Foto Belga

Schepen Koen Kennis vangt €3.000 tot €8.500 per vergadering Intermixt. Voorstel superfusie is afleidingsmaneuver

De PVDA noemt het voorstel van de Antwerpse schepen Koen Kennis (N-VA) om de intercommunales te bundelen tot één groot bedrijf “haastwerk”, en een “afleidingsmanoeuvre”.

“Antwerps schepen Kennis zit nog veel dieper in de grabbelton van de intercommunales dan voormalig Gents schepen Balthazar,” zegt Peter Mertens, fractievoorzitter PVDA in de Antwerpse gemeenteraad. “Door nu snel over een nieuw soort superintercommunale te beginnen, haalt Kennis de schijnwerper weg van de discussie over zijn ‘vergeten’ mandaten bij Telenet en Inter-Regies, en over de absurde vergoeding van bijna 8.500 euro die hij ontvangt per vergadering bij Intermixt.”

Offentlighetsprincipen in plaats van halve-transparantie

Begin deze week kwam Kennis in de schijnwerpers terecht omdat hij kampioen is in het cumuleren van betaalde mandaten. Hij reageerde snel met het vrijgeven van zijn belastingaangifte. Gemiddeld verdient de schepen zo’n 7.237 euro netto per maand, beweerde hij. “Maar die aangifte klopt niet helemaal”, zegt Mertens. “In 2015, waarvoor hij zijn inkomsten gedeeld heeft, was Koen Kennis ook bestuurder bij Telenet Vlaanderen NV. Volgens de jaarrekeningen van dat bedrijf zou hij daar zo’n 2.000 euro per jaar gekregen hebben. Hij was ook bestuurder bij Inter-Regies, waarbij het bedrag waarschijnlijk op 820,16 euro komt. Dat is nog eens 200 euro per maand erbij die hij niet heeft aangegeven. Zijn ‘volledige transparantie’ blijkt toch niet zo volledig transparant te zijn.”

Onder druk van de kritiek besloot het Antwerpse stadsbestuur ook om de jaarlijkse lijst van vergoedingen van de burgemeester en schepenen voor te leggen aan een jaarlijkse themacommissie. “Het is goed dat dit gebeurt”, aldus Mertens. “Wij hadden dat ook gevraagd in een motie op de gemeenteraad. Maar wij vragen wel een volledige transparantie, met een offentlighetsprincipen – openbaarheidsprincipe – zoals in Zweden waar het bij wet verplicht is om alle beslissingen, officiële communicatie en wetgevingsprocessen openbaar te maken, net als het vermogen en de verloning van politici. Wij vragen dus dat die lijst publiek beschikbaar wordt, en dat ook de mandaten die daarbuiten in volledige private bedrijven worden uitgeoefend, in de lijst worden opgenomen. Dat is precies de discussie over de mandaten van de heer Bracke en de heer Kennis bij Telenet. Dat ook daar transparantie over komt om mogelijke belangenvermenging tegen te gaan.”

3.667 tot 8.493,14 euro per vergadering: niet te verantwoorden

Het best betaalde mandaat van Kennis is dat van voorzitter van de Vlaamse Gewestelijke Raad bij Intermixt. Daarvoor krijgt hij 25.479,41 euro. Intermixt is een stichting van ‘openbaar nut’ die beweert op te komen voor 'belangen van publieke intercommunales en die van verbruikers en wordt voor 89,3 procent gefinancierd met publiek geld (via de intercommunales). “Op basis van wat hij een paar jaar terug in de pers had gezegd, gingen wij ervan uit dat er daarvoor zes vergaderingen per jaar waren. Maar het zou ook om slechts drie vergaderingen kunnen gaan, zo blijkt uit de lijst van Youro Casier (sp.a),” aldus Mertens. “Wat er ook van zij, bedragen van 3.667 euro of 8.493,14 euro per vergadering, dat zijn absurde bedragen die uitgekeerd worden met publiek geld. Hier moet toch echt klaarheid over komen.”

Een fusie mag niet leiden tot grotere afstand met de burger

De PVDA uit ook kritiek op het voorstel dat Kennis nu doet om over te gaan tot een fusie tussen Eandis en Infrax in Fluvius. Later zouden ook de kabelinfrastructuur, de waterdistributie en de riolering daarbij moeten komen. “In september schoot Kennis zelf nog een fusie af van de zeven intercommunales onder Eandis tot Eandis Assets”, zegt Mertens. “Wij vonden dat toen de juiste beslissing, omdat de prijzen voor de Antwerpenaren dreigden te verhogen en omdat wij tegen de intrede van het Chinese State Grid waren. Maar dat Kennis zichzelf nu profileert als het meesterbrein achter een verregaande fusie, is in dat licht toch wel minstens misleidend te noemen. Het geeft vooral de indruk van een wanhopige poging om de aandacht van zijn eigen positie af te leiden.”

De PVDA zegt voorstander te zijn van duidelijk afgebakende intercommunales, die vooral ten dienste moeten staan van de burger. De partij wijst er bovendien op dat het grootste probleem een gebrek aan democratische controle is. Als die ontbreekt of als het grote nutsbedrijf in handen zou komen van privékapitaal, vreest de PVDA vooral dat de prijzen nog meer zullen stijgen. “Een fusie mag niet leiden tot een grotere afstand met de burger. We hebben nood aan een nieuw soort stadsbedrijven die publiek zijn, transparant zijn, democratisch zijn, streng worden gecontroleerd en investeren in sociale, duurzame en nuttige dienstverlening.”

