Annick Gérard

Annick Gérard, geboren op 11 december 1965, is boekhoudster bij Brico en vakbondsafgevaardigde van SETCa. Ze was lijstrekker op de lijsten van de PVDA. 

Gemeenteraadslid te Herstal.