Kristof Vissers

Kristof Vissers, geboren op 28 april 1979, is leraar in een Centrum voor Basiseducatie. Hij geeft Nederlands en alfabetiseringslessen aan inwoners van Antwerpen en omstreken.

Hij is verkozen in de districtsraad van Deurne in 2012.