Foto Belga

Reactie van de PVDA op de peiling in Luik: “We staan voor grote uitdagingen en we zullen ze aanpakken.”

In een recente peiling haalt de PVDA in Luik 28% van de stemmen. Daarmee zou ze de grootste partij worden. Wat vindt nationaal woordvoerder en Luiks gemeenteraadslid Raoul Hedebouw daarvan?

Wat is jouw reactie op die nieuwe peiling?

Raoul Hedebouw. Peilingen zijn peilingen. Maar we zien het wel als een positief signaal, een bevestiging van wat we op het terrein vaststellen. De mensen zien wat een echt linkse partij in de wijken doet. Of het nu gaat om het behoud van een supermarkt in het noorden van Luik of tegen de invoering van budgetmeterkaarten in flats.

Het resultaat van de PVDA is ook een aanwijzing dat de PS, die in hoofde van burgemeester Willy Demeyer Luik bestuurt, erop achteruitgaat. Wat schort er aan haar beleid, waarom zijn de mensen ontevreden?

Raoul Hedebouw. De peiling is een flinke waarschuwing aan het adres van de PS van het Publifin-schandaal. Willy Demeyer was een van de architecten van het systeem achter Publifin. Als ik hem hoor zeggen dat Stéphane Moreau kan aanblijven aan het hoofd van Nethys, dan vrees ik dat de PS helemaal niets heeft geleerd. In Luik is er niet zozeer sprake van een klassenstrijd, maar van een postjesstrijd, vooral bij de PS. En daar hebben de mensen genoeg van. Vandaar dat duidelijke signaal.

Is de PVDA klaar om Luik te besturen? 

Raoul Hedebouw. Peilingen garanderen geen coalities. Jazeker, de PVDA heeft de ambitie om te besturen, op regionaal en federaal niveau maar ook op gemeentelijk niveau. Maar de vragen die we ons daarbij stellen zijn: “Wat gaan we dan doen?” en “Met wie?”. Wij hebben een positieve visie, we vinden dat de stad voor iedereen is en dat de mensen opnieuw de openbare ruimte moeten innemen, en ook willen we een stad die in sociale woningen en openbare diensten investeert. Wij kanten ons tegen een stad die alles in het teken zet van uiterlijke schijn om toeristen te lokken.

Met wie kunnen we voor zo’n project strijden? De PVDA zou een coalitie met andere partijen moeten aangaan. En ik moet toegeven dat we dat project niet gaan realiseren als je ziet hoe de Luikse PS de zaken nu aanpakt. Demeyer voert een beleid waarbij hij vastgoedprojecten opzet om van Luik een soort Cannes te maken. Het aantal sociale woningen is in deze legislatuur niet gestegen maar gedaald. En dan hebben ze nog het lef om de hoogste gemeentebelastingen te heffen, terwijl we de facto een van de armste gemeenten zijn. Aan dat soort beleid wil de PVDA niet meewerken. Als de PVDA om een coalitie te kunnen vormen zoveel water bij de wijn moet doen dat je alleen nog een slechte rosé overhoudt, dan bedanken we daarvoor. Wij serveren klare wijn, wij willen onversneden rode wijn.

Met deze resultaten moet je toch kandidaat zijn voor het burgemeesterschap?

Raoul Hedebouw. Het is niet mijn ambitie om burgemeester van Luik te worden. Ik wil al mijn energie stoppen om op federaal niveau de basis van onze partij te versterken, want dat is het niveau waar we ervoor kunnen zorgen dat de rijken moeten betalen. Onze miljonairstaks is een federale bevoegdheid. En het is ook op federaal niveau dat we een halt kunnen toeroepen aan de heksenjacht op mensen die langdurig werkloos of ziek zijn. Dat is waar we de krachten moeten bundelen om ons te verzetten tegen de Europese bezuinigingsverdragen.

