Charlie Lepaige

 
 

Het was een echte schertsvertoning. De parlementscommissie Defensie werd op 13 april “dringend” bijeengeroepen en was de setting van een sterk staaltje bochten afsnijden. Tijdens een toneelopvoering die lak had aan elke vorm van democratische controle probeerde minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) iedereen te doen geloven dat zijn partij noch de mensen in het leger zich voor de kar van de Amerikaanse multinational Lockheed Martin hebben laten spannen.

In Bonn vond de internationale klimaattop (COP23) plaats. De Belgische parlementaire probeerden verwoed om een interparlementaire verklaring over het klimaat voor te leggen.