De vakbonden betogen op 19 december in Brussel. (Foto Solidair, Salim Hellalet)

Verandert de website mypension.be straks in mytombola.be?

Als je je pensioen al eens bent gaan berekenen op mypension.be, dan heb je zeker ook vastgesteld dat het niet simpel gaat worden om de eindjes aan elkaar knopen als we gepensioneerd zijn. En de regering is van plan om het nog een beetje erger te maken. Maar we kunnen er nog een stokje voor steken. Afspraak op 19 december. 

Anita begon op haar 17 jaar te werken. Op haar 56ste werkt ze nu al 15 jaar bij de post. Ze staat vroeg op, werkt hard. Ze berekende haar pensioen: 1.230 euro per maand.1

Bart is magazijnier. Een fysiek beroep dat hem al een arbeidsongeval en problemen met zijn voet bezorgde. Hij wou toch nog blijven werken en werkt halftijds om medische redenen. Zijn pensioen later? 1.233 euro per maand.

Jolien is bediende. Ze werkt in de sociale sector. Elke dag helpt ze mensen. Ze is het kloppende hart van onze samenleving. Ze is 28 en weet nu dankzij mypension.be dat ze tot 2056 zal moeten werken om aan een volledige loopbaan te komen. En dat om uiteindelijk 1.283 euro per maand te krijgen.

De uitleg van de regering is niet bepaald geruststellend

Voor velen is het een koude douche om vast te stellen dat ons wettelijk pensioen lager ligt dan verwacht.

Een andere weinig bemoedigende vaststelling: of je nu een beetje vroeger met pensioen gaat – op 61 jaar, bijvoorbeeld – of op 67 jaar, het verschil is klein. Je nog vier, vijf of zelfs zes jaar kapot werken voor amper 50 euro per maand meer? Is dat de moeite?

De PVDA lanceerde een campagne voor onze pensioenen. Sla ook alarm op www.blijfvanonspensioen.be

De calculator is bovendien nogal optimistisch. Mypension.be gaat er op basis van de huidige situatie van uit dat onze loopbaan optimaal zal verlopen. Alsof we niet voor onaangename verrassingen, zoals ziekte of ontslag, kunnen komen te staan. Volgens minister van Pensioenen Bacquelaine (MR) kunnen we nu in alle “verantwoordelijkheid” en “vrijheid” onze “loopbaankeuzes” maken met kennis van zaken. De ontslagen jonge werknemers van ArcelorMittal, Caterpillar, ING of Ford zullen blij zijn met hun “vrijheid” ...

De calculator houdt trouwens nog geen rekening met de nieuwe wetten die de pensioenen van de bruggepensioneerden en de werkzoekenden verminderen. Vandaar dat de regering er nu alles aan doet om de gemoederen te bedaren en te sussen.

Maar ons zowat de laagste van heel Europa geven, dat is nog niet genoeg voor de regering. Er is meer. Nu zijn onze pensioenen te laag, ja, maar ze hebben tenminste één verdienste: er wordt niet geraakt aan wat we al bijgedragen hebben. In de pensioentoren in Brussel wordt voor elke werknemer een pensioenrekening bijgehouden, met daarop een deel van ons loon. Elk jaar ligt onze bijdrage vast. Die bijdrage is een verworven recht, waar niemand aan kan raken. Maar dat gaat allemaal veranderen met het “pensioen met punten”.

Tombola op alle niveaus

Bij het pensioen met punten wordt het pensioen niet opgebouwd met euro’s, maar met punten. Je krijgt één punt per gewerkt jaar aan een gemiddeld loon. Voor een jaar waarin je 10% minder verdient wordt dat 0,9 punten. Verdien je 10% meer dan wordt dat 1,1 punten.

Hoeveel zijn die punten waard? Dat is een van de addertjes onder het gras. De website mypension.be vertelt ons nu nog wanneer we met pensioen kunnen, maar als het pensioen met punten erdoor komt, is het gedaan met die zekerheid. Pas drie jaar voor het einde van je loopbaan zul je weten wanneer je met pensioen kunt gaan.