Bovendien is de PVDA al ruim een jaar bezig om het aantal woordvoerders op te schroeven. De PVDA is een grote familie. Toen we kleiner waren, moesten we al onze communicatie via één woordvoerder laten gaan om in de media gehoord te kunnen worden. Maar nu willen we andere mensen naar voren schuiven, mensen met andere kwaliteiten en een ander profiel dan ik: vrouwen, arbeiders… Wij willen dat die diversiteit zichtbaar is. Dat is trouwens de reden waarom ik mijn functie als fractieleider van de PVDA in Luik aan Sophie Lecron heb overgedragen. Iedereen die haar in de gemeenteraad aan het werk ziet, zegt dat de PVDA er iemand bij heeft die echt voor de rechten van de Luikenaars vecht.

De PVDA groeit snel. Is de partij sterk genoeg om dat succes in goede banen te leiden?

Raoul Hedebouw. Onze groei is een andere grote uitdaging voor de PVDA. We groeien heel veel in erg weinig tijd. Het is niet onze bedoeling al ons politiek personeel in kabinetten onder te brengen. Wij willen een brede sociale beweging uitbouwen die de krachten kan bundelen en opkomt tegen deze ultraliberale samenleving om zo bijvoorbeeld komaf te maken met de fiscale cadeaus aan multinationals. Om dat te realiseren hebben we het talent van iedereen nodig. We zullen mensen moeten aantrekken die een grondige kennis hebben van dossiers waarin wij misschien niet voldoende onderlegd zijn. We hebben nood aan nieuwe voorzitters voor onze lokale groepen. Aan jongeren die hun energie en creativiteit meebrengen. Zonder een goede organisatie zullen we er niet in slagen de krachtsverhoudingen in de maatschappij te veranderen. Daarom roep ik alle mensen die het hart links dragen op om zich aan te sluiten bij de PVDA en verantwoordelijkheden op te nemen binnen de partij. 

De PVDA die de grootste partij wordt in een van de grootste steden van Wallonië, is dat niet precies wat de N-VA wil?

Raoul Hedebouw. Wij zijn de laatste nationale partij. Bart De Wever heeft een probleem als hij ziet dat de PVDA volgens de peilingen groeit in Wallonië en in Brussel maar ook in Vlaanderen. Volgens een recente peiling haalt de PVDA in Antwerpen, zijn stad, 8 tot 10%. Ons solidariteitsproject is precies het omgekeerde van waar de N-VA voor staat. Wij gaan de strijd aan om dit land samen te houden, voor de sociale zekerheid en voor de werknemers. Om die reden wil ikzelf politiek actiever zijn in Vlaanderen.

De groei van de PVDA in Vlaanderen, het is de nachtmerrie van De Wever. En we zullen er alles aan doen om hem nog veel slapeloze nachten te bezorgen.

 

