Interimarbeid: PVDA verwacht van minister Peeters daden, geen beloftes

Foto Solidair, Salim Hellalet


De studiedienst van de PVDA ging op zoek naar de 100 bedrijven (met minstens 250 werknemers) die in 2015 het vaakst uitzendkrachten hebben ingezet. Bijna 1 op de 4 banen bij de bedrijven van die top 100 wordt door uitzendkrachten ingevuld. Een bewijs dat het gebruik van interim systematisch en structureel is. Minstens 10 grote bedrijven hebben meer uitzendkrachten in dienst dan vast personeel. Onaanvaardbaar vindt de PVDA. “Probeer als jongere in zo’n situatie van economische onzekerheid maar een toekomst op te bouwen, een gezin te stichten of een hypothecaire lening te krijgen”, reageert Koen Dereymaeker, auteur van de PVDA-studie.

Kris Peeters heeft zijn administratie opdracht gegeven “een ruimer onderzoek te starten naar het gebruik van uitzendkrachten”. De PVDA vraagt Kris Peeters dringend maatregelen te nemen.

Koen Dereymaeker: "Het is gekend dat er heel vaak interims worden ingezet, dat moet niet meer worden onderzocht. Dat toonde de Pano-uitzending van de VRT over dagcontracten bij DHL Aviation in mei van dit jaar ook al. Ook toen werd een onderzoek beloofd. In 2013 bracht de KAJ ook al een zwartboek uit. Op de boekvoorstelling werden zowel de CD&V als de andere partijen uitgenodigd. De KAJ verzamelde toen meer dan 1.000 getuigenissen van jongeren over de misbruiken. Tegen deze praktijken hebben wij nu een antimisbruikplan uitgewerkt, met zes concrete maatregelen. Wij vragen de minister dat hij nu maatregelen neemt in plaats van beloftes te doen."

Het PVDA “antimisbruikplan”, met 6 concrete maatregelen.

  1. Meer controle.
  2. Zwaardere boetes.
  3. Invoering van een maximumgrens voor opeenvolgende dagcontracten.
  4. Afschaffing van de vierde voorwaarde (instroom) voor interimarbeid. In werkelijkheid is dit een verkapte proefperiode.
  5. Invoering van een maximumpercentage uitzendkrachten in ondernemingen, te onderhandelen per sector.
  6. Registratie van de tijdelijke vervanging van een werknemer (criterium 1). De ondernemingsraad weet op die manier wie welke afwezige werknemer vervangt en kan bijgevolg controle uitoefenen op de baan en de taak die aan de uitzendkracht is toegewezen.

 

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.