Belgische staat moet controle overnemen over Belgische filialen van BNP Paribas

(Foto mjaniec / Flickr)
PVDA-Kamerlid Marco Van Hees.

Na de recordboete die de Amerikaanse staat aan BNP Paribas oplegde, en het totale stilzwijgen daarrond van de Belgische staat – nochtans de hoofdaandeelhouder – pleiten verschillende partijen ervoor om de aandelen van de staat in BNP Paribas te verkopen. De PVDA is het daar niet mee eens en wil dat de staat de controle over de Belgische filialen van BNP Paribas overneemt.

De hoofdaandeelhouder (10%), de Belgische staat, gaf geen kik in heel de zaak-BNP Paribas. De staat investeerde bij de verkoop van Fortis een aanzienlijk kapitaal in BNP Paribas, maar het is duidelijk dat de staat geen toezicht houdt en niet controleert wat er met het geld van de Belgische belastingbetaler gebeurt. Niemand in het Parlement lijkt te weten wat de Belgische vertegenwoordigers in de raad van bestuur van BNP Paribas wisten, wat ze gezegd hebben of wat ze gedaan hebben.

Erger nog, de Belgische staat heeft niets te zeggen in de raad van bestuur van BNP, hij heeft geen stem in de raad van bestuur. Er zetelen twee Belgische bestuurders: Michel Tilmant en Emiel Van Broekhoven. Dinsdagochtend vernamen we dat ze wel werden voorgedragen door de Belgische regering, maar dat ze toch zetelen als onafhankelijke bestuurders verkozen door de aandeelhouders van BNP Paribas. “Wij brengen dus geen verslag uit bij de FPIM (de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, de staatsholding, n.v.d.r.), evenmin bij het ministerie van Financiën of aan wie dan ook. Zaken die niet openbaar gemaakt worden, kunnen wij niet meedelen”, bevestigt Emiel Van Broekhoven aan l’Echo.

“Werkelijk ongelooflijk!”, reageert Marco Van Hees, Kamerlid van de PVDA en bankspecialist bij de studiedienst van de partij. “De staat zou toch moeten weten wat er gebeurt met het geld van de Belgische spaarders die een rekening hebben bij BNP Paribas Fortis. De staat zou toch moeten weten wat men doet met de aandelen die hij bezit en die miljarden euro waard zijn. Maar neen, alles is zó ondoorzichtig en wordt overgelaten in de handen van privébankiers. Reeds sinds 2008 beweert de regering dat ze alles doet om de banken echt te controleren, met veel omhaal werd enkele maanden geleden zelfs een bankenhervorming goedgekeurd. Maar als de staat zelf aandeelhouder is van een bank, dan heeft de regering blijkbaar zelfs niet het recht om een zicht te hebben op omvangrijke bankoperaties. En zelfs de regeringsvertegenwoordigers in de raad van bestuur moeten geen rekenschap geven.”

“De Belgische regering moet alle mogelijkheden bestuderen om de controle over te nemen over de Belgische filialen van BNP Paribas”, zegt Marco Van Hees. “De verantwoordelijken voor het feit dat de Belgische staat geen enkele controle heeft op BNP Paribas, zelfs niet via de bestuurders die ze aanstelde, moeten gesanctioneerd worden. Wij blijven hameren op de noodzaak van een openbare bank, van een openbare bankendienst, een ASLK van de 21ste eeuw. Dat is de enige garantie voor de Belgische staat om de controle te verwerven over de banken waar de staat belangen heeft. De staat moet ervoor zorgen dat het geld van de kleine spaarder beschermd is van elke vorm van speculatie en andere twijfelachtige transacties, en dat goedkope leningen kunnen toegekend worden aan de burgers.”

