NAVO

Donald Trump haalde op de NAVO-top zijn slag thuis: de Europese bondgenoten gaan hun militaire uitgaven sneller en meer doen stijgen dan verwacht. Trump mag in onze pers dan wel afgeschilderd worden als een gek die de Europese leiders liever kwijt dan rijk zijn, alle Europese lidstaten hebben hun loyauteit aan de NAVO en aan de VS herbevestigd. 

Binnen welk soort defensiebeleid willen we de nieuwe gevechtsvliegtuigen inzetten? Willen we ons luchtruim bewaken of moeten we een prominente rol spelen in militaire interventies? En waarom is België een van de weinige landen waar Amerikaanse kernbommen liggen? Er is geen democratisch en transparant debat mogelijk als we deze fundamentele kwesties niet scherp stellen. 

“Hou je klaar Rusland, onze raketten komen eraan.” Trumps tweet was niet mis te verstaan. Een rechtstreekse confrontatie tussen de twee kerngrootmachten leek opeens akelig dichtbij. Groot-Brittannië en Frankrijk staan te springen om mee te doen. De militaire escalatie moet stoppen, zegt de PVDA. Alle strijdende partijen moeten aan de onderhandelingstafel.

Meer dan 12.000 manifestanten wachtten de Amerikaanse president Donald Trump op in Brussel en lieten hem weten dat hij “Not Welcome” is. Ze pareerden de wereldvisie van de president-miljardair met eisen voor meer hoop, sociale gerechtigheid, vrede, milieubewustzijn en solidariteit in diversiteit. 

De regeringsleiders en staatshoofden van de NAVO-lidstaten komen op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli samen in Warschau op de tweejaarlijkse NAVO-top. Ons land is er vertegenwoordigd met premier Michel en minister van Defensie Vandeput.

"Charles Michel herhaalt dat er geen geld is voor de NMBS, voor de pensioenen of voor de openbare diensten. Toch vindt hij meer dan 9 miljard om gevechtsvliegtuigen en fregatten te kopen", verklaarde Raoul Hedebouw in de commissie defensie van het parlement.

In Afghanistan werd vorig weekend een ziekenhuis van Artsen Zonder Grenzen platgebombardeerd door NAVO-bommen. België is lid van de NAVO-coalitie en moet afstand nemen van deze oorlogsmisdaad.

Het deel van het regeerakkoord over Defensie en Buitenlandse Zaken wordt gekenmerkt door een reeks maatregelen die onze toekomst dreigen te hypothekeren. Op het vlak van Defensie volgt de regering de budgettaire en militaire dictaten van de NAVO, die voor een groot deel bestaan uit investeringen. Op het vlak van buitenlandse handel zien we belangrijke engagementen in het kader van het vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten (het TTIP), die eveneens te maken hebben met de militaire alliantie. Op het vlak van ontwikkelingssamenwerking daarentegen wordt fors gehakt in de uitgaven. Tegelijk zien we hoe de regering gebruik wil maken van ontwikkelingssamenwerking, niet voor de ontwikkeling van de derdewereldlanden, maar voor de ontwikkeling van de economische en politieke doelen van het establishment.

Strijders van de Islamitische Staat (IS) zouden de voornamelijk Koerdische stad Kobani, op de grens tussen Syrië en Turkije, omsingeld en zelfs voor bijna de helft veroverd hebben.

Militair opbod dat op korte termijn kan leiden tot nieuw wapengekletter. Dat is het resultaat van de NAVO-top op donderdag 4 en vrijdag 5 september in Wales. De “agressie” van Rusland en de opmars van de Islamitische Staat in Irak en Syrië: de NAVO wil geen van beide kansen missen om zich beter te positioneren en nog méér in te mengen in Oost-Europa en het Midden-Oosten. Slecht nieuws voor de vrede in de wereld.

Pagina's