Steven De Vuyst

Steven De Vuyst, 25 jaar, is historicus.

Hij zetelt in de districtsraad van Zelzate.