Rusland

Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de Oktoberrevolutie van 1917 vroeg het weekblad Le Moustique zich af wat deze grote gebeurtenis vandaag nog kan betekenen. “De huidige tijd lijkt op veel punten op die van 1917, maar is toch helemaal nieuw”, zegt PVDA-ondervoorzitter David Pestieau.

Honderd jaar geleden, in 1917, waren er in Rusland kort na elkaar twee revoluties: een in februari en een in oktober. De eerste leidde tot het afzetten van de tsaar, tot de scheiding van kerk en staat, en tot het algemeen stemrecht. De tweede kwam recht uit het volk en bracht de communisten (de bolsjewieken) aan de macht. Het volk wilde een andere samenleving en daarvoor moest de gevestigde orde – kapitalistisch en in Rusland nog grotendeels feodaal – omvergeworpen worden. Het was het begin van een eerste poging om het socialisme op te bouwen. Dat was nog nergens anders ter wereld gebeurd. Die onderneming, met al haar verwezenlijkingen maar ook met ernstige fouten, drukte haar stempel op de geschiedenis van de 20ste eeuw. In welke context vond deze revolutie plaats? Hoe verliep ze? Welke invloed had ze bij ons en over de hele wereld?

Een van de meest besproken en mysterieuze aspecten bij de start van Trumps presidentschap, is zijn relatie met Rusland. Tijdens de verkiezingscampagne verbaasde Trump vriend en vijand met zijn lovende uitspraken over Poetin. Een van de vele provocaties waarmee hij de aandacht wilde trekken? Eens verkozen, bleek er veel meer aan de hand.

Het Westen veroordeelt de Russische houding ten opzichte van Oekraïne. Rusland zou recepten uit de koude oorlog terug uit de kast halen. Beide partijen bestoken elkaar nu met economische sancties.  Waarom gaat Europa deze economische boksmatch aan en wat beweegt de Russen?