Tino Delabie

 
 

Stakingen en protestmarsen in de VS. Leerkrachten in verschillende Amerikaanse staten zijn met de dag bozer om de jarenlange onderwijsbesparingen en looninleveringen. En hun acties hebben resultaat. In Oklahoma gaan voor het eerst in 28 jaar de belastingen op de winsten van de olie- en gaswinning omhoog om het onderwijs te herfinancieren.

“We moeten als honden in de kou buiten staan”, zeggen enkele ouders die in Grimbergen voor een basisschool kamperen om hun kind donderdag 1 maart te laten inschrijven. Een elektronisch aanmeldingssysteem zou een einde kunnen maken aan de jaarlijkse kampeertaferelen voor sommige scholen. Maar dat botst op de obstructie van een minderheid van elitaire scholen en van de N-VA. Hoe zou de PVDA het inschrijvingsbeleid aanpakken?

Duizenden leerkrachten starten het schooljaar zonder een job in het onderwijs. Werkonzekerheid en korte of deeltijdse opdrachten zijn schering en inslag voor startende leerkrachten. Tegelijkertijd vallen lessen vaak weg omdat zieke leerkrachten niet kunnen vervangen worden. Om die problemen aan te pakken, pleit PVDA voor een vervangingspool van leraars.

Leraars die eigen lesmateriaal aankopen, zwemlessen die worden geschrapt, scholen die acties opzetten voor wat extra geld ... Het zijn geen alleenstaande gevallen. De katholieke onderwijskoepel trekt dan ook aan de alarmbel over het tekort aan werkingsmiddelen in het onderwijs. De PVDA stelt voor om via de miljonairstaks zwaar te investeren in leerkrachten, middelen en scholenbouw.

De kloof tussen autochtone en allochtone leerlingen is nergens dieper dan in Vlaanderen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek naar schoolprestaties van kinderen over de hele wereld. Onze leerlingen mogen dan wel mooie scores halen, de cijfers leren ons ook dat de sociale ongelijkheid in ons onderwijs erg groot is.

De Vlaamse regering heeft een onderwijshervorming uitgewerkt, maar ze mist de moed om de grote structurele ongelijkheid weg te werken. Ook een veelzijdige algemene en technische vorming blinkt uit door afwezigheid. De grote uitdagingen van ons onderwijs worden niet aangepakt.

Vlaams minister van Onderwijs Crevits wil leerlingen met een B-attest verbieden hun jaar over te doen. Daarnaast wil ze een leerling die in het vijfde jaar van het secundair een C-attest krijgt (“niet geslaagd”) na herexamens bij de centrale examencommissie in Brussel toch naar het zesde jaar laten overgaan. Beide maatregelen zorgen voor veel discussies in de onderwijswereld en bij de ouders. De PVDA wil dat grootschalige middelen worden ingezet om zoveel mogelijk leerlingen te laten slagen, desnoods via herexamens. 

Volgend jaar gaat de Vlaamse regering 193 miljoen euro besparen op onderwijs. Geen enkel onderwijsniveau ontsnapt aan de besparingen. Minister Crevits staat open voor “onderhandelingen”… op voorwaarde dat ze uitmonden op de besparingen die de Vlaamse regering voor ogen heeft.

ACOD-onderwijs luidt de alarmbel over de pensioenen. De socialistische onderwijsvakbond verspreidt onder haar leden een nota over de besparingsplannen die op de federale onderhandelingstafel ligt. Daarin zouden de maandelijkse pensioenen verminderen met 100 tot 500 euro.

Voor het eerst sinds lang zal er in het Vlaams onderwijs méér bespaard dan geïnvesteerd worden. Volgens ‘De Standaard’ (23 juli 2014) plant de Vlaamse regering een nettobesparing van 100 miljoen euro. Op een budget van bijna 11 miljard euro betekent 100 miljoen bijna 1 procent. Dat lijkt misschien een kleine besparing maar voor een sector die minstens 1 miljard extra nodig heeft om behoorlijk te functioneren is elke euro besparing er één te veel.