Foto Pixabay

PVDA biedt Charles Michel de juiste cijfers aan: 75% van gecreëerde jobs zijn deeltijds of interimjobs

Dinsdag 10 oktober had premier Charles Michel het tijdens zijn toespraak in de Kamer nadrukkelijk over de goede cijfers voor jobcreatie, met zijn onvermijdelijke "jobs, jobs, jobs".

“De deeltijdse werkgelegenheid is niet toegenomen”, sprak hij. “Volgens de RSZ hebben vooral voltijdse jobs en jobs in de privésector tot dit resultaat geleid. Tussen eind 2015 en eind 2016 zijn er 60.941 voltijdse banen bijgekomen.”

Heeft hij zich vergist?

De studiedienst van de PVDA ging op zoek naar de tabel waaruit Charles Michel zijn gegevens haalde. En het minste wat we kunnen zeggen, is dat de premier niet weet hoe hij zo’n tabel van de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) moet lezen. “Charles Michel heeft gisteren in de Kamer niet de hele waarheid verteld over de werkgelegenheidscijfers”, reageert PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw. “Heeft hij zich vergist? In elk geval is het onvergeeflijk voor een premier die zijn toespraak over de toestand van het land normaal gesproken toch bijzonder goed heeft voorbereid. De Belgische bevolking heeft recht op correcte informatie en daarom publiceren wij de juiste cijfers. Want onder de regering-Michel-De Wever gaat het bij drie kwart van de gecreëerde jobs – 74,3% om precies te zijn – om deeltijdse jobs of interimwerk.”

De studiedienst van de PVDA legt uit waarom

Charles Michel gebruikt voor zijn argumentatie de tabel van de RSZ voor de “evolutie van het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten (VTE) naar type arbeidsprestatie en arbeidsduur” (zie bijlage). Daarbij baseert hij zich op de periode Q4 2015 tot Q4 2016. Wat zien we nu als we de tabel voor die periode bekijken?
• Tussen eind 2015 en eind 2016 werd in de privésector het equivalent van 60.941 betaalde banen gecreëerd.
• Maar slechts een deel daarvan zijn voltijdse banen (39.000), en er wordt geen rekening gehouden met het feit dat er in de openbare sector ongeveer 9.300 voltijdse banen verloren zijn gegaan. Dat betekent dus dat er netto 29.711 voltijdse jobs zijn gecreëerd.
• Wat deeltijdse jobs betreft, kwamen er in de privésector iets meer dan 10.000 banen bij, in de openbare sector 12.164. Dat maakt 22.305 nieuwe deeltijdse jobs.
• Het interim- en seizoenwerk nam toe met bijna 12.000 eenheden.
• Besluit: in de periode die Charles Michel aanhaalt, is het aantal betaalde banen toegenomen met 63.838 eenheden. Daarbij gaat het in 46,5% van de gevallen om een voltijdse baan, in 53,5% om deeltijds werk of interimwerk. Het grootse deel van die gecreëerde jobs biedt dus geen werkzekerheid.

Selectieve cijfers

Maar wat nog belangrijker is, Charles Michel heeft niet toevallig een periode uitgekozen die bijzonder gunstig is. Waarom hanteert hij voor bepaalde cijfers een periode van een jaar en spreekt hij voor andere cijfers over de hele periode van zijn legislatuur? Wat zien we als we de evolutie van de werkgelegenheidscijfers bekijken vanaf het begin van zijn regeerperiode, op basis van dezelfde tabel (die over het arbeidsvolume) van de RSZ. Wat stellen we vast wanneer we de cijfers van eind 2014 (Q4 2014) vergelijken met die van begin 2017 (Q1 2017 – de laatst beschikbare gegevens)?
• Tijdens die periode is het volume van betaalde banen in VTE toegenomen met 59.371 eenheden.
• In de privésector is de voltijdse werkgelegenheid gestegen met 29.522 eenheden, in de openbare sector is die met 14.256 eenheden gedaald. Dat komt neer op een toename van 15.267 voltijdse betaalde jobs.
• De deeltijdse werkgelegenheid is in de privésector gestegen met 16.721 eenheden, in de openbare sector met 20.070 eenheden. Dat is een stijging met 36.792.
• Het interim- en seizoenwerk is toegenomen met 7.312 eenheden.
• Besluit: 74,3% van de nieuwe betaalde jobs die onder de regering-Michel werden gecreëerd, zijn jobs zonder werkzekerheid (deeltijds of interimwerk), slechts in 25,7% van de gevallen gaat het om voltijdse banen.

Tot slot, de keuze om zich op de cijfers over arbeidsvolume te baseren is behoorlijk misleidend. Het arbeidsvolume is geen correcte weergave van de concrete situatie. Het zou juister zijn zich te baseren op de tabel over werknemers die daadwerkelijk aan het werk zijn. Die tabel toont hoe de werkgelegenheid zich vertaalt naar het aantal arbeidsplaatsen. En ook daar zouden we vastgesteld hebben dat 75% van de nieuwe werknemers deeltijds of als interimmer werkt.

