F-35

Het was een echte schertsvertoning. De parlementscommissie Defensie werd op 13 april “dringend” bijeengeroepen en was de setting van een sterk staaltje bochten afsnijden. Tijdens een toneelopvoering die lak had aan elke vorm van democratische controle probeerde minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) iedereen te doen geloven dat zijn partij noch de mensen in het leger zich voor de kar van de Amerikaanse multinational Lockheed Martin hebben laten spannen.

Al een week lang zijn de media en de (Wet)straat in de ban van het F-16-schandaal. Ook van de laatste onthullingen val je weer steil achterover. Een intern kabinetsdocument dat gelekt werd, toont ook aan dat het hele selectieproces een farce was. De keuze voor de F-35, het meest hoogtechnologische vliegtuig, stond al in 2015 (!) vast. Wie had daar belang bij? Hoeveel maatschappelijke keuzes worden er zo nog gemaakt zonder een publiek debat?

De miljardenaankoop van peperdure F-35-vliegtuigen moet koste wat het kost doorgaan. Een rapport waaruit blijkt dat de F-16’s nog lang niet aan vervanging toe zijn, werd weggemoffeld. Legertop, regering en N-VA lijken verkocht aan de belangen van de Amerikaanse multinational Lockheed Martin. 

14 februari is D-Day voor het aankoopdossier van de 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen. Vandaag moeten alle leveranciers hun ‘best en final offers’ overbrengen aan de regering. Binnenkort weten we welk bedrijf met het ‘miljardencontract van de eeuw’ gaat lopen.

14 februari is D-Day voor het aankoopdossier van de 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen, want alle leveranciers moeten tegen dan hun ‘best en final offers’ overbrengen aan de regering. Binnenkort weten we dus welke leverancier een vliegtuig in de lucht mag schieten, en met het ‘legercontract van de eeuw’ gaat lopen.

15 miljard voor de aankoop en het jaarlijks onderhoud van 34 gevechtsvliegtuigen. In tijden van begrotingstekort en besparingen op de kap van gewone mensen getuigen de dure F-35’s van een groot gebrek aan respect voor de werkende bevolking.

Vroeger leerden we dat kerst de periode is van “vrede op aarde voor alle mensen van goede wil”. De federale regering vult dit principe dit jaar wel heel vreemd is. Tussen 2019 en 2030 wil ze maar liefst 9,2 miljard euro investeren in oorlogsmateriaal.

De PVDA reageert onthutst op de kostprijs van het Lockheed-Martin F-35 gevechtsvliegtuig, de geplande vervanger van de F-16. Op basis van een schatting van het Nederlandse ministerie van Defensie, zou de aankoop van de toestellen de Belgische schatkist 5 miljard kosten, met een jaarlijkse onderhoudskost van 283 miljoen euro. Deze keuze is ondemocratisch. Volgens een enquête van de Universiteit Antwerpen is slechts 25 % van de Belgen gewonnen voor de vervanging van de F-16. Logisch, want de aankoop houdt noch sociaal, noch economisch, noch militair steek.

In deze augustusdagen worden telkens opnieuw de gruwelijke beelden van de Eerste Wereldoorlog op ons netvlies geprent. 100 jaar geleden zaaide die oorlog dood en vernieling in ons land en wereldwijd. “Nooit meer!”, zo klinkt overal de vredeswil. In deze zelfde augustusdagen snijdt de rechtse coalitie in haar regeringsplannen het defensiehoofdstuk aan. En wat is het eerste dat ze beslist? Oorlogstuig aankopen!

De linkse Partij van de Arbeid is verontwaardigd over het onverantwoord ballonnetje dat Defensieminister Pieter De Crem vandaag opliet om te investeren in 40 Amerikaanse F-35 bommenwerpers.

Pagina's