PVDA is verheugd over de campagne ‘iklaatmenietuitkleden.be’ van de Socialistische Mutualiteiten

auteur: 

Webredactie

“We zijn blij met de initiatieven van de Socialistische Mutualiteiten (SM) en hun website ‘iklaatmenietuitkleden.be die ze vandaag lanceerden”, zegt dokter Dirk Van Duppen, gezondheidsspecialist voor de PVDA. De PVDA deelt de bezorgdheid van de Socialistische Mutualiteiten dat in de meeste verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen zware besparingen voorzien worden in de gezondheidszorg.

De linkse  PVDA ondersteunt ook ten volle de basiswaarden waarmee de Socialistische Mutualiteiten onze solidaire ziekteverzekering verdedigen: gezondheidszorg is geen luxeproduct maar een basisrecht, gezondheid mag geen koopwaar worden en solidariteit is het beste geneesmiddel.
De PVDA vindt dat dit initiatief van de SM en gelijkaardige initiatieven van de Christelijke Mutualiteiten het belang aantonen van de ziekenfondsen als de verdedigers van de belangen van de patiënten en de behoeders van onze solidaire ziekteverzekering. “Dit staat in schril contrast met andere partijen die de aanval hebben ingezet tegen de maatschappelijke middenveldorganisaties. Hun doel is daarmee de gezondheidszorg te kunnen uitverkopen aan de markt en commerciële multinationals. Zoals we recentelijk zagen met de toekenning door de federale regering van de uitbating van het forensisch psychiatrisch hospitaal in Gent aan Sodexo en de Parnassia groep”, zegt Dirk Van Duppen. “Vergeten we niet dat het dezelfde mutualiteiten en vakbonden zijn geweest die ook historisch aan de basis liggen van onze prachtige solidaire sociale zekerheid.”
 
“Als dokters voor het volk kunnen wij ons ook volledig aansluiten bij de vaststellingen die de SM heeft gedaan in een onderzoek naar de onvervulde noden bij meer dan 5000 van haar leden.” Vier op de tien van de respondenten zegt gezondheidszorg te hebben moeten uitstellen om financiële redenen. Dirk Van Duppen: “Het gaat vooral om tandzorg (27%), brillen en lenzen (20%), hoorapparaten (7%) en de betaling van een psycholoog (7%). Voor een tandimplantaat betaalt een Vlaming gemiddeld 1.292 euro uit eigen zak, voor een kroon 438 euro, voor een bril 451 euro en voor een hoorapparaat 1.945 euro. Een consulatie bij de psycholoog kost 43 euro. Achter deze gemiddelden schuilen grote verschillen. Zo betaalt een kwart van de respondenten meer dan 1.900 euro voor één implantaat en meer dan 2.669 euro voor een hoorapparaat.” “Juist die onderdelen van de gezondheidszorg zijn het meest gecommercialiseerd, aan de markt overgeleverd, met de minste regulatie en ook de minste terugbetaling”, vertelt Dirk Van Duppen. ”Fatsoenlijk kunnen eten, zien en horen zijn vooral onvervulde noden die bij de armste lagen van de bevolking frequent voorkomen en tot schrijnende toestanden leiden.”

De PVDA ondersteunt het programma van de SM om aan deze gezondheidszorgen 1,25 miljard euro extra te besteden om tot een betere terugbetaling te komen.
 
Tegelijkertijd vind de PVDA dat voor deze zorgen en het nodige materiaal zoveel mogelijk een centrale aankoop moet kunnen gebeuren via openbare aanbestedingen – het kiwisysteem -, zoals dat in de Scandinavische landen gebeurt. “Het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg heeft zo in een vergelijkende studie over de prijzen van gehoorsapparaten aangetoond dat een openbare aanbesteding of de toepassing van het kiwimodel de huidige prijzen tot bijna de helft kunnen doen drukken”, aldus Van Duppen. Daarnaast vindt de PVDA dat er een publieke zorgsector voor tandzorg en voor brillen/lenzen  moet worden uitgebouwd. Het huidige monopolie en het systeem van vrije beroepen in deze sectoren maakt dat de patiënt afhankelijk wordt gemaakt van woekerprijzen voor het gebruikte materiaal of voor de geleverde prestaties (orthodontie), die in geen enkele verhouding meer staan tot de reële kostprijs van de gebruikte producten inclusief een billijke winstmarge of van het geleverde werk”, zegt dokter Van Duppen.
 
De PVDA heeft een programma uitgewerkt waarbij er in de gezondheidszorg 4,8 miljard euro kan geheroriënteerd worden naar onvervulde noden, via besparingen door afschaffing van het prestatiesysteem, afschaffing van de ereloonsupplementen, het toepassing van het universitaire ziekenhuismodel in de betaling van alle specialisten en de toepassing van het kiwimodel zowel op medisch materiaal als op geneesmiddelen. Lees meer.

Website: http://www.iklaatmenietuitkleden.be/
 

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.