Toespraak Peter Mertens #FiestaSocial 30 maart 2014

auteur: 

Peter Mertens

Er is een code uitgevaardigd. De inwoners van de stad wordt gevraagd om vuilnismannen die rondgaan voor hun nieuwjaar aan te geven.

Er is een rondzendbrief gestuurd. Het is de kinderverzorgsters te Antwerpen ten strengste verboden om met de pers te praten over hun werksituatie.

Er is een overleg gepland. Woensdag zitten foorkramers en het stadsbestuur samen. In plaats van de zaken te laten kalmeren heeft de gouverneur gisteren de idee geopperd om het leger in te zetten, als de foorkramers nog eens een actie ondernemen.

Verklikken van vuilnismannen, doen zwijgen van kinderverzorgsters, dreigen met het leger tegen smoutebollenventers... het is powerplay van heel kleine mannekes met een heel klein beleidje.

Het is tijd om van koers te veranderen. Naar links te gaan, naar een samenleving waar we opnieuw in elkaar geloven in plaats van het maximale profijt te laten spreken.

Het is tijd voor het einde van de kleine beleidjes, en het begin van een supersociale toekomst.

Het is tijd dat er een heldere stem komt die antwoordt op al die powerplay van rechts.

Vorige week werden 6 arbeiders van de rubberfabriek Lanxess voor de rechtbank gedaagd. In kortgeding. Omdat ze aan het stakerspiket hebben gestaan. En volgens die patroons mag dat niet. En dus eisen ze 1.500 euro per staker dwangsom. Per uur wel te verstaan. 1.500 euro dwangsom per uur. Iemand die dus een dag en een nacht piket staat is zijn hele jaarinkomen kwijt. Wel, slecht nieuws voor de Lanxess-directie: de staking is nu 23 dagen ver en er is vooralsnog geen CEO, geen deurwaarder en geen rechtbank die het vuur heeft kunnen doven.

Wij staan voor een keuze, beste vrienden en kameraden.

Willen wij een samenleving waarin repressie de klok slaat? 

Willen wij een samenleving waarin jongeren van de dop worden gegooid, en gepensioneerden aan hun lot worden overgelaten?

Willen wij een samenleving waar onrecht onbesproken moet blijven, waar de geuzen vervolgd worden, en de Tijl Uylenspiegels voor het gerecht worden gedaagd?

Willen wij een samenleving waarin diegenen die produceren het recht wordt ontnomen om te staken als geen ander middel nog helpt?

Dat is geen toekomst beste vrienden en kameraden. Dat kan niet ons toekomstbeeld zijn.

Onze toekomst is sociaal!

Onze toekomst is sociaal en onze samenleving is sociaal. Wij leven, wonen, werken samen en dat kan maar als er respect bestaat voor de bronnen van de welvaart. Dat kan maar als er respect bestaat voor de arbeidskracht en voor de natuur.

Respect bijvoorbeeld  voor al diegenen die in volcontinu werken. Vroege, late, nacht, het beste van zichzelf geven. De vraag naar brugpensioen van werknemers bij Agfa-Gevaert, bij Arcelor-Mittal, bij Ford Genk vertrekt van een welbepaalde sociale realiteit: opgewerkt te zijn na een loopbaan van intense arbeid. Respect betekent dat die mensen de kans krijgen om op hun 58ste op brugpensioen te gaan, en dat er een jongere in hun plaats wordt aangenomen. Respect betekent dat die mensen mogen zorgen voor hun kleinkinderen, of voor hun ouders. Het is absurd om mensen langer te laten werken, en tegelijkertijd de zorg verder af te bouwen.

Respect ook voor de kinderverzorgsters. Die jaren lang met kinderen bezig zijn, mee op de grond zitten, honderden keren moeten bukken, afgejaagd worden, niet de tijd krijgen om ergonomisch te werken omdat ze met te weinig zijn, en toch het engagement blijven volhouden om onze kinderen, en onze toekomst mee groot te maken. Wij willen geen samenleving waarin onze kinderverzorgsters geschoffeerd worden. Wij willen dat er genoeg personeel is zodat er opnieuw meer tijd komt voor de pedagogische opdracht , voor te knutselen, te spelen en vaardigheden aan te leren.

