Luchtvaart

Op woensdag en donderdag 25 en 26 juli 2018 staakt het cabinepersoneel van vliegtuigmaatschappij Ryanair in Italië, Spanje, Portugal en België. Ze vinden elkaar in gezamenlijke strijd en solidariteit om de jarenlange uitbuiting tegen te gaan. Eind augustus plant het personeel in Duitsland en Nederland hetzelfde. 

Het rommelt al maanden bij de piloten van Brussels Airlines (BA). Het management probeert de buitenwereld wijs te maken dat de piloten alleen een platte loonsverhoging willen, maar die spreken dat zelf tegen. Ze hebben drie concrete eisen: een betere balans werk-privé, duidelijkheid over de pensioenleeftijd en een correctie op de verloning.

Bij Swissport Belgium hebben de werknemers vandaag spontaan het werk neergelegd. Voor de passagiers bekent dat grote ellende: vertragingen, vluchten die wegvallen en bagage die achterblijft. De te hoge werkdruk, onveilig werkmateriaal, te grote flexibiliteit en niet nagekomen engagementen van de directie waren de aanleiding. De eisen klinken bekend in de oren, ook bij concurrent Aviapartner staakten de werknemers in 2016. Ze hadden niet toevallig dezelfde klachten.

De uitbreiding van de activiteiten op de luchthaven van Deurne zorgt voor heel wat overlast. De impact op de leefbaarheid van verschillende wijken is groot. De lokale werking van de PVDA in Berchem blijft verzet aantekenen, samen met buurtbewoners, actiegroepen en andere partijen.

Waren de acties van de luchtverkeersleiders deze week te begrijpen? Peter Mertens (voorzitter PVDA), Ilse Dielen (ACV), Annick De Ridder (N-VA) en Marc Lambotte (Agoria) debatteren erover in Wakker Op Zondag. Niet verrassend pleiten De Ridder en Lambotte voor rechtspersoonlijkheid voor vakbonden en voor inperken van het stakingsrecht. Mertens merkt op dat het niet toevallig is dat telkens wanneer de regering harde maatregelen neemt, die trouwens in geen enkel kiesprogramma stonden, het stakingsmiddel ter discussie wordt gesteld. (Beelden ATV)

Naar aanleiding van de eerste verjaardag van de start van de commerciële vluchten op de Antwerpse luchthaven, huldigde de Berchemse PVDA samen met buurtbewoners symbolisch een zelfgemaakt meetstation voor fijnstof en geluid in.

Sinds april vorig jaar wordt het aantal vluchten vanop de luchthaven van Deurne systematisch uitgebreid. Almaar meer buurtbewoners maken zich zorgen over de gevolgen van de uitbreiding voor hun gezondheid. PVDA in Berchem steunt actief het verzet van buurtbewoners tegen de uitbreiding door een petitie te lanceren voor betrouwbare meetpunten voor geluid en fijn stof in de buurt van de luchthaven.

Maandagmorgen deden we een rondje langs de piketten rond de luchthaven van Zaventem. En dat waren er een pak. Overal was langer werken de meest verwenste regeringsmaatregel. “Flexibiliteit en zwaar werk… dat is werken tot je op de ziekenkas valt.”