Draaiboek voor een sociale samenleving: Woord vooraf

Een draaiboek gerealiseerd met hulp. Veel hulp. Van veel mensen

 

Beste lezer,

Voor u ligt een lijvig draaiboek. Een document gerealiseerd met hulp. Veel hulp. Van veel mensen.

 

De campagne van PVDA+ voor de verkiezingen van mei 2014 startte najaar 2013 met een grootschalige bevraging. In drie maanden tijd haalden we niet minder dan 41.420 enquêtes op in alle provincies van het land. Dat is een exploot. Want een gemiddelde enquête wordt afgenomen bij nauwelijks 2.000 mensen. Met onze bevraging peilden we naar de impact van verschillende voorstellen over een twintigtal politieke thema’s: van armoede, over inspraak, tot werk. De enquête werd zowel schriftelijk als digitaal opgehaald.

 

Wellicht is ze de grootste enquête die een politieke partij ooit zelf organiseerde. Iedereen die begaan is met de publieke opinie, weet dat 41.420 meningen verzamelen een krachttoer is. En dat de vrucht ervan goud waard is. Wij hebben dat werk niet uitbesteed aan private bureaus, maar het zelf actief georganiseerd. Er zit een ongelooflijke rijkdom in de resultaten ervan, een schatkist waaruit we veel ideeën hebben geput om dit draaiboek voor een sociale samenleving vorm te geven. Aan de duizenden en duizenden leden en vrijwilligers die de bevraging hebben mogelijk gemaakt: bedankt!

Want democratie betekent voor ons niet een bolletje kleuren op 25 mei en dan vijf jaar zwijgen. Democratie is een werkwoord. Democratie is een voortdurend proces van vraag en antwoord. We starten ermee bij het begin van de kiescampagne en het houdt nooit op. Het zit in onze werking verankerd.

 

Onder meer professor Jan Blommaert reageerde enthousiast over onze aanpak: “Deze grootschalige bevraging legt het draagvlak van een aantal politieke voorstellen plots in alle helderheid op tafel”, zo schreef hij. “Er blijkt namelijk uit dat niet iedereen van oordeel is dat we minder moeten verdienen, dat we de arbeidsregulering en sociale zekerheid moeten afbouwen, dat we de kapitalen ongemoeid moeten laten en middelen uit de samenleving moeten weghalen om ze als fiscale geschenken aan bedrijven door te geven. In werkelijkheid gaat daar maar heel weinig volk mee akkoord. De massa – het democratische draagvlak, zeg maar – trekt in een heel andere richting. Het is een grote verdienste van deze bevraging, dat ze dit zo duidelijk stelt.”

 

Met de resultaten zijn we een tweede keer naar de mensen getrokken. In januari en februari 2014 hebben we ze op een kleine honderd plaatsen over heel het land gepresenteerd. Als niks nog goed loopt, draai dan maar de eerste links, zo klinkt een Engelse zegswijze: “When nothing goes right, go left!” Go Left, dat was de invalshoek van onze ontmoetingen.

Er kwamen opnieuw massa’s suggesties, voorstellen, kritieken, discussies over het programma dat we voorstelden. Die werden meteen aan de studiedienst doorgegeven, die ondertussen in alle stilte – dan reken ik de ritmisch tikkende klavieren even niet mee – het programma bijstuurde en afstelde. Met dank aan alle vrijwillige medewerkers, en de onvermoeibare David Pestieau. Tot slot beitelde Hugo Franssen aan de taal en schaafde aan de klank tot dit draaiboek voor een sociale samenleving zijn definitieve vorm kreeg.

 

Inderdaad, een sociale samenleving. Sociaal is super, zo luidt onze baseline tijdens deze campagne. Het is ook de uitdrukking van de partij die we zijn. Het volgehouden engagement van Geneeskunde voor het Volk, de belangeloze inzet in de wijken en op de werkvloer, de ernst van onze analyses en alternatieven, de open en optimistische sfeer in de PVDA zelf, zonder ellebogenwerk, zonder carrièrisme of persoonlijke verrijking, dat alles is ons sociaal engagement, en dat vinden heel veel mensen super. En zo groeien we, omdat we mensen opnieuw goesting doen krijgen in sociaal engagement.

En laat dat nu precies ook de bedoeling zijn van dit programma.

 

Veel leesplezier,

 

Peter Mertens
voorzitter van de PVDA

 

NB: We hebben ons in dit draaiboek voor de federale verkiezingen van 25 mei 2014 beperkt tot 17 thema’s. De andere thema’s werken we uit op onze website: www.pvda.be 

 

Meer weten

Uitgebreid programma 2014

Programma Europa 2014

Programma Vlaanderen 2014

Programma Brussel 2014