen) samen met CD&V en Open VLD een voorstel tot beslissing in voor financiële steun aan de zwaar getroffen bevolking van Nepal.

Kim De Witte (PVDA): "Pensioenen zijn wél betaalbaar"

Professor Frank Vandenbroucke zal op 20 mei te gast zijn in de commissie Sociale Zaken van het Federale parlement, voor een hoorzitting over de toekomst van onze pensioenen. "De voorstellen van de commisie-Vandenbroucke om langer te werken voor minder pensioen zijn wenselijk noch noodzakelijk" reageert Kim De Witte, pensioenexpert van de PVDA. De partij verwijt de commissie-Vandenbroucke (officieel de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040) dat ze "een liberale agenda" dient.

Fusie Delhaize-Ahold: feestje voor de aandeelhouders, kater voor het personeel

Delhaize heeft nog maar net een zware herstructurering achter de rug met 1800 afvloeiingen, inleveringen en flexibeler werk voor wie blijft. Nu Delhaize bevestigt dat ze met Albert Heijn (Ahold) besprekingen voert over een mogelijke fusie, is de ongerustheid bij het personeel groot.