Stijgt de tewerkstellingsgraad echt?

“De tewerkstellingsgraad stijgt weer en staat nu op 67,7%”, verklaarde Charles Michel. Is er echt reden om blij te zijn? Niet echt. Dat percentage hebben we al gehaald in… 2007 en in 2010, en in 2008 bedroeg de tewerkstellingsgraad zelfs 68 %. En op het einde van het vierde kwartaal van 2014 was de tewerkstellingsgraad 67,6%. Dat wil dus zeggen dat sinds de rregering-Michel-De Wever aan het bewind is de tewerkstellingsgraad gestegen is met … 0,1%. Ondanks de mooie beloftes en slogans zoals “jobs, jobs, jobs” die de regeringen zo graag in de mond nemen, moeten we vaststellen dat er geen vooruitgang is geboekt.

De tewerkstellingsgraad geeft aan welk percentage van de actieve bevolking (20 tot 64 jaar) een baan heeft. Het is een belangrijke indicator, zeker in landen waar nog niet te veel mini-jobs en nepstatuten zijn. Zo kun je namelijk zien welk deel van de bevolking echt een baan heeft. Werkloosheidscijfers geven een minder duidelijk beeld, want ze kunnen makkelijk gemanipuleerd worden, bijvoorbeeld door bepaalde categorieën werklozen niet op te nemen. Als de arbeidsmarkt grotendeels bestaat uit precaire jobs is de tewerkstellingsgraad minder relevant, want voor die statistiek geldt elke baan als een echte baan. Met andere woorden, de statistiek over de tewerkstellingsgraad zegt helemaal niets over de kwaliteit van de banen.

Inefficiënt en peperduur werkgelegenheidsbeleid

Volgens het Planbureau zal de tax-shift (= de fiscale cadeau die de bedrijven krijgen in de hoop dat ze dan extra banen zullen creëren) in de periode 2016-2020 netto 40.000 extra banen opleveren. Het Planbureau komt tot dat – erg bescheiden1 – aantal op basis van behoorlijk optimistische en erg discutabele inschattingen.

Het gaat om een netto aantal, dus het aantal banen dat dankzij deze beleidsmaatregelen extra wordt gecreëerd. Het gaat niet om de banen die er sowieso bijkomen als gevolg van de economische conjunctuur. “Netto” wil ook zeggen dat ze rekening hebben gehouden met het aantal banen dat verloren is gegaan door besparingen die met de tax-shift gepaard gaan.

We stellen vast dat aan die jobcreatie een netto prijskaartje (dus rekening houdend met de terugverdieneffecten) vasthangt van 3 miljard euro. Dat betekent dat elke nieuwe baan 75.000 euro kost. Dat is erg veel als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met wat het kost om een baan in de openbare dienstverlening te creëren.

Bron: http://www.plan.be/admin/uploaded/201701171620310.REP_11301.pdf

 

1. De studie van het planbureau werd besteld door de eerste minister. Ze kreeg echter weinig aandacht omdat ze nogal weinig spectaculair was. 40.000 jobs op 5 jaar, dat is minder dan 10.000 per jaar. Daarbij is de kost van die jobcreatie wel erg hoog. 

