Elisabeth Sekanabo

De Franken Teut is een prijs die door de PVDA Antwerpen in het leven geroepen is om individuen en organisaties die het opnemen voor de mensen in de bloemetjes te zetten. Dit jaar ging de prijs naar Elisabeth Sekanabo, die niet zweeg over het racisme en geweld waarmee ze geconfronteerd werd.