Minister van Pensioenen Bacquelaine (MR) legde al fijntjes uit dat dit zal afhangen van de “demografische en financiële ontwikkelingen”.

Dat is een zeer ernstig probleem. De waarde van het punt zal evolueren naargelang de hoogte van het gemiddelde loon. Hoe meer interim- en flexi-jobs er zijn, hoe lager je toekomstige pensioen. En dat soort jobs komen er onder deze regering meer en meer.

Hetzelfde geldt voor de overheidsschuld. Als de overheid opnieuw de banken moet redden zoals dat in 2008 gebeurde toen die teveel hadden gespeculeerd zal dat ook je pensioen doen dalen. De overheid wil de pensioenen in de toekomst herleiden tot een instrument om de begroting in evenwicht te houden.

Ook als we langer leven gaat je pensioen omlaag. Zo maakt de overheid van iets positiefs - we gaan langer leven - een slechtnieuwsshow. Je moet maar durven.

Meerdere ministers (met elk een pensioen van 6.500 euro) riepen in koor: “De pensioenen zullen niet dalen.” Niets is minder zeker dan dat. In Duitsland werd het puntensysteem reeds ingevoerd. Daar stelt men vast dat de pensioenen sinds 2002 7% zijn verminderd in verhouding tot de evolutie van de lonen.

In Zweden werd het systeem jaren geleden al ingevoerd. Het kost niet alleen enorm veel voor de overheid en de sociale zekerheid, maar de leeftijd om aan een volledig pensioen te komen, blijkt ook “automatisch” te zijn gestegen. Mensen gaan er twee tot drie jaar later met pensioen.

Dat systeem zal er ongetwijfeld voor zorgen dat heel wat mensen uiteindelijk het pensioenbedrag zullen trekken waar de N-VA van droomt: 1.100 euro per maand. Dat bedrag volstaat, vindt de pensioenspecialist van de N-VA, Jan Spooren. Al zal zijn pensioen als parlementslid wel een pak hoger uitvallen ...

Voor de PVDA is het pensioen een recht en geen tombola.

Het puntensysteem verandert grondig de manier waarop ons pensioensysteem wordt georganiseerd. En vooral niet in positieve zin: men organiseert de onzekerheid. Daarom wil de PVDA alles doen om te verhinderen dat de overheid dit systeem invoert.

We roepen zoveel mogelijk mensen op om alarm te slaan. Het is nog niet te laat. Het pensioenbeleid is de zwakke plek van deze regering en dat beseft ze.

We roepen zoveel mogelijk mensen op om alarm te slaan. Het is nog niet te laat. Het pensioenbeleid is de zwakke plek van deze regering en dat beseft ze. Het is een van meest onpopulaire elementen uit haar beleid. Dat vergroot de kans voor een sterke, massale en vastbesloten beweging om deze strijd te winnen.

Bovendien hebben de vakbonden al opgeroepen tot een grote nationale manifestatie in Brussel. Allen daarheen dus. (Alle info op het Facebookevenement)

Een goed pensioen voor iedereen

Mensen die hun hele leven hebben gewerkt hebben recht op rust en een fatsoenlijk inkomen. Daarom willen we dat dat puntensysteem er niet komt. Wij zijn voor het behoud van de wettelijke pensioenleeftijd op 65, behoud van vervroegd pensioen op 60 en voor behoud van het recht op prepensioen vanaf 58 jaar.

Wij stellen ook voor de pensioenen op te trekken naar 75% van een gemiddeld inkomen met een minimum van 1.500 euro. Dat is met name belangrijk voor heel wat vrouwen. Zij worden in het bijzonder getroffen door de huidige regeringsmaatregelen.

Hogere pensioenen zijn absoluut betaalbaar. Dat bewijst Oostenrijk waar de wettelijke pensioenleeftijd nog steeds op 60 jaar ligt voor vrouwen en 65 voor mannen. En de pensioenen liggen er minstens 50% hoger.

En op het ogenblik dat het zoveelste schandaal van fraude en belastingontwijking uitbreekt, de Paradise Papers, denken wij dat de regering eerder het geld moet zoeken bij de grote belastingfraudeurs, en niet bij de gepensioneerden.

