Proficiat aan het Griekse volk: “Een barst in de neoliberale hegemonie en een vonk van hoop voor heel Europa”

“Griekenland kon vandaag kiezen tussen twee Europa’s. Het koos voor het Europa van solidariteit en democratie, en stemde tegen het Europa van de besparingen en tegen de wurgpolitiek van de nieuwe Europese financiële aristocratie. Dit is een enorm signaal. Het betekent een aanzet om het huidige beleid in heel Europa om te gooien. Het betekent hoop voor de volkeren die een alternatief willen: van Spanje over België, tot Ierland”, laat PVDA-voorzitter Peter Mertens weten in een eerste reactie op de resultaten.

Zij mogen op pensioen op hun 52, maar beslissen wel dat wij moeten werken tot 67

“De overgrote meerderheid van de Kamerleden die straks de pensioenleeftijd tot 67 jaar zullen optrekken, mogen zelf op hun 52 op pensioen.” Tot die conclusie komt een nieuw onderzoek van de PVDA…

Grieks dagboek (4): De trots van een heel volk

Het Griekse volk heeft gesproken en luid en duidelijk “neen” gezegd. De solidariteitsdelegatie die de PVDA naar Griekenland stuurde, getuigt over deze historische dag voor Griekenland en voor heel Europa. En vierde mee…

Meer dan 10.000 mensen steunen eis “Zonder geld naar de huisarts”

Op 1 juli wordt de verplichte derdebetalersregeling van kracht voor mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming. Op 1 juli werd eveneens de kaap van de 10.000 handtekeningen overschreden voor de…

Erkenning PVDA als nationale partij: opnieuw uitgesteld!

Wordt de PVDA erkend als nationale partij? Het antwoord op die vraag werd vandaag verwacht. Maar de 'Controlecommissie betreffende de Verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van de politieke partijen'…