Mie Branders

Mie Branders, geboren op 9 maart 1964, is dokter bij Geneeskunde voor het Volk in Hoboken.

Ze was van 2000 tot 2012 actief als dictrictsraadslid in Hoboken en werd in 2012 verkozen voor de gemeenteraad van Antwerpen. Tevens is ze verbonden aan de Universiteit Antwerpen, in de opleiding huisartsgeneeskunde.

Emailadres: Mie.Branders@skynet.be

Labels