Zelzate

Sommige partijen staan op hun achterste poten omdat in Zelzate PVDA en sp.a samen een bestuur gaan vormen. We zetten een aantal punten uit het bestuursakkoord op een rij en vragen ons af wie dit eigenlijk “extreem” vindt. 

Over slechte verliezers, rechtse traantjes, het cordon sanitaire, extremisme, heikneuterigheid en waarom we vandaag allemaal een hart voor Zelzate zouden moeten hebben. 

Witte rook in Zelzate. De kanaalgemeente bij Gent wordt de komende zes jaar bestuurd door een 'toekomstcoalitie' van sp.a en PVDA. "We willen van Zelzate opnieuw een warme, sociale en democratische gemeente maken", zegt Geert Asman, die eerste schepen wordt.

Het Oost-Vlaamse Zelzate krijgt de linkse ‘toekomstcoalitie’ waar de bevolking voor stemde. De PVDA gaat er voor het eerst in haar geschiedenis mee besturen in een gemeente. Sp.a en PVDA kiezen voor democratie van onderuit, eerlijke belastingen en een echt sociaal beleid dat investeert in mensen. 

Het middenveldplatform “Belfius is van ons” (www.belfiusisvanons.be) riep alle gemeenteraden van ons land op om een standpunt in te nemen tegen de privatisering van Belfius en vóór Belfius als openbare bank. In het Oost-Vlaamse Zelzate nam de PVDA het initiatief om dat te doen. Met succes.

PVDA Zelzate beleefde gisteren een historische gemeenteraad. Onder het oog van een bomvolle zaal boze burgers bond het bestuur op meerdere punten in.

Energiewatcher Tom De Meester was donderdag 7 januari samen met leden van de PVDA paraat om minister Turtelboom te ‘verwelkomen’ aan de Zonneberg van Zelzate. Eigenaar en baggerkoning Jan De Nul blijft jaarlijks 4 miljoen subsidies krijgen voor die zonneplantage. Met haar Turteltaks wil de minister de gewone consument doen betalen voor die cadeaus. Voer mee actie op www.turteltaksproces.be.

De gemeente Zelzate gaat een brief sturen aan eerste minister Michel en aan Vlaams minister-president Bourgeois met de vraag hun geplande besparingen in te trekken. De brief komt er na een motie ingediend door de PVDA+

Op de gemeenteraad van 25 februari lag het meerjarenplan van het OCMW ter goedkeuring voor. Dit meerjarenplan voorziet het stopzetten van  de kinderopvang, de buitenschoolse opvang, de thuishulp en de uitbating van het rusthuis door het OCMW.

Dokter Frans Van Acoleyen kreeg vrijdagochtend de deurwaarder op bezoek. Die wilde beslag leggen op zijn inboedel, omdat de vrederechter van Zelzate op 29 maart 2012 de dokter voor het Volk had veroordeeld tot het betalen van zijn lidgeld aan de Orde en omdat de arts dat principieel weigert…

De Orde eiste voor de rechtbank 1.400 euro voor achterstallig lidgeld en procedurekosten. Frans Van Acoleyen liet de deurwaarder niet binnen, waarop die dreigde terug te komen met de politie en een slotenmaker.

Pagina's