Foto Mark Harkin, Flickr

Volgens Europa moeten we wel jachtvliegtuigen kunnen kopen, maar geen sociale woningen bouwen

auteur: 

Webredactie

Steven Vandeput, minister van Defensie, vertelde dat Europa de lidstaten wil toestaan om militaire investeringen te maken, die niet hoeven worden opgenomen in het groei- en stabiliteitspact. Raoul Hedebouw, PVDA-volksvertegenwoordiger reageert: “Als we dan toch investeringen buiten het stabiliteitspact om zouden kunnen maken, laat ons dan beginnen bij sociale en ecologische investeringen. Dat zou tenminste een perspectief bieden aan onze jeugd.”

In zijn antwoord op een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw, antwoordt minister van Defensie Steven Vandeput: "Na discussies heeft de Europese Commissie aan de lidstaten een aanbod gedaan om de investeringen overeengekomen in het kader van het Europees defensiefonds niet onder de controle, voorzien in het kader van het stabiliteitspact, te plaatsen."

"Dat is ongelooflijk, reageert Raoul Hedebouw. “Aan de ene kant moeten we de broeksriem aanhalen omdat er zogezegd geen geld is voor ons pensioen of om publiek geld massaal te investeren in hernieuwbare energie in naam van het Europees Budgettair Pact, maar anderzijds zijn ze bereid de poorten wijd open te zetten voor de wapenhandelaars en te investeren in oorlog."

"De Europese leiders kiezen als prioritaire investering voor de toekomst die van het versterken van de legers”, vervolgt het parlementslid van de PVDA. “Onze militaire interventies van de laatste 25 jaar zijn bij de belangrijkste oorzaken van de kritieke destabilisering van Afrika en het Midden- Oosten, van de vluchtelingencrisis en de instabiliteit op wereldvlak. Deze logica zou met de Europese Unie die ze aan het opbouwen zijn op militair gebied versterkt worden, met altijd die logica van de confrontatie van economische blokken (met de Verenigde Staten, de BRICS of meer specifiek China). We hebben meer dan 20 miljoen werklozen in Europa, we zijn achterop met de objectieven voor de vermindering van broeikasgassen, maar de Europese Unie kiest als prioriteit voor de toekomst militaire investeringen. Is dat het toekomstproject voor onze jeugd? Wij hebben nood aan vredesinvesteringen, samenwerkings- en solidariteitsinvesteringen, die de oorzaken van de armoede bestrijden, die de ecologische overgang verzekeren, een uitgebreid openbaar investeringsplan voor woningen, hernieuwbare energie, openbaar vervoer, sociale noden in de zorg, het onderwijs, enz."

Het is geen geheim dat de PVDA volledig gekant is tegen de budgettaire regels en het besparingsbeleid dat door de lidstaten en de Commissie worden gesteund. "Het is evenwel zeer interessant om te zien dat de toepassing ervan verschilt van geval tot geval: strikt om sociale uitgaven die nuttig zijn voor de gemeenschap te vermijden, uiterst soepel als het erom gaat de banken te redden, zoals in het verleden, of te investeren in oorlog, zoals nu. Dat is wel degelijk het bewijs dat we ze helemaal in vraag moeten stellen, en als er investeringen moeten gebeuren buiten het Pact, laten we dan beginnen met de sociale en de ecologische investeringen. Dat zou onze jeugd eindelijk perspectief bieden", besluit Hedebouw.

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Ze krijgen schrik van die twintig miljoen werklozen die terecht beginnen te morren. Enige oplossing in hun ogen is er voor te zorgen dat we elkaar afslachten op een manier die zij zullen omschrijven als zijnde legaal, oorlog dus. Ze willen de schaarse rijkdommen die de aarde nog te bieden heeft het liefst voor zichzelf houden om hun decadent leventje te kunnen verder zetten en ze gaan dat doen met hulp van hun hoogtechnologische speelgoed die ze ons via de belastingen nog laten betalen ook. We moeten zorgen dat al die oorlogszuchtige machofiguren van het politieke toneel verdwijnen! Kies voor verstandige mensen in plaats van aan oorlog verslaafde gekken! Hopelijk beseffen we als kiezer dat bij een oorlog niemand wint en er alleen maar een onbeschrijfelijke ellende van komt. Laat uw huizen niet vernietigen en zet uw gezinnen niet in de kou, reageer hier tegen!
Heel juist. Of ze schrik hebben van de 20 milj werklozen weet ik niet, maar tzou een goede zaak zijn mochten ze in opstand willen komen. En er kan alleen verandering komen als de ziekelijk gierige elite schrik voor hun eigen veiligheid krijgt. Braafjes mag die opstand dus zeker niet zijn. En dat de werkende bevolking dan ook eens solidair wordt met hen, hun eigen toekomstige generatie.
Ik treed de standpunten van Seghers en Marchand volledig bij maar het probleem is solidariteit onder de gewone bevolking. Zie nu met dat staken waarbij men pleit voor een minimum dienstverlening , zo ondergraaft men het hele systeem , gewoon omdat de mensen niet meer solidair zijn , ze zijn zelfs kwaad op de stakers want ze geraken niet op hun werk. De gevestigde orde heeft de mensen goed in hun greep en de mensen zelf beseffen niet dat ze de poten onder hun eigen stoel aan het zagen zijn. Dat komt grotendeels omdat de mensen op het einde van de maand geen overschot meer hebben door dikwijls een zware schuldenlast waardoor ze het zich niet meer kunnen veroorloven om inkomsten te verliezen. Het probleem is dat je eerst offers moet opbrengen om iets te bereiken en daar is men niet meer toe bereid.
Mijnheer Verreth ik ga volledig akkoord met uw visie over hoe solidair we nog kunnen zijn met elkaar. De meeste werkende mensen hebben zich door hun schuldenlast gebonden aan de machthebbers en kunnen geen kant meer uit. Staken is dus gedoemd. Maar moeten we bij de pakken blijven zitten, moeten we niet op zoek naar andere middelen om onze stem te verheffen? Als we nu eens de enige tot nu toe nog betrouwbare politieke partij de PVDA/PTB het parlement zouden binnenloodsen door massaal voor deze partij te kiezen, beter nog door lid te worden. Zo zouden we ervoor kunnen zorgen dat in dat halfrond de gewone werkmens vertegenwoordigd wordt niet door advocaten maar door mensen zoals u en ik. Mensen die weten wat strijden om te overleven inhoud. Het is dringend nodig om al de parlementen wereldwijd te laten vollopen met mensen met gezond verstand en ervaring met het echte leven. De aarde zal er wel bij varen.
Het is toch de logica zelve. Wat verwacht u van zo'n regime met politici die én uiterst rechts én neoliberaal zijn ? Het is voorspelbaar tot en met. Wanneer weten we nog niet maar de oorlog komt eraan. Daarna zijn we wederom gerust voor een tijdje want dan krijgen we het nieuwe Wirtschaftswunder met arbeiders die nóg tammer, slaafser zullen zijn. Verandering kan enkel door niet meer te stemmen voor rechts.