Els Jacobs

Els Jacobs, geboren op 6 december 1949, is 62 jaar en gepensioneerd. 

Ze zetelt in de districtsraad van Deurne.