Nadine Peeters

Nadine Peeters, geboren op 6 september 1971, is huurbegeleidster bij een sociaal verhuurkantoor.

Ze was tussen 1994 en 2000 gemeenteraadslid in Antwerpen voor de Beweging voor Sociale Vernieuwing (BSV). Na die periode in de gemeenteraad kwam ze via allerlei linkse initiatieven tenslotte uit bij de PVDA, waar ze een leuke thuis vond voor haar engagement.

Nadine werd in 2012 verkozen voor de districtsraad van Antwerpen.

Emailadres: nadinemilla@yahoo.fr