Foto Ken Laureys

PVDA en Actiecomité halen slag thuis: asbeststort Sint-Niklaas gaat dicht

auteur: 

Jef Maes

Het asbeststort van SVK in Sint-Niklaas moet dicht. Dat besliste de Bestendige Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen op 1 maart. Op hetzelfde moment voerde het actiecomité Asbeststort Dicht andermaal actie op de Grote Markt van Sint-Niklaas om de sluiting van het stort te eisen. Volgehouden acties van het actiecomité en de PVDA en een ijzersterk dossier hebben tot deze beslissing geleid. 

Het begon allemaal in februari 2017 met de publicatie van “Het boek van Sint-Niklaas” door Johan de Vos. Daarin beschrijft de auteur hoe op een steenworp van woningen in de Driegaaienstraat een asbeststort wordt uitgebaat. Bijna niemand van de bewoners is daarvan op de hoogte. Onder impuls van enkele betrokkenen besliste de PVDA Sint-Niklaas op een ledenvergadering om hier werk van te maken.

Onder het motto “Asbeststort moet dicht” startte de lokale PVDA een petitie en een afficheactie, en richtten bewuste buurtbewoners een actiecomité op. Door de intense samenwerking tussen PVDA en het actiecomité Asbeststort Dicht kwam de zaak in een stroomversnelling toen stalen werden genomen op en rond het stort. De Morgen blokletterde “Sint-Niklaas asbesthoofdstad van Vlaanderen”.

Tweeduizend handtekeningen, foto’s van buurtbewoners van onbedekte camions met asbestafval, een indringende herdenking van de asbestslachtoffers voor de poorten van SVK, tal van andere acties en een stevig onderbouwd dossier bleven de zaak in de belangstelling brengen. De Leuvense professor Nemery sprong de actievoerders bij door in een overzichtsnota van internationale studies aan te tonen dat een perimeter van 500 meter noodzakelijk is om de omwonenden geen verhoogd risico op kanker te laten lopen. Het actiecomité en professor Nemery presenteerden hun dossier op een gemeenteraadscommissie waarna het stadsbestuur zich aansloot bij de eis tot sluiting van het stort.

Het actiecomité ging zonder omwegen verder op de piste van de volledige sluiting, wat niet altijd in dank werd afgenomen door sommige leden van het schepencollege. Maar deze strategie heeft resultaat gehad. Zowel de Dienst Handhaving als het stadsbestuur formuleerde een negatief advies, op basis van het ijzersterke dossier van het actiecomité. De provincie kon niet anders meer dan beslissen om het stort te sluiten. SVK heeft nu wel nog de mogelijkheid om in beroep te gaan, maar hun positie is vrij uitzichtloos. Actie loont.
 

Deel onze overwinning

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Ik kan het nog altijd niet geloven. Petje af voor het doorzettingsvermogen van het actiecomité en de pvda. Als ik denk aan hoe het begon, de energie die pieter en jef en alle andere leden erin gestoken hebben, het is fenomenaal. Pieter zorgde voor een ijzersterk dossier, jef heeft alles en iedereen gemobiliseerd. Deze twee mannen zijn niet te stoppen. Ik geloof dat er geschiedenis geschreven is in sint-niklaas. De stad is veranderd. Dit is een unicum. Hoe de gewone man zijn lot in handen neemt en die gewoon verandert. Het verhaal van david en de reus goliath! Onze enigste wens was een veilige en gezonde leefomgeving voor onze 2 kinderen en 1 jaar geleden leek dit onmogelijk, en kijk nu, we dromen niet, het is echt, het stort is dicht! Proficiat!
Beste Thi Ha het is een heel goede zaak dat het stort in uw buurt gesloten is. Uw gezondheid, die van uw kinderen en uw geburen is heel belangrijk en moet volop beschermd worden. Ik vraag mij echter af of de interesse voor het asbestprobleem nu zal luwen in uw buurt? Er zijn nog ontelbare plaatsen waar asbest moet verwijderd worden. Al dat asbestafval zal toch ergens moeten naartoe gebracht worden om het te kunnen vernietigen. Beste Thi Ha uw strijd is dus niet teneinde, uw kinderen leven wat dat betreft nog steeds in een ongezond Vlaanderen. Heeft de PVDA/PTB hier al een zicht op en welke stappen gaat de partij hiervoor ondernemen?
Neen de strijd is nog niet gedaan. Maar de sluiting is wel een belangrijk signaal. Nu volgt wat logisch is de sanering. Men is ook bezig met een asbest afbouwplan zoals in Nederland zodat iedereen correct begeleid kan worden bij het verwijderen van asbest. Vooral in scholen waar kinderen onnodig risico lopen. Er moet ook verplicht een asbestinventaris komen bij de verkoop van een woning. Dit en meer van het stappenplan wordt op 27 maart om 19u30 besproken in De Graanmaat in Sint-Niklaas. Wees welkom om deze bij te wonen. Ikzelf en mijn man Pieter zijn niet lid van een partij, wij hebben het geluk gehad dat de PVDA ons bijstond in de strijd tegen het stort in onze woonwijk.