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Mijnheer Hedebouw , bij elk interview met u dat ik lees, heb ik steeds meer en meer RESPECT voor u ! Fantastisch goed bezig ,kameraad! Hoe meer slapeloze nachten voor Bdw en NVA, Hoe liever ik het heb !
Raoul zegt hier: "Ik heb mijn functie als fractieleider van de PVDA in Luik aan Sophie Lecron overgedragen. Iedereen die haar in de gemeenteraad aan het werk ziet, zegt dat de PVDA er iemand bij heeft die echt voor de rechten van de Luikenaars vecht." Dus... een beetje spijtig dat de uitspraken van Sophie over haar werk in de gemeenteraad in de Nederlandse versie verdwenen zijn en dat de lezer ook haar foto moet missen.
Hoe meer ik je bezig hoor, hoe meer ik bevreesd ben dat ik alles waar ik hard voor gewerkt heb als gewone bediende, zal moeten delen met een hoop profiteurs die nooit wat gepresteerd hebben. Deze bemerking zal wel niet worden gepubliceerd, maar hiermee weet je wat er leeft bij gewone mensen, die wel gewerkt hebben.
Mister of misses Desmedt. U ziet, het wordt tóch gepubliceerd was meteen bewijst dat de PVDA kan omgaan met kritiek wat niet van alle andere partijen kan gezegd worden. Nu, het is net andersom dan wat U vreest. De PVDA ijvert ervoor dat U als eenvoudige bediende ( net als ik trouwens ) uw zuurverdiende centen zou kunnen behouden door bvb. betaalbare woningen, betaalbare ziekenzorg, betaalbare medicatie, betaalbare rusthuizen, ... te promoten. En vooral er voor te zorgen dat Jan met de Pet Jobs-jobs-jobs aangeboden krijgt waar men deftig kan van leven. We gaan hier echt geen supercommunistisch systeem installeren, hoor. Bovendien zijn wij geen communisten maar neo-socialisten. En uiteraard zullen er pensioenverschillen blijven bestaan. Maar het kan niet dat iemand die ouder is dan 50 en dan door omstandigheden langer dan 1 jaar werkloos is op een soort minimumpensioen zou terugvallen TERWIJL ONZE HOOGGEACHTE CUMUL-BURGEMEESTERS een pensioentje oprapen dat vele malen het mediaanpensioen bedraagt. En U heeft nog geluk dat U bediende bent. Ik ken iemand uit mijn naaste omgeving, een noeste werker die langer dan 42 jaar gewerkt heeft maar spijtig genoeg onder een arbeidersstatuut en nu een pensioentje trekt van godverdomme 2 keer niks terwijl de Hutsen en co miljoenen EURO'S zonnepanelen-subsiedies trekken die zowel U als ik betalen via allerhande Vlaamse koterijentaksen. En men moet zich zo niet laten vangen door de uitgesproken rechtse kapitalistische Ratrace-oogverblindingsstrategie door nog meer en nog meer en nog groter en nog mooier te willen dan onze gebuur. Ge wordt daar alleen maar ongelukkig van. Als de rijkdom wat beter zou verdeeld worden en we met z'n allen kunnen houden wat we hebben mogen we al wreed content zijn. Maar met deze uitgesproken rechtse regering vrees ik ervoor.
Mijnheer Desmedt Ik heb heel veel respect voor mensen zoals u die hard hebben gewerkt en ik vind ook dat mensen die profiteren op de vingers moeten getikt worden. Maar U en ik zitten voor het ogenblik nog op een heel solide stoel, er zijn echter vele anderen die door tegenslagen, die ze zelf niet hebben gewild, een mensonwaardig leven moeten leiden, een leven in armoede. Mensen die hun job kwijt zijn geraakt door ziekte, ongevallen of door de hebzucht van de bedrijfswereld zijn geen profiteurs Mijnheer Desmedt maar slachtoffers die geholpen moeten worden. De PVDA/PTB vormt geen bedreiging voor hard werkende mensen die het geluk hadden om voor zichzelf te kunnen zorgen. Wat de PVDA/PTB wel wilt verwezenlijken is het behoud van een vangnet voor mensen met tegenslag. Een vangnet waar u en ik ook kunnen in terechtkomen laten we dat alstublieft niet vergeten. En zoals u nu zelf moogt ervaren de PVDA/PTB publiceert ook uw mening. Welke partij doet hun dit na?
Om een einde te maken aan de graaicultuur van de politiekers van sommige partijen zou : 1- halvering van alle wedden van alle politieke functies; 2-alle prestaties in adviesraden, beheerraden van intercommunales maken integraal deel uit van de normale werkzaamheden van een verkozene en heeft geen recht op een bijkomende vergoeding. 3- alle mandaten in intercommunales worden opgeheven. Er wordt verondersteld dat verkozenen loyaal, dienstvaardig, plichtsbewust en eerlijk zijn. Om de instroom van mensen met de verkeerde ingesteldheid af te remmen wordt het statuut van het politiek ambt gewijzigd naar het zelfstandigenstatuut. 4- politieke dotaties dienen om de werking van een partij te financieren. Ze mogen niet aangewend worden om een vermogen op te bouwen.