Respect voor de arbeiders en arbeidsters van allochtone origine, die veel te vaak in de laagstbetaalde sectoren moeten werken, in slechte werkomstandigheden en onderbetaald. En die altijd opnieuw moeten opboksen tegen vooroordelen, tegen kleine of grote discriminaties op de woningmarkt, op de arbeidsmarkt, bij de politie. Respect betekent gelijk loon voor gelijk werk. Respect betekent kwaliteitsvol en toegankelijk onderwijs voor alle kinderen. Respect betekent mensen te waarderen voor wie ze zijn, en geen beleidsmaatregelen te nemen op basis van religieuze overtuiging, afkomst of geslacht.

Respect tot slot voor heel de werkende klasse. Voor de werkomstandigheden. Voor vaste contracten, voor vaste uren en ploegen, voor voldoende rusttijden in plaats van mensen dol te draaien. Steeds meer productie maken met steeds minder volk. Dat is onhoudbaar. Voor de werkomstandigheden en voor de lonen. Heel wat mensen hebben het moeilijk. Ze vragen dat hun loon toch zeker de 4de of de 5de van de maand gestort wordt, omdat de rekeningen betaald moeten worden. Respect betekent dat er ruimte is voor loonsverhoging en dat de loonnorm wordt afgeschaft.

Want ondertussen groeien de winsten opnieuw aan. De grote bedrijven maken volgens de laatste cijfers van de Nationale Bank 30 miljard euro nettowinst. Dat is ongeveer het niveau van voor de crisis, en dat was al het hoogste niveau ooit. De winsten scoren recordniveaus, dat is het probleem niet. Het probleem is dat de winsten niet geïnvesteerd worden in tewerkstelling, maar opgepot worden. Of uitbetaald worden aan mensen zonder loonnorm. Zoals baron Paul Buysse van Bekaert, die in mei op pensioen gaat met een pensioentje van 3,541 miljoen euro. Respect betekent dat de geproduceerde welvaart rechtvaardig wordt verdeeld en geïnvesteerd.

Wat wij vragen, kortom, is respect voor de welvaartsmakers van dit land.

Wat wij vragen is sociale vernieuwing en een einde van de neoliberale weg die nu al dertig jaar lang wordt bewandeld.

Het is niet omdat de liberale fanfare recht naar de afgrond stapt, dat wij rustig en lustig moeten meestappen. Wij volgen onze eigen weg, naar een sociale toekomst, naar samenwerking in plaats van concurrentie, naar solidariteit in plaats van sociale dumping.

---

Wij willen een sociale toekomst met een moderne sociale zekerheid als hoeksteen. We hebben met z’n allen gevochten voor een solidair systeem van grondrechten en menswaardige uitkeringen. Wij willen niet dat er met de sociale zekerheid gechipoteerd wordt.

De grootste bedreiging voor de sociale zekerheid komt niet van onderuit. De grootste bedreiging komt van bovenaf. Van de immense druk om de sociale bescherming stap voor stap af te bouwen. Van de beperking van uitkeringen in de tijd. En van het voorwaardelijk maken van grondrechten.

Wij zeggen: werkloosheidsuitkeringen mogen niet degressief worden gemaakt, zoals deze regering heeft gedaan. Dat is pervers want zo duwt men de slachtoffers van de crisis onder de armoedegrens.

Wij zeggen: jongeren kan men de inschakeluitkering niet afnemen, zoals deze regering heeft gedaan. Dat is grof, want zo zal men 50.000 jongeren van de sociale zekerheid schrappen. Jongeren die zullen moeten aanbellen bij de ondergefinancierde OCMW’s voor een leefloon ver onder de armoedegrens.

Wij zeggen: stop. Stop beste vrienden en kameraden, om altijd maar de schijnwerpers naar beneden te richten. Naar onder de ladder. Het zijn niet de mensen die het moeilijk hebben die de sociale zekerheid ten gronde richten. De maatschappelijke schade die Omega Diamonds aanricht is duizend keer groter. En zij komen er mee weg. Zij kopen hun gewoon proces af. Wij willen dat de schijnwerpers terug naar boven worden gericht. Wij willen dat er structurele oplossingen komen voor ongelijkheid, voor jongerenwerkloosheid, voor klimaatontaarding.

Het gaat om maatschappelijke keuzes. De Herald of Free Enterprise is niet gezonken omdat de voordeuren open stonden. Het schip is gezonken doordat de achterpoorten open stonden. Op dezelfde manier zal ons fiscaal systeem zinken wanneer we de achterpoorten blijven open houden. Sluit de achterpoorten, schaf de notionele interestaftrek af, en je kan alle uitkeringen van dit land boven de armoedegrens tillen. Allemaal. Je kan er mee akkoord zijn, of niet mee akkoord zijn, maar je kan niet zeggen dat het niet mogelijk is. Het gaat om keuzes.

