Foto Andrew Shiva / Wikipedia

VS-ambassade naar Jeruzalem: PVDA roept op tot naleving internationaal recht

auteur: 

Webredactie

President Donald Trump heeft beslist de Amerikaanse ambassade in Israël te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Met deze actie erkennen de VS Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Deze daad ontkent niet alleen de grondrechten van het Palestijnse volk, het is ook in strijd met het internationale recht, én een provocatie die het conflict aanwakkert en de Israëlische staat nog verder versterkt. PVDA roept op tot actie. 

Jeruzalem

Het statuut van Jeruzalem is een belangrijk twistpunt in de relaties tussen de Palestijnen en Israël. De Palestijnen maken namelijk aanspraak op Oost-Jeruzalem als hoofdstad voor een toekomstige Palestijnse staat. Israël van zijn kant bezet Oost-Jeruzalem sinds de Zesdaagse Oorlog in 1967. Israël ziet de stad als ondeelbaar en claimt heel Jeruzalem als hoofdstad, een claim die door de internationale gemeenschap niet wordt erkend. Alle ambassades zijn daarom in Tel Aviv gevestigd.

Met deze actie overschrijdt president Trump een rode lijn. De VS zijn altijd al een trouwe bondgenoot van Israël geweest, maar geen enkele president deed hem dit voor. De internationale gemeenschap, onder het mandaat van de Verenigde Naties, heeft vastgelegd dat het statuut van Jeruzalem onderdeel uitmaakt van de vredesonderhandelingen tussen Palestina en Israël.

Met deze stap zet de Trump-regering dit allemaal op de helling. Hij geeft hier opnieuw duidelijk aan dat hij het Israëlische bezettings- en nederzettingenbeleid van de extreemrechtse regering van Netanyahu ten volle ondersteunt. Netanyahu krijgt een blanco cheque voor zijn beleid van de harde lijn. Dat werd vanmorgen (7 december) bevestigd door de Israëlische ambassadeur in België, die op de radio verkondigde dat de Palestijnen hun hoofdstad in een of andere kleine stad konden vestigen.

Onrust in Midden-Oosten

Deze zet van Trump giet bovendien olie op het vuur in de situatie in het hele Midden-Oosten, waar het Palestijns-Israëlische conflict altijd al de sluitsteen van is geweest. Het hoofd van de Arabische Liga, Ahmed Aboul-Gheit, verklaarde onmiddellijk dat een dergelijke stap “een gevaarlijke maatregel is die gevolgen zal hebben”. Hamas roept ondertussen op tot een nieuwe Intifada.

Versnelde kolonisatie onder goedkeurend oog van de VS

De Israëlische kolonisatie van Palestina kende het voorbije jaar een ongeziene uitbreiding. Deze zomer nog werd de bouw van 2.300 nieuwe huizen in bezet gebied goedgekeurd. Terwijl dit jaar alleen al meer dan 500 Palestijnen werden ontheemd en 351 Palestijnse huizen werden vernield door Israël. Een ander project in de pijplijn van de Israëlische eerste minister Netanyahu is de “Greater Jerusalem Bill”, waarmee hij negentien kolonies wil annexeren aan Jeruzalem.

De dagelijkse praktijken van de Israëlische regering tonen duidelijk aan dat Israël helemaal niet geïnteresseerd is in een vredesproces, maar dat het streeft naar één groot Israël zonder Palestijnen.

EU en België medeplichtig

Hoewel de internationale gemeenschap dit in woorden duidelijk afkeurt, is er nog maar weinig gebeurd om er werkelijk iets aan te doen. We moeten dit besluit veroordelen en niet alleen “betreuren”, zoals Belgisch minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders deed.

Ook de Europese Unie reageerde “zeer verontrust” op de woorden van Trump. De EU-verantwoordelijke voor buitenlands beleid, Federica Mogherini, riep alle partijen in de regio op tot kalmte en terughoudendheid.

Maar de EU had al eerder harde sancties moeten treffen tegen Israël om zijn misdaden tegen het internationaal recht. Met de huidige extreemrechtse regering in Israël stuit elke roep naar dialoog op een muur.

PVDA roept op tot actie

De PVDA spreekt haar steun uit voor het Palestijnse volk en haar strijd voor haar basisrechten:

We vragen:

  • dat België zijn politieke en militaire alliantie met de Verenigde Staten herziet. Trump wakkert oorlog aan op alle continenten. We moeten ons niet alleen distantiëren van deze oorlogslogica, maar ook concrete stappen zetten. België en de Europese Unie moeten hiervan duidelijk afstand nemen.
  • dat België onmiddellijk de staat Palestina met Oost-Jeruzalem als hoofdstad erkent. De in december 2014 door het federale parlement aangenomen resolutie riep op tot erkenning van de Palestijnse staat op het “meest geschikte moment” om “een positief effect te hebben op een inclusief politiek proces van onderhandelingen tussen Israël en Palestina”. Als nu dit 'geschikte moment' niet is aangebroken en een duidelijk signaal nodig is, wanneer dan wel?
  • dat er sancties worden genomen tegen het Israëlische nederzettingenbeleid. Het is de plicht van alle staten om alles te doen wat in hun macht ligt om ervoor te zorgen dat Israël zich houdt aan het internationaal recht, zoals het Internationaal Gerechtshof ons in 2004 heeft herinnerd.
    De PVDA diende hiertoe een resolutie in in het federaal Parlement en vraagt dat deze op de agenda wordt geplaatst.
  • De Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu wordt op maandag 11 december in de Europese wijk van Brussel ontvangen door de EU-verantwoordelijke voor Buitenlandse Zaken, Federica Mogherini, en tal van Europese ministers van Buitenlandse Zaken. We vragen dat onze minister van Buitenlandse Zaken Reynders deze ontmoeting niet bijwoont, als krachtig signaal naar Israël.

