Hernieuw je lidmaatschap van de PVDA

Bedankt om je lidmaatschap te hernieuwen. We zijn bijzonder blij dat we jou er volgend jaar opnieuw bij hebben. Samen staan we sterker op de weg naar een wereld op mensenmaat.

Onze lidmaatschapsformules

Je ledenbijdrage domiciliëren is voor ons én voor jou het handigst. Klik hier indien je toch liever online (Bancontact, Visa, Paypal) of met overschrijving betaalt. We vragen hiervoor €4 administratiekosten.

Contactgegevens
Contactgegevens partner
Mandaat Europese domiciliëring
Voorbeeld: BE92 0015 2610 3323 of BE92001526103323.

Door akkoord te gaan met deze domiciliëring, geef ik toestemming aan a) de PVDA om een opdracht te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening te debiteren; en b) aan mijn bank om een bedrag van mijn rekening te debiteren in overeenstemming met de opdracht van de PVDA.

Het is mij bekend dat ik een Europese domiciliëring kan laten terugbetalen door mijn bank. Dit gebeurt volgens de voorwaarden die in mijn overeenkomst met de bank zijn vastgelegd. Ik moet mijn verzoek indienen binnen de 8 weken na de datum waarop het bedrag van mijn rekening wordt gedebiteerd. Ik kan deze opdracht op eender welk moment stopzetten of wijzigen met een brief aan PVDA, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel, of met een mail aan leden@pvda.be. Het is mij bekend dat mijn gegevens worden opgenomen in de gegevensbank van de PVDA om mij op de hoogte te houden van de publicaties en activiteiten van de PVDA. Ik heb het recht om deze gegevens op te vragen en te verbeteren.

Identificatie van de begunstigde:

PVDA, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel
BE92 0015 2610 3323, BIC GEBABEBB
Creditor ID: BE59PX-S008D000000495

Optionele gegevens

Door dit formulier te verzenden verklaar je je akkoord dat de PVDA de door jou verstrekte gegevens bijhoudt om je naargelang je interesses op de hoogte te houden van standpunten en activiteiten van de PVDA. Je kunt die gegevens opvragen, laten verbeteren en laten verwijderen. Dat kan per e-mail naar pvda@pvda.be, of per brief naar PVDA, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel. Als je vindt dat we je persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verwerkt hebben, kun je een klacht indienen bij de Privacycommissie. Meer over het privacybeleid van de PVDA: www.pvda.be/privacy.