Nieuws

Op 5 november moest dr. Claire Geraets, dokter bij Geneeskunde voor het Volk (GVHV) in Schaarbeek en militant van de PVDA, voor de vrederechter verschijnen voor het niet betalen van haar lidgeld aan de Orde van Geneesheren. Claire werd veroordeeld. De betekening van het vonnis viel dinsdag 18 februari 2014 in haar bus. GVHV-Schaarbeek doet een oproep om dr.Claire te verdedigen.

Op de gemeenteraad van 25 februari lag het meerjarenplan van het OCMW ter goedkeuring voor. Dit meerjarenplan voorziet het stopzetten van  de kinderopvang, de buitenschoolse opvang, de thuishulp en de uitbating van het rusthuis door het OCMW.

Het rapport van een Brits Europarlementslid is formeel: de onthullingen van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden over de NSA-spionagepraktijken tonen aan dat elke burger tegenwoordig nu per definitie verdacht en wordt in de gaten gehouden, en dit allemaal in het geheim zodat er ook geen enkel verweer tegen mogelijk is.

Ik ben in november 2013 tussengekomen om te vragen dat de gemeenteraad advies zou mogen geven in de opmaak van het MER. Schepen Kennis antwoordde toen dat hij niet zag wat de gemeenteraad zou kunnen bijbrengen in dat debat.

Volgens een studie, verspreid in De Tijd van 25 februari, van politicoloog Bart Maddens – zowat de huisideoloog van de N-VA – mag de PVDA in deze verkiezingscampagne tot 4,9 miljoen euro uitgeven. De PVDA is van plan om maar een fractie van dat bedrag te besteden, en is daar nog trots op ook.

De regering-Di Rupo besliste de wachtuitkering van jongeren te beperken in de tijd. De zogeheten “inschakelingsuitkering” wordt beperkt tot maximaal drie jaar. Tijdens de “inschakelingsstage”, de twaalf maanden dat ze geen enkele uitkering krijgen na het beëindigen van hun studies, moeten de jongeren door twee controles (in de 7de en de 11de maand) geraken.

De PVDA voerde maandagmiddag actie aan het Antwerpse RVA-kantoor. Door de hervorming van de wachtuitkering voor schoolverlaters die de regering-Di Rupo doorvoerde, dreigen 55.000 jongeren hun uitkering te verliezen vanaf 1 januari 2015.

Van wat dokter Sofie Merckx afgelopen zondag op het ‘Controverse’-debat van de RTL van minister Onkelinx (PS) te horen kreeg, viel ze bijna van haar stoel. Onderwerp van het debat: de betaalbaarheid van onze gezondheidszorg.

Wonen in Brussel wordt almaar duurder. Volgens de Brussels Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) hebben maar liefst 200.000 Brusselse gezinnen geen betaalbare, fatsoenlijke woning. Het is de hoogste tijd dat de overheid investeert in openbare huisvesting om woningen niet in de handen van speculanten te laten.

De sp.a verspreidt onder haar mandatarissen en militanten een brochure met de titel Argumentatiefiche. Waarom was de keuze voor het Oosterweeltracé de beste keuze? Dirk Van Duppen legt de argumenten pro Oosterweeltracé op de rooster.

Pagina's