Dat zijn essentiële en dringende maatregelen die België moet nemen om de eerbiediging van het internationaal recht en de grondrechten van de Palestijnen te verdedigen. PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees gaat premier Charles Michel hierover in de Kamer interpelleren op donderdag 7 december.

Betoging “Netanyahu Not Welcome”
Een platform van organisaties, waaronder de PVDA en haar jongerenbeweging Comac, roept op voor een betoging 'Netanyahu not welcome' op maandag 11 december 11.30 u. in Brussel (Schuman)
Voor alle info: bekijk hier het Facebookevenement.

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Frappant dat de betrokken partijen die er rechtstreeks onder lijden dat juist die tot kalmte en terughoudenheid worden aangemaand, de omgekeerde wereld lijkt mij. Iedere VN resolutie die tegen het Israëlische regime uitgesproken is lapt het die aan hun laars meer nog zij volharden in hun boosheid. Nergens is er sprake van "echte" doortastende sancties of boycots tegen dat apartheids-regime maar o-wee als het om Rusland , Syrië of Iran gaat dan wacht men niet om sancties misbruiken. Onze EU politiekers lopen als een kudde blatende schapen achter de oorlogszuchtige VS aan en zijn mede schuldig aan al die mistoestanden in het MO door hun dubbel-standaard houding.
Misschien is het een idee voor de Palestijnen én de Israeli's om elkaar's rechten te erkennen. Dus Israel moet dan een levensvatbare en veilige Palestijnse staat erkennen en Palestina een Israelische (Joodse) staat. Dat lukt niet als de ene partij de andere omsingelt in enclaves, maar ook niet als de andere partij het Zionisme gelijk blijft stellen aan racisme en Israel zo het recht ontzegt van een Joodse identiteit. De schuld wordt door sommigen exclusief bij de Palestijnen gelegd en door anderen helemaal bij Israel. Misschien moeten beide kampen water bij de wijn doen. Ik heb de PVDA een Joods Israel nog niet horen erkennen. Daarmee schaart de PVDA zich achter de bewegingen die een veilig verblijf van Joden in het Midden Oosten de-legitimiseren. Waarom is een Joodse staat 'racistisch' en een Arabische staat niet?
Waarom moeten we Israel erkennen als Joods? Wat betekent dat eigenlijk een Joodse staat? België is toch geen Christelijke staat? Nederland is toch ook geen Protestanse staat? België is een seculiere staat, Israel is dat tot heden niet? "Joden en Niet-Joden kunnen zelfs niet trouwen voor het burgerlijk wetboek omdat het land geen grondwet heeft." Legaal Israel claimt een democratie te zijn maar vergis u niet, het is een land dat niet valt te vergelijken met Duitsland, Frankrijk of een andere democratie waar bepaalde burgerrechten gegarandeerd zijn. De Palestijnen hoeven geen wat in de wijn te doen, omdat ze al het water al in de wijn hebben gegoten. Maar om u eerlijk mijn mening te geven, ik denk niet dat een 2 staten oplossing gaat lukken. Volgens mij is een bi-nationaal model ( de 1 statenoplossingen) de enige manier om het conflict op een relatief ernstige manier te beëindigen.
Het probleem in Israel is dat de Joden (terecht?) huiverig zijn voor een Palestijnse (moslim?) meerderheid in 'eigen' land. Ik heb helemaal niets tegen moslims, maar ik zou het wel mogelijk een probleem vinden als we hier in België een moslim meerderheid zouden krijgen en wij ons aan regels moeten gaan houden die niet met ons cultureel erfgoed in overeenstemming zijn. Denk bijvoorbeeld aan harde bestraffing van echtelijke ontrouw, ongelijke behandeling van mannen en vrouwen of discriminatie van holebi's. De Joodse Israeli heeft boven dit alles te maken met een grote groep Palestijnen die heeft gezworen om Palestina volledig 'Judenrein' te maken. Het is voor ons nogal gemakkelijk om, vanuit onze leunstoel, te zeggen dat de Joden dit risico maar moeten nemen.
Het is merkwaardig dat veel mensen zich verzetten tegen Israel als 'Joodse staat'. Dit even afgezien van de bezetting van Palestijns gebied. Maar als een 'Joodse staat' niet mag, of zelfs racistisch is, waarom 'Arabische' of zelfs 'Islamitische' staten dan wél? Is dat dan niet nét zo 'racistisch'?