Want mevrouw Gwendolyn Rutten mag nog zoveel zingen als ze wil  dat de mensen vleugels hebben. Ondertussen trekken alle OCMW’s van dit land aan de alarmbel. Wat ben je met vleugels als steeds meer mensen in een financiële kooi zitten? Voor een grote groep mensen is de situatie niet meer houdbaar, zeggen de OCMW’s.  En dus komen steeds meer basisrechten onder druk te staan.

Wat wij willen is dat de grondrechten gerespecteerd worden, zoals die in 1948 zijn afgesproken door de Verenigde Naties.

Dat elk mens, onafgezien van zijn of haar geslacht, geloofsovertuiging, afkomst of taal toegang krijgt tot onderwijs, tot gezondheidszorg, tot werk, tot een woning en tot cultuur.

Dat is wat wij willen. En wie de PVDA+ extreem-links noemt moet de grondrechten van de Verenigde Naties ook extreem-links noemen.

----

Wij moeten echt weten waar wij naartoe willen met onze samenleving. De ongelijkheid neemt grote proporties aan. Dat is overal zo.

In het Duitsland van Angela Merkel, in het Nederland van Diederik Samson, in het Frankrijk van François Hollande, in het België van Elio Di Rupo, en in het Vlaanderen van Kris Peeters.

Maar toch blijven onze regeringen een goed-nieuws-show draaien.

De goed-nieuws-show is misplaatst op een moment dat de kinderarmoede is gestegen tot een recordhoogte  van 10,5 procent.

De goed-nieuws-show is misplaatst met een jeugdwerkloosheid van 1 op 5 jongeren, hoger dan het Europees gemiddelde.

De goed-nieuws-show is misplaats met 4 op 10 één-ouder-gezinnen die onder de armoedegrens leven.

De goed-nieuws-show is misplaatst op een moment dat ook steeds meer werkende gezinnen het moeilijk krijgen.

Er bestaat geen vermogenskadaster in ons land, en dus wij weten niet hoe groot de vermogenskloof tussen arm en rijk is in ons land. Wij weten wel wat de globale situatie is, en die is niet goed. Er is een Franse econoom, Thomas Piketty, en die heeft duizenden en duizenden gegevens van de laatste 50 jaar onderzocht over ongelijkheid. En uit al die massa’s gegevens haalt Piketty vijf stellingen, die ook geldig zijn voor ons land:

Eerste stelling: het is niet zo dat de hele samenleving er beter van wordt als de toplaag van multimiljonairs nog rijker wordt. Dat geld sijpelt niet door naar de hele samenleving, er bestaat geen trickle-down effect.

Ten tweede: het is niet zo dat de ongelijkheid afneemt naarmate de economie groeit.

Derde stelling: het vermogen van de toplaag van multi-miljonairs groeit sneller dan de economie groeit. Dat wil zeggen dat de koek steeds ongelijker verdeeld wordt.

Ten vierde: wij evolueren globaal gezien steeds meer naar extreme ongelijkheid, en dat is geen natuurwet, maar wel het gevolg van door en door politieke beslissingen.

En tot slot: de galopperende ongelijkheid is democratisch niet vol te houden, en is dé grootste uitdaging voor de samenleving van morgen.

Dat is wat professor Piketty zegt. En in ons land is er niemand die luistert. Want Piketty heeft ook een oplossing: wij moeten niet morrelen in de marge, wij hebben geen achter- komma-oplossingen nodig. Wij hebben een herverdelende vermogensbelasting nodig.

Dus geen marginale of symbolische belasting op inkomsten uit vermogens, maar wel degelijk een belasting die enkel de vermogens van de 1% rijksten treft, de vermogens van multimiljonairs en miljardairs.

Wel, dat is wat wij met de PVDA+ willen. En neen mijnheer Tobback: rijk zijn is geen schande. Wat wel een schande is dat is dat miljardairsfamilies niet belast worden op hun vermogen. Dat is een schande.

Want wij hebben dat geld nodig, om te investeren in onderwijs, om te investeren in nieuwe jobs en om de sociale zekerheid sterker te maken.

---

Deze middag heeft Elio Di Rupo gezegd dat een stem voor de PVDA+ een nutteloze stem is.

