jongeren

Aan de Franse universiteiten zijn er alsmaar meer studentenbijeenkomsten en blokkades. De studenten verzetten zich tegen de invoering van een selectiesysteem voor wie een universitaire opleiding wil beginnen. Zo wil de Franse regering een einde maken aan de vrije toegang tot de universiteit. Het is een strijd die zich mogelijk als een olievlek zal  uitbreiden, want er is ook al de ruimere beweging die ijvert voor het behoud van de openbare dienstverlening en die wordt aangevoerd door de spoorwegarbeiders.

Antwerpen lijkt steeds minder verdraagzaam. Het racisme en de discriminatie nemen toe, waarmee gepaard steeds meer repressieve maatregelen worden ingezet.

Met een groep jongeren van verschillende culturele achtergrond staken we de hoofden bij mekaar en bedachten we hoe we deze toename naar een steeds asocialer Vlaanderen tegen konden gaan.