#GoLeft20: Gelijke rechten voor holebi’s

Vaststellingen

Eén. Er is nog heel wat werk aan de winkel tegen discriminatie van holebi’s

In de voorbije jaren zijn er al veel discriminaties van holebi’s weggewerkt. Holebi’s worden veel meer aanvaard. Mensen van hetzelfde geslacht kunnen trouwen en kinderen krijgen. Er is meer openheid gekomen. Maar er is nog werk aan de winkel.

De coming out is vaak nog moeilijk thuis, op school, op de werkvloer, bij vrienden... Er leven nog veel vooroordelen en discriminaties. Transgenders ervaren dat nog veel meer.

 

Twee. Moeilijkheden voor adoptie.

Vandaag moet de meemoeder – de niet-biologische moeder bij een lesbisch koppel – adopteren om ook wettelijk moeder te zijn van het kind. Deze adoptieprocedure duurt minimaal zes maanden, met de daaraan verbonden kosten. In afwachting van de adoptie is er voor de meemoeder en het kind veel rechtsonzekerheid.

Voor holebiparen en gendervariante personen is het op dit moment onmogelijk om een kind uit het buitenland te adopteren.

 

Een veelgestelde vraag: “Hebben kinderen van holebi’s geen vader én een moeder nodig?” Studies wijzen uit dat kinderen van twee vaders of twee moeders in niets verschillen van kinderen uit een gezin met een vader en moeder. Kinderen met een alleenstaande ouder zouden daar wél negatieve gevolgen van ondervinden.

 

Drie. Stemmingmakerij en geweld tegenover holebi’s

Onder invloed van extreemrechts, religieus fanatisme en conservatisme worden holebi’s en transgenders geviseerd. Wat begint met stemmingmakerij in woorden resulteert regelmatig in geweld op straat.

 

De visie van de PVDA+

We komen op voor gelijke rechten voor iedereen en vragen respect voor ieder mens, ongeacht zijn/haar seksuele voorkeur en/of genderidentiteit.

We ijveren voor de aanpassing van de wet zodat holebi-ouders op dezelfde manier als hetero-ouders hun kinderen kunnen erkennen/aangeven.

We willen de positieve verworvenheden van holebi’s verdedigen, warme solidariteit promoten en optreden in een geest van samenwerking en dialoog tussen alle groepen. Om te vermijden dat verschillende gediscrimineerde groepen tegen elkaar worden uitgespeeld, pleiten we ervoor om het racisme en de homofobie samen te bestrijden en zo de spanningen tussen holebi’s of transgenders en sommige allochtonen weg te werken.

Het onderwijs speelt een belangrijke rol om kinderen vertrouwd te maken en te leren respect op te brengen voor verschillende samenlevingsvormen.

 

De voorstellen van de PVDA+

1. Elke discriminatie bestrijden. België moet op de verschillende bestuursniveaus, bouwen aan een gecoördineerd gelijkekansenbeleid voor holebi’s en gendervariante personen. Versterk de antidiscriminatiewetgeving ter zake.

 

2. Duidelijke seksuele opvoeding in het onderwijs, met inbegrip van het holibi- en transgenderthema. Bewustmakingscampagnes gericht op het afbouwen van vooroordelen, via aandacht voor diversiteit en door krachtig op te treden tegen agressors.

 

3. Maak voldoende financiële middelen voor de holebi/transgenderbeweging vrij, ook voor haar rol als expertisecentrum.

 

4. Meemoeders moeten hun kinderen kunnen aangeven/erkennen zoals hetero-ouders dat kunnen doen.

 

5. Verder onderzoek is nodig naar de gevolgen van gezinssamenstellingen. Waar blijkt dat kinderen in bepaalde gezinssituaties nadelen ondervinden, moet extra ondersteuning gegeven worden: psychologisch, pedagogisch, financieel, kinderopvang...

 

6. Voer preventiecampagnes rond seksueel en homo/transfoob geweld in bedrijven, scholen en jongerenbewegingen. Leg bij veroordeling de nadruk op taakstraffen in organisaties die opkomen voor holebi/transgenderrechten of tegen seksueel geweld.

 

7. Erken personen die wegens hun seksuele geaardheid (of genderidentiteit of -expressie) van hun vrijheid beroofd en vervolgd worden, als politieke vluchteling.

 

Terug naar de inleiding en inhoudstafel

Meer weten

Uitgebreid programma 2014

Programma Europa 2014

Programma Vlaanderen 2014

Programma Brussel 2014