Beste premier, ik zou hier graag op antwoorden. Is het niet zo, dat de enige reden waarom de PS vandaag een vermogensbelasting eist, dat dat de PVDA is? Is het niet zo, dat de enige reden waarom er 700 medicamenten gedaald zijn in prijs, de druk van het kiwimodel van dokter Dirk Van Duppen is? Is het niet zo dat het voorstel om de electriciteit van 21 naar 6% te doen dalen er is gekomen door de 200.000 handtekeningen die de PVDA+ heeft opgehaald? En is het niet zo dat al die beloftes nu nog niet ingevuld zijn, maar pas na 25 mei ingewilligd zullen worden? Als wij willen dat de vervaldatum van al die beloftes de verkiezingsdatum van 25 mei overleeft, dan is er maar één oplossing: stem de PVDA+ in het parlement!

Je kan snoeien, maar je kan de opkomst van de lente niet tegengaan. 

De PVDA+ versterkt links. Op alle vlakken.

Wij versterken links met onze studies rond fiscaliteit en belastingen, rond pensioenen, rond gezondheidszorg, rond democratische rechten.

Wij versterken links omdat we concrete voorstellen aan onze studies koppelen.

Wij versterken links door te durven ingaan tegen een rechts beleid. Jongeren schrappen uit de sociale zekerheid, GAS-boetes voor tieners, werkcheques voor jongeren als vorm van Belgische mini-jobs, privatiseren van het personenvervoer op het spoor,  of het aanleggen van een stedelijke autostrade die door 60 procent van de bevolking is weggestemd, dat is geen links beleid. Links versterken betekent dat we de kritiek op wat asociaal is niet overlaten aan de rechterzijde of de separatisten.

Wij versterken links door niet te graaien en te grabbelen in de subsidieton. Bij ons geen 10.000-euro-politici, bij ons geen afscheidspremies van 400.000 euro en gejammer over de harde stiel. Al onze verkozenen en mandatarissen leven aan een normaal arbeidersloon.

Wij versterken links door aanwezig te zijn op het terrein. Een terrein dat in de steek werd gelaten. Het terrein van de volkswijken, het terrein van de werkvloer, het terrein van de syndicale delegaties, het terrein van de opbouwwerkers en het middenveld, het terrein van de mensen zonder stem, aan hun lot overgelaten. Daar zijn wij, elke dag. Aan het opbouwen. Met Geneeskunde Voor Het Volk. Met huurderscomitees. Met bevragingen. Met gewoon een luisterend oor.

De BAM geeft massaal veel geld uit om in chique brochures hun tracé aan te praten. Iedereen krijgt binnenkort zo’n dure brochure in de bus. Tegenover die macht van het geld, organiseren wij informatievergaderingen. En zijn er honderden vrijwilligers die op nauwelijks twee weken tijd 150.000 folders hebben gebust: een record. Dat is onze kracht, de partij van het terrein te zijn.

Wij versterken links tot slot omdat we mensen terug betrekken, actief maken, weg halen van het isolement en de verbittering waarin de traditionele politiek hen heeft gebracht.

Ik ben ongelooflijk fier dat we vandaag met de PVDA+ de wind in de zeilen hebben. Wij hebben het vertrouwen. In Luik waar vorige week 800 mensen samen kwamen voor de start van de campagne, in Brussel met 1500 mensen op de startmeeting, in Gent vandaag met 800 mensen en ook hier in Antwerpen met 1600 aanwezigen.

Wij zijn een actieve partij, en een optimistische partij met een ongelooflijke diversiteit en fantastische kandidatenlijsten. De PVDA+ is dé outsider van deze kiescampagne. En dat komt door het harde werk van al duizenden en duizenden medewerkers, kandidaten en leden. Wij zijn de partij van het terrein, wij zijn de partij van de werkende bevolking, van de jongeren en van al wie het moeilijk heeft in deze samenleving. Wij gaan nog twee maanden hard knokken, onder de radar werken, stem per stem veroveren en dan zullen wij op 25 mei voor de verrassing zorgen. Ik heb er alle vertrouwen in beste vrienden en kameraden, omdat ik de PVDA ken, omdat ik jullie ken, en omdat ik weet waartoe wij samen in staat zijn. 

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

PVDA versterkt links, maar andere partijen (ik denk ook aan Spa en Groen) nemen schaamteloos jullie ideeën over en meten zich een nieuw imago aan op jullie 'kosten'. Goed voor links, maar PVDA moet in de grote media meer aan bod kunnen komen.
Laat PVDA een zoete toets zijn in het zo verbitterde vlaanderen, hopelijk boksen jullie op tegen het populistisch en xenofobe gejammer van de rechtse massa. Laat jullie stemmen horen in de media, voor ze gecensureerd worden!