Foto : Karina Brys

PVDA hekelt de manœuvres van de minister van Pensioenen

auteur: 

Kim De Witte

De minister van Pensioenen, Daniël Bacquelaine (MR), legde vrijdag de creatie van een Nationaal Pensioencomité voor aan de ministerraad. Dit comité moet advies geven over de verdere pensioenhervorming. Naast acht vertegenwoordigers van de vakbonden en acht vertegenwoordigers van de werkgevers, zou het comité ook acht vertegenwoordigers van de regering tellen.

De vakbonden lieten in een persbericht al weten dat ze zich afvragen welk nut dit comité nog heeft: na de afschaffing van de pensioenbonus, na de indexsprong op alle vervangingsinkomens, inclusief de pensioenen, na de beslissing om de diplomabonificatie voor de pensioenberekening in de openbare diensten af te schaffen, na de beslissing om de pensioenleeftijd op te trekken tot 67 jaar, wil de regering een Pensioencomité oprichten. Wat heeft dat comité nog te zeggen?

Belangrijkste knopen al lang doorgehakt

Waarover zal het Pensioencomité moeten beslissen? De minister van Pensioenen zegt dat het Nationaal Pensioencomité zal moeten beslissen over drie punten: de invoering van het puntensysteem, de definitie van zwaar beroep en het deeltijds pensioen. In de feiten zijn rond deze drie punten de belangrijkste knopen al lang doorgehakt.

Het puntensysteem

De regering liet al weten dat er over de beslissing tot invoering van een puntensysteem niet meer te discussiëren valt. Dat puntensysteem zal onze pensioenen totaal anders berekenen. Het moet toelaten om ‘werken meer te valoriseren’ (lees: de periodes van werkloosheid, tijdskrediet, loopbaanonderbreking… minder te valoriseren) en de pensioenen makkelijker te ‘harmoniseren’ (lees: de ambtenarenpensioenen stap voor stap te verlagen naar die van de werknemers).

De lijst van zware beroepen

Een tweede discussiepunt dat de minister wil voorleggen aan het Pensioencomité betreft de definitie van zwaar beroep. De regering besliste al dat het brugpensioen voor zware beroepen wordt opgetrokken naar 60 jaar en de loopbaanvoorwaarde om met brugpensioen te mogen gaan, naar 40 gewerkte jaren. Daarover valt niet meer te discussiëren. Wat wel nog te bespreken valt, is wie een zwaar beroep uitoefent. Het feit is echter dat heel veel beroepen elke dag zwaarder worden.

Deeltijds pensioen

Tot slot wil de minister de invoering van een deeltijds pensioen bespreken in het Pensioencomité. Het deeltijds pensioen ligt al vele jaren op tafel. De invoering van een deeltijds pensioen is een stap achteruit ten opzichte van het huidige systeem van tijdskrediet en landingsbanen. Momenteel bouwt men verder volledige pensioenrechten op tijdens een landingsbaan. Met een deeltijds pensioen zal dat verdwijnen. Men zal enkel nog deeltijds rechten opbouwen.

De manœuvres van de minister van Pensioenen

De PVDA hekelt de manoeuvres van de minister van Pensioenen. De minister wil de vakbonden meetrekken in lange discussies over kleine punten in een ultra-liberale pensioenhervorming, die ons allemaal langer wil doen werken voor een pak minder pensioen.

De pensioenhervorming is sociaal onrechtvaardig, onlogisch en absurd, zo schrijven de vakbonden in hun persbericht. Dat is helemaal waar. Bovendien is deze hervorming ondemocratisch. Geen enkele partij vermeldde in haar verkiezingsprogramma de optrekking van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Verschillende partijen vermeldden zelfs expliciet dat de wettelijke pensioenleeftijd niet zou stijgen. Geen enkele partij vermeldde de invoering van een puntensysteem.

België heeft nood aan een sociaal pensioenbeleid. De pensioenkloof met onze buurlanden is immens. België zit in de staart van Europa voor wat betreft de pensioenbescherming. Bijna één op vijf ouderen leeft in armoede. Dat is een schande voor een rijk land als België. Het Pensioencomité dat de minister wil oprichten, wil dat probleem zelfs niet bespreken. Het wil discussiëren over enkele details en de grote knopen doorhakken in de regering.

 

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Als men nu gewooweg eens eerlijk zegt waar her op staat! En eens zou nadenken over wie veel heeft, veel te laten betalen. Oh ja we lijken te vergeten waar het probleem zich op de situeert, en dat is die rechtse regering die geen taxshift wil invoeren omdat dat de enige manier is om aan echt ontdoken belastingsgeld te komen. Maar als je de salarissen van top ceo's en andere zeer welstellende burgers (die meestal in het buitenland resideren) dan los je dit probleem op! Doe dit op een correcte maar cordate manier, en loop niet al maanden te zwetsen over lamger werken! Want heren vam de wetstraat DIT KOST OOK AAN ONS (TAXPAYERS) handen vol geld