Erica De Meyer

Erica De Meyer, geboren op 26 augustus 1957, is zorgkundige bij ZNA Hoge Beuken en vakbondsafgevaardigde bij ACOD.

Ze is sinds 2006 districtsraadlid in Hoboken.