GoLeft met Peter Mertens (deel 7 van 13) - Armoede, Speedypassen en...

auteur: 

PVDA-TV

In deze multimediale trein maakt PVDA-voorzitter Peter Mertens messcherp de stand van het land op, boordevol unieke beelden, video's en cijfers.

De ineenstorting van de banken in 2008 bracht ons aan de rand van de afgrond. Maar heeft de regering ondertussen de verantwoordelijken en de oorzaken aangepakt? Heeft ze ons inkomen en onze jobs beschermd? Dat ontdek je in deze videoreeks.

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Dank om de waarheid te zeggen. Europa van nu, weigert ons, zelfs de Minister van Financiën: toegang tot de dossiers van de individuele bank ( hoe het er aan toegaat ?. Dit was klaar en duidelijk te verstaan in de twee aan te raden T.V. uitzendingen nederland 1 van "RADAREXTRA" jongstleden. Hierdoor: zal de crisis blijven bestaan en NIET opgelost geraken. Al 1.200.000 nederlandse mensen kunnen niet rondkomen van 't inkomen dat ze hebben. Persoonlijk schat ik dit voor België op een 880.000 mensen in dezelfde omstandigheden. Europa maakt de rijken nog rijker en de armen armer tot dakloos toe.door: Belastingen die in België gemiddeld 6,80% voor de kapitaalkrachtige bedragen en voor de minste inkomens 20% bedragen. Op €1800,00 Bruto maandloon, waarvan al 33% sociale tussenkomsten afgehouden worden. Onderdak huishuur bedraagt al minstens €600,00 per maand. Dus met €600 overblijvende om al het levensnoodzakelijke te kunnen betalen is onmogelijk, zwijg stil van iets te kunnen betalen, behalve de kapitaalkrachtige bedrijven. M.v.g: jean.
Beste, Zoals de politieker in Europa het zelf eens zei: "Rechtvaardigheid" bestaat niet in de politiek. Notionele aftrek van € 6,2miljard is de politiek niets te veel, doch €1,5 miljard om de armoede uit te rooiën: dat is te duur en dat wil men al oneindig lange jaren: niet oplossen. Europa's voorstellen die verplicht in wetten dienen gemaakt door hun nationale europese politiekers en maken dat de arme mensen nog armer tot dakloosheid toe worden en de al bestaande rijken: onmenselijk rijk. Ook de crisis zal niet opgelost geraken, door Europese na te leven regel(s) die inzage in de gewone banken ( nodig om de crisis te kunnen oplossen), verbiedt. Zelfs de Ministers van Financiën krijgen hier geen inzage in. Arbeiders moeten 20% belastingen betalen, bedrijven van geen tot maximaal 7% belasting. Doordat de prijzen veels hoger liggen dan de lonen ( bevroren of niet) kan men met dezelfde koopkracht:steeds minder en minder aankopen en worden zij die maximaal €1800,00 brutto min sociale zekerheid €600,00 = €1200,00 min 20% belastingen en min €600,00 huishuur of lenings afkorting, nog alle bijkomende zaken betalen, wat onmogelijk is. Hierdoor zijn er naar schatting al 800.000 Belgen die met hun inkomen niet meer kunnen rondkomen. Belastingsschalen dienen eerlijk aangepast te worden. enz enz enz. Wil men dit alles toch rechtvaardiger krijgen, dan is er maar één oplossing en dat is: Stem PVDA. Denk nu niet, die ene stem zal het niet maken, want dan zal het nooit veranderen, maar denkt: mijn stem krijgen ze zekers: omdat ik verandering wil en iedere stem telt. Alvast: dank op voorhand en op naar de verandering via de PVDA. Groetjes: jean.