1. Getuigenissen verschenen in Het Belang van Limburg, 25 november 2017

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

had vastbenoemd statuut als verpleegkundige gents ziekenhuis, krijg op mijn 39 meest kwaadaardige hersentumor 4 hersenoperaties obconabehandeling complicaties van zorgen ervoor dat anno 2013 saldo ziektedagen 0 is wordt dan disponibiliteit, arbeidsgeneesheer krijgt opdracht werkgever om me af te keuren, huisarts MOET me dus 2 jaar ziek schrijven, 2 jaar disponibiliteit is dan pensioen op 53, met 32 jaar loopbaan kwam ik zelfs nog niet aan gewaarborgd minimum, bijwerken wordt zelfs in mindering gebracht doe het niet voor 0 euro ja voor mezelf in het zwart, uitgekost door maatschappij omwille van ziekte
Een heel goed voorstel. Neem 3/4 van de ministers hun pensioen af. Eens nieuwsgierig hoe ze gaan piepen. Werkende mensen die hard gewerkt hebben, willen ze een pensioen geven, een pensioentje net iets teveel om te sterven en net te weinig om te leven. Bende dieven zijn het.
And the winner is ....................
Een heel leven betaald voor het pensioen en dan wil de regering op het einde met alle soorten listen, een diefstal plegen op het inkomen van uw pensioen! Ik begrijp niet dat nog zoveel mensen NVA stemmen.
Als je heel je leven hebt moeten werken en veel kosten hebt gehad om een zieke te onderhouden en dus niet in de mogenlijkheid geweest bent om een eigen huisje te kopen en je moet dan van dat armzalig pensioentje nog een huishuur betalen dan kan je best dood vallen als je op pensioen gaat want anders komen er toch maar jaren van zwarte sneeuw…
by een tombola kan je nog kiezen of je deelneemt of niet, en hoeveel van je centen je wil vergooien of niet. DIT is gewoon je reinste, bij wet geregelde, broodroof van hardwerkende en goedgelovige werkmensen die dan ook nog eens steeds minder vrijheid van keuze genieten over heel de lijn. dit is terug naar het magere keurslijf van een geschiedenis die ik dacht dat we hadden achter ons gelaten. maar blijkbaar zijn er die daar anders over denken. die graag vanuit hun ivoren toren, zittend op hun kist vol goud en buik vol spek, genoegzaam het gepeupel in lompen zien zwoegen en wedijveren.
Beste Quentin Vanbaelen, Beste kameraden, Mijn antwoord op uw vraag, titel van uw artikel “Verandert de website mypension.be straks in mytombola.be?” is mijn antwoord : NEEN! Dat zal niet gebeuren, want : 1/ Herinner u de recente verkiezingsnederlaag van Thérèsa May toen zij onder meer een onrechtvaardige pensioenhervorming wou opleggen aan de bevolking en vervolgens massaal tegenkanting kreeg, zelfs van gepensioneerden (uit haar eigen partij). 2/ Het syndicaat ACV bekampt voor de rechtbank de contractbreuk van de overheid (zie info onder) . Hierbij past dan ook niet enkel de oproep om ACV te steunen, maar evenzeer de massale oproep andere organisaties vanwaar u deel uitmaakt (politiek, vakbond, cultuur, vrijwilligerswerk..) op te roepen én te responsabiliseren de vakbond solidair te steunen, dit met respect voor de specifieke invalshoek van ieder betrokken partij. “Vreedzaam en massaal roepen” tegen dit onrecht en het straks wegstemmen bij de volgende verkiezing van de huidige regeringspartijen, die hiervoor collectief verantwoordelijk zijn is vanzelfsprekend een belangrijk deel van de oplossing ! 