Bart Ostyn

Hij zetelt in de districtsraad van Deurne.