Deze foto werd genomen in Kinkempois door conducteur die het leven liet in het treinongeval van St George sur Meuse. Hij nam de foto voor een wedstrijd. Te zijner ere hebben zijn collega’s de foto verspreid op de sociale media.

Is treinongeval Saint-Georges-sur-Meuse te wijten aan ontbreken automatisch remsysteem?

De PVDA eist dat er klaarheid komt over het treinongeval in Saint-Georges-sur-Meuse. Volksvertegenwoordiger Marco Van Hees zal daarover vandaag bevoegd minister Bellot in de Kamer interpelleren.

Is de informatie waar de kranten vandaag mee uitpakten correct? Was het spoortraject inderdaad niet uitgerust met het automatische remsysteem TBL1+? En indien dat niet het geval was, wat was daarvoor de reden, want op dat spoortraject waren voor 2015 werken voorzien. Hoeveel procent van het spoornet is daadwerkelijk met TBL1+ uitgerust? 99%, zoals minister Bellot beweert, of 80% zoals in het jaarlijkse veiligheidsrapport van Infrabel te lezen staat? Wat is de impact van de besparingsmaatregelen van de overheid op de investeringen en het onderhoud van de infrastructuur?

“We gaan niet besparen op veiligheid”, herhalen de minister en de spoorbazen in koor. Maar vandaag vernemen we dat de spoorlijn op de plaats waar het treinongeval in Saint-Georges-sur-Meuse heeft plaatsgevonden, niet is uitgerust met het veiligheidssysteem TBL1+. Indien dat werkelijk zo is, dan had dit ongeval vermeden kunnen worden. Bovendien is er vroeger ook al zo’n soortelijk ongeval gebeurd.

Minister Bellot en Infrabel beweren in de pers dat het veiligheidssysteem TBL1+ een dekking van 99,9% heeft, maar het officiële veiligheidsrapport drukt zich voorzichtiger uit: het heeft het over een “efficiëntiedekking van 99,9%” en besluit: “Eind 2015 was 80% van de gebruikte hoofdlijnen uitgerust met TBL1+ en/of ETCS of een gelijkwaardig systeem.”

De PVDA eist dat er klaarheid komt over dit onderwerp. PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees zal daarover vandaag minister Bellot in de Kamer interpelleren. Was dat deel van het spoor daadwerkelijk uitgerust met TBL1+ zoals het geval had moeten zijn? Ter herinnering, een van de beslissingen die na het ongeval in Buizingen werden genomen, was dat het hele spoornet tegen eind 2015 met TBL1+ uitgerust moest zijn ter voorbereiding van de installatie van ETCS tegen 2022. Indien de minister bevestigt dat er op dit spoortraject geen TBL1+ aanwezig was, dan rijzen er toch enkele ernstige vragen: waarom is dat niet gebeurd, terwijl er in 2015 toch werken op dit spoortraject voorzien waren?

Er moet ook duidelijkheid komen over de impact van de bezuinigingsmaatregelen op de veiligheid. Volgens het financiële jaarverslag van Infrabel (verschenen eind mei 2016), “hebben de bezuinigingen die de Belgische regering oplegt een rechtstreekse impact op de activiteiten van Infrabel. Infrabel heeft reeds de vereiste maatregelen genomen om de vermindering van de overheidssubsidies met 240,8 miljoen euro in 2016 (…) op te vangen door een nieuwe planning voor investeringen op te stellen.” Maakten de investeringen inzake veiligheid en in het bijzonder de installatie van TBL1+ misschien deel uit van die “nieuwe planning”?

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.