3/ verwijzend naar Anita, werkzaam in bpost, waarvan sprake in het artikel, aan haar de volgende boodschap, haar collega’s, maar ook personeel in andere overheidsbedrijven : Projecten van werknemers in het bedrijf zijn actueel voor handen om opnieuw een modern overheidsbedrijf te verwezenlijken dat de nadruk legt op het noodzakelijke klimaatvriendelijke karakter en sociale rechtvaardigheid (fair trade winstdeling!). Samenwerking in eerste instantie van het personeel en vakbonden zal uiteraard noodzakelijk zijn deze projecten te kunnen realiseren. Tenslotte volgend geëngageerd advies aan PVDA : Jullie beeldvorming in de campagne “pensioenrechten versus tombola” is voor mij inhoudelijk duidelijk. Deze campagne komt ook sympathiek, om niet te zeggen zelfs humoristisch over, waarvan ik niet echt weet dat dit jullie bedoeling was. Weet evenwel dat er onder de bevolking, arm en rijk, onachtzame burgers zijn die graag al dan niet verslaafd meedoen aan kansspelen. Het rad van fortuin met daarin het sympathieke gezicht van onze huidige premier zou mogelijks voor sommige minder verstandige mensen verkeerd begrepen kunnen worden en zelfs een trigger kunnen zijn om verder te gokken en of te stemmen op dat sympathieke gezicht midden in het rad. In dit opzicht is het evenzeer belangrijk via jullie beeldvorming met volle ernst te wijzen op de werkelijke mogelijke gevolgen en gevaren van gokken en verminderd pensioen, met name het verlies van je hebben en houwen, aan de hand van concrete casussen. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘je zuurverdiende huis’ dat je straks misschien moet verkopen, omdat je, gezond of ziek, met je pensioen en spaargeld helemaal niet meer rondkomt. (info : https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/24/acv-stapt-naar-de-rechter-tegen-pensioenhervorming---dit-is-cont/ )
Dààrom geeft "mypension.be" me geen te verwachten pensioenbedrag, al interimmer sedert 1996, met onderbrekingen, soms ook lang vaste interimmer (indertijd ook met dagcontracten) zal dat allemaal niet meetellen omdat er per jaar gerekend wordt. Met de punten zal het nog erger worden: geen (of nauwelijks) pensioen! Dat ze de I.G.O. (inkomensgarantie voor ouderen) maar optrekken tot boven de Europese armoedegrens, want ik zal sowieso een bijpassing moeten vragen eind 2026 (het enige dat "mypension.be" wist te vertellen: 2026).
De levensstandaard van de zeer gegoeden moet behouden worden en beschermd en die prijs betaald de onderlaag = best vertaald de hardwerkende arbeidersklasse wiens loon wordt naar beneden gehaald en pensioen geminimaliseerd ; wij zijn aardig op weg naar de nieuwe vorm van slavernij ten voordele van de elite!!!!proficiat politieke klasse
Een aantal geledingen van onze maatschappij gaan er steeds meer op achteruit. We keren op een andere manier terug naar de tijden van priester Daens. Het werkvolk dat tot de laatste eurocent zijn belasingen betaalt, moet opdraaien voor de vele constructies van allerlei fiscale fraudes. Daarom moeten PVDA en PTB zo snel mogelijk regeren: een nieuwe wind die werkelijk opkomt voor het werkvolk (ambtenaren, bedienden, arbeiders, ...). Onbegrijpelijk dat CD&V en de vakbonden deze verregaande verrechtsing in onze maatschappij toelaten! Daarom pleit ik voor een centrumlinkse regering.
De pensioenen dat is een verworven recht, daar zijn altijd in het IPA akkoorden in vele sectoren loonsverhogingen tegen overgesteld minder loonsverhogingen maar behoud van brug en pensioenen al al die jaren en nu wil deze associale regering nog maar eens aan de uitkeringen zitten van de pensioeneen een regelrecht aanval hierop, en onze pensioenen zijn al aan de lage kant ten opziende van de buurlanden als het om de concurentie gaat dan wordt er gekeken naar de buurlanden waarom ook niet kijken naar de buurlanden als het gaat om het bereken van het pensioen!!!! Handen af van onze pensioenen!!! een inderdaad de pensioenen moeten NIET VERLAAGD worden ze moeten VERHOOGD worden NAAR MINIMUM 1500 EURO NETTO ZODAT IEDEREEN NOG KAN GENIETEN VAN DE OUDE DAG.
bij een pensioen op punten tellen premies niet meer mee voor de berekening van je pensioen.(bvb:premies bij nachtshift,eindejaarspremie ,overuren enz)