PVDA-voorzitter Peter Mertens en PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw. (Foto Solidair, Salim Hellalet)

PVDA zou eindelijk dotatie krijgen waar ze recht op heeft

auteur: 

Ivo Flachet

Al sinds de verkiezingen van juni 2014 blokkeren de federale meerderheidspartijen de uitbetaling van de volledige overheidsdotatie aan de PVDA. De N-VA maakte vandaag in de pers bekend dat ze dit verzet in het najaar zou intrekken. De machtspartij erkent daarmee dat de bestaande wetgeving voorziet dat een politieke partij nationaal georganiseerd mag zijn en een dotatie kan krijgen voor haar stemmen in heel België. Dat is een belangrijke doorbraak in dit dossier dat al meer dan 3 jaar aansleept. Met de verklaringen van de N-VA komt een einde aan het feit dat de grote partijen zelf zo ongegeneerd in de staatskas graaien, maar de PVDA niet gunnen waar ze recht op heeft. Dat is een goede zaak. De linkse PVDA zou dus eindelijk de dotatie krijgen die haar toekomt.

Tegelijkertijd kondigt de N-VA aan dat ze via een “interpretatieve wet” de wet op de partijfinanciering wil aanpassen. Er zou een akkoord zijn tussen de meerderheidspartijen om voor de volgende legislatuur geen dotatie meer te voorzien voor stemmen voor een partij indien die stemmen niet geleid hebben tot een verkozene in de gemeenschap waar de partij is opgekomen. Tevens zou een partij maar recht hebben op een dotatie voor stemmen uit een andere gemeenschap indien ze in alle kieskringen van die gemeenschap opkwam. Wij kennen de precieze formulering van het wetsvoorstel dat zou worden neergelegd nog niet, maar wij zullen ons verzetten tegen alle maatregelen die het organiseren van nationale partijen nog moeilijker maakt. Ook het feit dat de voorstellen kleine partijen verder zouden benadelen is geen goede zaak.

Kortom, de PVDA verheugt zich erover eindelijk te zullen krijgen waar zij recht op heeft maar zal zich verzetten tegen de wijziging van het systeem dat nadelig zou zijn voor nationaal georganiseerde partijen of kleine partijen.

Wil je meer weten over de financiële principes van de PVDA en waarom men ons zo lang de correcte dotaties niet heeft gegund? Lees dan hier het volledige verslag.

1. De Belgische machtspartijen liggen aan het infuus van overheidssteun

2. Waarom krijgt de partij al twee jaar en half niet de dotatie waar ze recht op heeft?

3. De PVDA, de grondlegger van de politieke crowdfunding in België

4. Waarom onze mandatarissen aan een gemiddeld werknemersloon leven

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Maar zelfs zonder dat geld zou de PTB / PVDA de grootste partij van België worden. Daar begrijpen ze aan de andere kant van het water geen snars van.
Volledig akkoord, we moeten de PVDA/PTB de grootste partij van België maken. Maar zoals steeds zijn de huidige machthebbers weeral bezig om nieuwe wetteksten te construeren die de PVDA/PTB in zijn opmars moet stuiten. Dat hoeft ons ook niet te verwonderen want In de parlementen zitten teveel advocaten en te weinig gezond verstand. Kan de NVA mij eens uitleggen wat er mis is met Belg te zijn? Kan de NVA mij eens uitleggen wat er mis met solidair te zijn met alle burgers in ons mooi land? Waarom moet de arbeidende mens steeds het gelag betalen en waarom kan de elite op een legale manier hun zakken blijven vullen? Het moet veranderen en dat kan alleen maar door massaal lid te worden van de PVDA/PTB. De macht van het aantal moet het linkse geweld, waar de rechtse partijen het steeds over hebben, op een 'verstandige' en 'vredevolle' manier door het parlement laten razen. Dat moet ons in staat stellen om de juiste wetten te maken die de welvaart en het welzijn van 'iedereen' kunnen verzekeren. Dat verwacht ik van de PVDA/PTB.
Simpel, er is in België¨nog maar één partij die 100% gaat voor het welzijn van de Belgische bevolking, de 99%, het is bovendien een unitair Belgische partij... De PTB-PVDA... de schrik van de graaiers en de boeven van de schurkenregeringen...