Nieuws

Werk aan de winkel voor de politiek. Het gezamenlijk verkiezingsmemorandum van Samenlevingsopbouw en partnerorganisaties die werken met kwetsbare mensen, staat vol beleidsvoorstellen voor degenen die na 25 mei de dienst gaan uitmaken. Kwaliteitsvolle jobs, rechtvaardige fiscaliteit en hogere uitkeringen, zijn de beste manier om de armoede in onze maatschappij terug te dringen.

Sinds begin 2014 verloren al meer dan 3.000 mensen hun job in collectieve ontslagen, op 1 januari 2015 verliezen 50.000 werkzoekenden hun werkloosheidsuitkering, nu al zien tienduizenden anderen hun uitkering verlaagd tot onder de armoededrempel… Maandag zeiden duizenden mensen duidelijk: “Neen!”

De VRT toetst onder de noemer #Factcheck14 de beweringen van politieke partijen aan de feiten. Over de jaarlijkse top 50 van de PVDA-studiedienst van bedrijven die weinig tot geen belastingen betalen, moet de VRT besluiten: “Elk jaar komt de PVDA op de proppen met een top vijftig van bedrijven die weinig tot geen belastingen betalen. De cijfers kloppen, zo blijkt, al brengt de PVDA enkel de vennootschapsbelasting in rekening. Maar de algemene conclusie is wel correct: de huidige belastingregels benadelen kmo's en bevoordelen multinationals.” Hieronder het dossier uit 2013. Oordeel zelf.

De PVDA+ is in Antwerpen een grote informatiecampagne gestart over Oosterweel. De partij wil alle Antwerpenaren bereiken door een informatiefolder in 150.000 verschillende brievenbussen te bezorgen.

Groeiende bezorgdheid bij steeds meer Europeanen over een vrijhandelsakkoord (TTIP) waar de VS en de EU al maanden in het geheim over onderhandelen. De PVDA wil dat de onderhandelingen worden stopgezet. In plaats van gezondheidsnormen, milieunormen en sociale normen af te breken moet de Europese Unie die beschermen en verbeteren. Op 13 maart wordt een eerste keer betoogd tegen het TTIP.

De linkse PVDA+ zit niet in De Stemtest. Het consortium dat De Stemtest organiseert, geeft zelf geen echte tekst en uitleg bij deze belissing, maar laat twee politologen een kast vol argumenten uitkieperen om te motiveren dat zo'n stemtest zonder PVDA+ wel best ok is. Toch kan niemand onder de muffe geur van die starre argumenten uit. Het volgende opiniestuk dat eerder al op Knack.be verscheen, weerlegt die argumenten.  

De internationale vrouwendag op 8 maart staat in het teken van de strijd voor gelijke rechten voor vrouwen en tegen onderdrukking van vrouwen. Op 8 maart wil Marianne, de vrouwenorganisatie van de PVDA, de kwetsbare positie van vrouwen in de kijker zetten. Er bestaat namelijk nog steeds een structurele ongelijkheid tussen vrouwen en mannen, die door de crisis en de daarmee gepaard gaande besparingslogica alleen nog vergroot wordt.

Komende zondag 9 maart trekt opnieuw een betoging tegen kernenergie door de straten van Brussel. Drie jaar na de kernramp in Fukushima willen de organisatoren duidelijk maken dat we dringend werk moeten maken van een kernuitstap. Onhaalbaar en duur, zeggen tegenstanders. Tijd voor een echt debat over onze energievoorziening, de vrije markt en de groene energierevolutie.

Op donderdag 27 februari 2014 vernemen de 200 werknemers van Heinz de sluiting van de fabriek in Turnhout. Diezelfde dag huilt eerste minister Elio Di Rupo (PS) krokodillentranen in het Parlement: “Het is onaanvaardbaar dat raden van bestuur blijven streven naar de maximalisatie van de financiële winst.” Maar terloops komt hij ook terug op… de cadeaus die zijn regering toekent aan de ondernemingen en de wil om op die weg te blijven voortgaan: “De loonlasten zullen geleidelijk worden verlaagd voor een bedrag van 4,7 miljard euro.”

De PTB-PVDA-go! stelde onlangs haar Brusselse lijst voor. Naar aanleiding daarvan maakte TV-Brussel een mooie reportage over de partij en haar ambities bij de komende verkiezingen.

Pagina's