Persdienst PVDA

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Wat mij verbaast is dat Koen Kennis niet eens merkt dat hij die vergoeding van Telenet niet gekregen heeft. Nog verbazender is dat Leen Verbist ook niet merkte dat ze WEL die vergoeding kreeg. Dat kan maar op één manier uitgelegd worden: beiden zien door het bos de bomen niet meer ! Met andere woorden, die politici krijgen van alle kanten zoveel toegestopt dat ze zelf niet meer kunnen volgen, ocharme. Groeten, Paul
Kennis en Bracke kwamen pas voor de pinnen met hun finale uitleg nadat ze één en ander hadden in orde gebracht. Dat ze niet wisten dat ze de vergoedingen niet hadden gekregen vind ik om meerdere reden ongeloofwaardig. Vermogende mensen zien per definitie strikt toe op hun inkomen en uitgaven. Maar vooral het feit dat de vergoeding van Kennis op de rekening van de echtgenoot van Leen Verbist terechtkwam roept vragen op. Deze informatie, die tijdens het vrt-interview met hem door een medewerkster werd aangedragen, veroorzaakte onmiddellijk een merkwaardige zelfverzekerde opluchting bij Kennis naast de opfrissing van zijn geheugen. Het vermoeden dat de Telenet-begunstigden, met medewerking van die maatschappij zelf onderlinge afspraken maken over de uitkeringen is daarom niet ongegrond. Het heeft er de schijn van dat ze mekaar depanneren door het schuiven met de vergoedingen of op die manier toch zaakjes regelen. Graailand 2.0 dus.
De tijd is rijp om te zaaien zodat we in 2019 goed kunnen oogsten. Graaicultuur bij alle partijen versus minimumloon bij PVDA mandatarissen. De zetels gaan niet te tellen zijn...
fusie EANDIS Jullie schrijven dat de pvda in gemeenteraad Antwerpen tegen de fusie van de verschillende intercommunales was wegens dreigende prijsverhoging voor de Antwerpenaars. Ik ben klant bij Ecopower en mag nu meer betalen voor de elektriciteit. In West-Vlaanderen wonen er minder mensen en verder van elkaar. De kostprijs voor het net is daardoor ook hoger. Ik las in De supersamenwerker op blz 181 dat transfers (weliswaar in gezondheidszorg) een vereiste zijn. Waarom laten de Antwerpenaars de West-Vlamingen dan in de steek ? Zoals NVA de Walen ???? Voor de rest : proficiat met de huidige acties van de pvda. Beste groeten,
Verbist weet niet hoe of van waar die 10 duizenden euros vandaan komen op haar rekening???? Als ik ergens eens een paar euro gestort krijg op mijn rekening, weet ik goed genoeg waar die vandaan komen of zal ik het wel opzoeken. En Koen Kennis wist niet dat hij die euros moest krijgen, ik dacht met zo een naam (KENNIS) dat hij wel zal weten of de KENNIS zal hebben om gans dat boeltje te omzeilen om niks te moeten betalen aan de belastingen. Moeten we in Belgie voort doen met zulke gaste AMAI, ze moeten de rekeningen doen kloppen in Belgie en ze kunnen nog niet eens hun rekeningen in orde houden??? Zou er eens een totaal bedrag kunnen bekend worden gemaakt van alle premies die politiekers ontvangen voor zulke jobkes in gans Belgie?? Als men dat bedrag dan zou delen door het aantal gezinnen in het land, men zou nogal een korting kunnen geven op alle facturen die we moeten betalen voor energie en dergelijke, het gaat denk ik niet meer over honderd duizenden euro maar over miljarden euro die verdwijnen met de noorderzon en in de zakken van superrijken. Ik zal direkt eens kijken op mijn rekening als er ergens niemand een bedrag per abuis op mijn rekening heeft gestort, men weet maar nooit!!!!!!! grt robert
Hij zegt dat hij zeven dagen op zeven werkt. Oei wat een slecht voorbeeld is me dat. Een metser of een loodgieter of welk beroep ook kan geen 7 / 7 werken. Dat kan hij niet aan. Die moet op tijd rusten. Maar deze kerel niet. Die loopt er de kantjes af af graait maar waar hij kan. Als ik in zijn schoenen stond dan zou ik me doodschamen. Ik stop nu maar, want ik zou nog enkel stoute woorden gebruiken. Het zijn verdomme smeerl...
Je kan er alleen maar boos om worden als je leest wat die politici bij elkaar graaien. Hebben ze geen gevoel voor ethiek wat zouden ze dan geven om de gewone mensen die elke maand goed moeten tellen om rond te komen. Voor wie moet je nog stemmen. Ze houden hun hand boven het hoofd van hun kameraden.Ons kent ons en we zwijgen voor elkaar.Er zal veel moeten veranderen om tot een gezond politiek stelsel te komen. Zelf graaien en het geld uit de zakken van de gewone mensen halen, ik word er misselijk van. Wacht maar tot de verkiezingen er aankomen. Loze beloften meer niet.
het strafste is dan nog dat meneer Kennis de arrogantie heeft om te zeggen dat hij zware job heeft, maar ja met 40 extra mandaten, waarvan 17 dik betaald + zijn (gewoon betaalde) baantje bij de gemeente heeft hij inderdaad niet veel tijd meer om een realistische kijk op de wereld te hebben, en zoals meneer Bracke is hij ook voor een leugentje niet verlegen. ik hoop dat PVDA nog meer van die heren in hun nek gaat zitten.