Sadiq Mazghani

Sadiq Mazghani, geboren op 7 augustus 1966, is bouwvakker. Hij helpt mindervalide kinderen. 

Hij zetelt in de districtsraad van Hoboken.