Werkzoekenden

“Werklozen activeren” is het ordewoord voor elke tewerkstellingspolitiek die in België gevoerd wordt. Probleem: als we kijken naar het aantal beschikbare werkaanbiedingen, stellen we vast dat er één aanbieding is voor 17 werkzoekenden. En dan nog, want het aantal werkaanbiedingen is ruim overschat.

Welgeteld 610.893. De jongste acht jaar lag het cijfer nooit zo hoog. Allemaal werkzoekenden. 12,1% van de actieve bevolking.

Twee op de drie jonge Grieken hebben geen werk. Een jaar geleden was dat nog een op de twee. Het Griekse bbp kromp op zes jaar met een kwart.