Brecht Bruynsteen

 

Volvo moet het stakingsrecht respecteren. De PVDA eist de re-integratie van de zestien arbeiders die op staande voet ontslagen zijn na een spontane stakingsactie bij Volvo Car Gent. 

De onderhandelingen voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) bij Oleon Ertvelde zijn afgesprongen nadat de directie radicaal njet zei tegen de voorstellen van de werknemers en hun vakbonden. Toen de vakbondsafgevaardigden van de drie vakbonden (ABVV, ACV en ACLVB) hun achterban hierover informeerden, hebben de werknemers beslist om het werk neer te
leggen. Het gaat om een spontane actie. De PVDA ging vanmorgen bij de poort haar steun betuigen.

De staking bij Volvo Car Gent is een duidelijk signaal: toenemende werkdruk, doorgedreven flexibiliteit, loonnormen, onzekere contracten … deze rechtse, neoliberale recepten van de regering komen steeds meer werkmensen de strot uit. 

Maandag 2 mei deelde de directie van SAS Automotive mee aan de werknemers dat het bedrijf zal sluiten in oktober 2016. 210 mensen staan in oktober op straat. De werknemers hadden zich al ingesteld op een uitdoofscenario tegen 2019. De schok en de woede waren dan ook zeer groot en men ging meteen in staking.

De vuilnisophalers in Gent en Destelbergen gaan na acht dagen staken weer aan het werk. De twee gewraakte managers die met hun pesterijen aan de basis lagen van de onvrede bij het IVAGO-personeel, worden door de druk van een breed gedragen staking, opzijgezet.

De PVDA is geen partij zoals de andere. Het programma waarmee we naar de verkiezingen trekken, schreven we op basis van de mening van meer dan 41.000 mensen. Om onze kiescampagne te financieren, gaan we 200.000 euro ophalen bij mensen die ons willen steunen. Onze stemmen willen we een voor een veroveren, door te discussiëren op de werkvloer, op Facebook, met familie, in de wijken, per mail, telefoon of gewoon bij mensen op de koffie. Sabine vertelt hoe zij het aan boord legt om stemmen te winnen voor de PVDA.