hoger onderwijs

Aan de Franse universiteiten zijn er alsmaar meer studentenbijeenkomsten en blokkades. De studenten verzetten zich tegen de invoering van een selectiesysteem voor wie een universitaire opleiding wil beginnen. Zo wil de Franse regering een einde maken aan de vrije toegang tot de universiteit. Het is een strijd die zich mogelijk als een olievlek zal  uitbreiden, want er is ook al de ruimere beweging die ijvert voor het behoud van de openbare dienstverlening en die wordt aangevoerd door de spoorwegarbeiders.

Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, verzet zich tegen de plannen om de toegang tot de hogescholen te verstrengen. Daarmee wordt de reeds bestaande ongelijkheid in het hoger onderwijs niet afgebouwd maar nog verder vergroot, richting elite-onderwijs.

Deze week raakte bekend dat de kersverse Vlaamse regering-Bourgeois I al meteen het mes wil zetten in de middelen voor hoger onderwijs. Daardoor dreigen de inschrijvingsgelden voor studenten fors de hoogte in te zullen gaan. Ondertussen zijn er al veel negatieve reacties gekomen op wat veel onderwijsexperts “een aanval op de democratisering van het onderwijs” noemen. Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, ziet dit als een nieuwe maatregel die de kosten van de crisis doorstuurt naar de bevolking, en pleit juist voor meer openbare middelen om kwaliteitsvol en democratisch onderwijs te garanderen.

De Vlaamse universiteiten en hogescholen zijn het beu. In een memorandum dat vandaag aan alle politieke partijen wordt voorgelegd, stellen ze: "Het is vijf voor twaalf voor het Vlaams hoger onderwijs. De universiteiten en hogescholen hebben dringend nood aan meer autonomie en geld, anders brengen we de kwaliteit van het hoger onderwijs in gevaar."