Persdienst PVDA

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Vind ik een heel goed idee. Dan alleen nog een niet corrupte manager aanstellen, die niet meer dan 4 keer het loon verdient van de minst verdienende werknemer. Geen mogelijkheid geven voor ex politiekers om daar aan een postje te geraken. Geen mogelijkheid geven om spaargeld in aandelen te veranderen. Een interne directieve maken die het mogelijk maakt elke corrupte werknemer/directeur onmiddellijk de laan uit te sturen. Alleen ethische beleggingen mogen. Meer suggesties?
Wereldrevolutie ! Alle multinationals onteigenen en onder VN bestuur plaatsen ! Gelijjke kansen voor iedereen ! Gratis basisonderwijs overal! een minimum en maximum loon voor iedereen ! en in dezelfde lijn eens vaststellen wat het verschil is tussen bevrijdingsbewegingen en terroristen - legitieme politieke partijen en "extremisten" Ik ben reeds lang geen klant meer van BNP Fortis ; maar nog steeds kan ik mijn koopgedrag niet zodanig reguleren dat ik geen uitbuiting steun ; de uitbuiting van ver van mijn bed volkeren maakt mijn leven betaalbaar. Het is inderdaad ontoelaatbaar dat één staat zijn wil oplegt aan een multinational volgens zijn eigen politieke doelen. Daar moeten andere gremia voor gevonden worden : ik zou grag zien dat de oorlogvoerenden op deze planeet effectief geboycott worden : het zwaaien en gebruiken van wapens zou geen weg naar "overwinningen" meer mogen kunnen zijn.
Onze goede vriend Bertolt Brecht wist het al : wat is er verkeerd aan het beroven van een bank in vergelijking met het oprichten van een. Wat BNP uitspookt is de logische consequentie van een ongeleid projectiel die niet geïnteresseerd is in de economie- tout court-, maar in een machiavellistisch neo-liberalistisch discours waar we allemaal niet beter van worden. Wat mij nog dan het meest tegenstaat is de populistische reflex om dan maar meteen ons belang te verkopen.
DIT is een standpunt dat snijdt! Ik zou zelfs durven zeggen: eindelijk een concreet voorstel - zonder romantiek ! - waarbij de belastingsplichtige probeert greep te krijgen op zijn geld. Dit is de richting die de PVDA moet gaan ! Niet onberedeneerd met modder smijten naar het kapitaal ... zonder hetwelk wij (voorlopig althans en het kan nog lang duren !) geen kans, geen werk en geen geld hebben. Vergeet het niet : zeg nooit dat wij communisten zijn, wel MODERNE MARXISTEN die liberaal denken maar een structuur willen uitwerken die onze centjes en onze sociale zekerheid zal garanderen.! What's in a word ? Anders zal de frustratie van de grote EN van de kleine man .... en van de Kerk elk sociaal fundament alweer vernietigen. Het is ook méér dan tijd dat de PVDA internationaal van zich laat spreken. Dit betekent: geruchtmakende contacten met b.v.' Die Linken' in Duitsland en alle socialistische (en ook voorzichtig-marxistische bewegingen) waar dan ook in deze fucket world.
Volledig mee eens. Groen! toont in dit politieke dossier haar volledige incompetentie en heeft niet door dat deze VS-rechtzaak uitmondend in een boete van 10 miljard euro was geseponneerd moest Frankrijk het contract met Rusland over de 2 Mistral oorlogsschepen hebben opgezegd. Dit omdat de VS wegens haar tanende economische invloed agressief aanstuurt op conflicten tussen Europa en Rusland net zoals het dat doet tussen China en de omringende landen. Deze rechtzaak was gewoon chantage. Het is ook hypocriet en volslagen idioot om te beweren dat het de VS te doen is om mensenrechtenschendingen als deze zowat de grootste mensenrechtenschenders op de aardbol zijn: drone-aanvalen waarbij hele gezinnen worden weggevaagd alsook ter hulp schietende redders (double tap wordt dit genoemd), "renditions" naar bevriende staten voor martelingen en laten we Guantanamo, Abu Graib en Baghram niet vergeten, het in de VN-veiligheidseaad steevast saboteren van de minste vorm van kritiek op het genocidebeleid van Israel, moordende sancties tegen Irak (Albright haar antwoord op de 500.000 gestorven kinderen ten gevolge van de VS-sancties: "it was worth it"), de vernietiging van de natie Libië met de actieve steun van Groen! op basis van een hypothese, de 2e aanval op Irak met als leugen de massavernietigingswapens, Haïti, Congo (met 6 miljoen doden door bondgenoten Rwanda en Burundi), Somalië, Joegoeslavië, Granada, Vietnam+Laos+Cambodja, ... met miljoen doden tot gevolg. Mensenrechtenschendingen? Haha, das een goeie! Voorts is een roep om de verkoop van alle aandelen op een ogenblik dat wordt aangekondigd dat er zo goed als geen dividend wordt uitgekeerd wel het domste wat je kan voorstellen aangezien de vraag op zo'n ogenblik keldert. Fortis moet terug Belgisch worden en ten dienste staan van het volk. Geen casino-risico's op allerlei dubieuze financiële markten, geen investeringen in Israelische projecten, bedrijven die klusterbommen produceren of bedrijven die onze voedselveiligheid in gevaar brengen met GGO's, ... .
Ongelooflijk. Wat moet daarachter weer gezocht worden ? Houden die aandelen en een staatsbank oprichten.