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Premier, wat zegt ge daar van? Komaan, laat U eens horen. Ge kunt het toch zo goed uitleggen.
Natuurlijk leugens en bedrog van regering Michel de wever het jaarlijks armoede boek armoede in Belgie is daar het zoveelste bewijs van .Werkende armen,toekomstige arme gepensioneerden en jongeren Massa mensen die uitgesloten dreigen te worden van sociale diensten hoogste energie facturen van Europa en de laagste pensioenen van Europa een nefaste combinatie dit spreekt voor zich. Ezo kan men verder opsommen.Dat deze regering durft te liegen en de bevolking te bedotten bewijst de onwettig energie tax gekend onder de benamingen Turtel taks en Tommel taks ze weigeren zelfs het geld terug te storten aan de bevolking. Deze regering crieeerd stress armoede burnouts moderene slavernij.Minister Weyts bedoeld het goed met dierwelzijn maar hij zetelt in de verkeerde partij want dierenleed word grootdeels veroorzaakt door armoede want niet alleen de mensen maar ook hun dieren leiden eronder.
4 tijdelijke contracten van 3 maand zijn ook 4 jobs rekent hij ook de onbetaalde zogezegd opleidingen mee weken voor een werkloosheidsuitkering
Men vergeet in deze tabel nog de seizoensinvloeden uit te schakelen, dit kan beter opgevolgd worden door een nieuwe tabel te maken met een mobiel gemiddelde. De tabellen van de Q4's geven ook een beeld als de privé en de overheden apart beken worden. In tijden van privatisering is de privé tewerkstelling van 70 naar 71 % van het totaal gegaan en de overheidstewerkstelling daalt van 29 naar 28.8 % van de totale VTE's. Zou men het tweede kwartaal van 2016 vergelijken met dat 4e kwartaal is de aangroei slecht 6000 ipv 60.000 VTE. Het mobiel gemiddelde berekenen kan meer de evolutie weergeven!
Hola, een onzekere Premier verliest zijn kalmte tegen Raoul de verschrikkelijke in het debat over de regeringsverklaring meer bepaald over de "ONVOLWAARDIGE JOBS-JOBS-JOBS". Woede verbergt machteloosheid. Een teken aan de wand ?
De thematische besprekingen met de vakministers die traditioneel na de repliek van de Premier volgen, werden dit jaar niet gehouden. Begrijpelijk met de waakhond van de werkmens in het halfrond. Een braaf beest anders maar ge moogt aan zijn baasjes niet raken.
Wat mij is opgevallen is de reactie van onze eerste minister op de tussenkomst van Mijnheer Hedebouw. Ik moest ongewild denken aan de stier en de rode lap. Venezuela erbij betrekken leek mij dan weer een vorm van machteloosheid omdat hij naar mijn gevoel ontmaskert was. Wanneer gaat men deze vaudeville stoppen? Hoeveel burgers gaat deze regering nog in de ellende storten? Hebben jullie ook het programma over onze privé bejaardentehuizen gezien? Hoe durft deze regering het mooie weer verkondigen terwijl ze de ouderen die gewerkt en gezwoegd hebben laten creperen in eenzaamheid bij gebrek aan personeel. Mijnheer Hedebouw doe zo verder uw achterban wordt er alleen maar groter bij. Mijn respect hebt u!
Miss Maggie probeert de premier zijn vel te redden. Volgens de laatste kwartaalcijfers 2017 van de RSZ zijn er 53.432 jobs-jobs-jobs bijgekomen in de privé sector waarvan ca. 60 % voltijds wat Miss Maggie blijkbaar een ongelooflijke prestatie vindt. Ik iets minder en die andere 40% waarschijnlijk ook. Dat zijn dus in elk geval 7.509 jobs MINDER dan de 60.941 in de periode 2015 - 2016 oftewel ca. 12%. En nu durft Miss Maggie beweren dat de taxshift werkt en de werkgeversbijdragen op 1 januari nog maar eens met 700 miljoen zullen verlaagd worden. Bovendien, wie zegt dat die jobcreatie het gevolg is van de taxshift. Die jobs zouden er zonder de taxshift ook wel gekomen zijn. En bij laagconjunctuur zullen die jobs-jobs-jobs zo weer in het niets verdwijnen, als sneeuw voor de zon. Maar de TAXSHIFT, die zal blijven en zal blijven gefinancierd worden door Jan met de Pet. Zoveel is zeker.
Prima werk. De mensen hebben recht op de waarheid. Ja, deze regering vertelt vaak halve waarheden en hele leugens.
Toch nog 1 vraagsken aan Miss Maggie. Hoeveel van de 60% voltijds jobs van de 53.432 jobs-jobs-jobs die er volgens de laatste kwartaalcijfers 2017 van de RSZ zijn bijgekomen zijn INTERIM-JOBS ? Ook een interim-job kan voor voltijds worden aanzien, weetuwel. Oei, ben ik nu weer een populist ? Met plezier, meiske, met plezier.
Geen applaus op de MEERDERHEIDSBANKEN na de stemming over het vertrouwen in de regering. Bron : De Morgen. Straffen toebak.
Tijdens een aantal maandjes werkloosheid, keek ik dagelijks op de website van de VDAB en solliciteerde ik dagelijks. Als single moeder verplichtte de VDAB me om ook interim werk te zoeken. Ik durf staten dat de helft van de vacatures op de vdab website eraf kunnen: ze zijn ofwel dubbel tot meervoudig aanwezig (elke interim die over 1 en dezelfde vacature bericht is niet gelijk aan 5 vacatures, maar 1), ofwel al ingenomen, ofwel gewoon onbestaand. Dit cijfer van 'Er zijn zo veel vacatures': is dus gewoon nep. Tijdens de talloze en by the way, totaal vruchteloze bezoeken aan Interimkantoren, werd ik één keer zelfs in mijn gezicht belogen door een medewerker die me zou presenteren bij 'zo een tof bedrijf', maar hij wist niet dat een concurrerend interimkantoor me daags ervoor had laten weten dat er 'bij dat tof bedrijf helaas momenteel niet wordt gerekruteerd'. De werkzoekende wordt con-stant geculpabiliseerd: we proberen niet hard genoeg, onze CV oogt niet funky genoeg, etc etc...Wanneer wordt die zelfde 'eis tot hygiëne' es opgelegd aan de nep-werkgevers, die fake vacatures posten om zo succesvol over te komen,en vooral: wanneer worden die wanpraktijken van interimkantoren es grondig bekeken én aangepakt? En PVDA heeft gelijk wanneer er wordt gewezen op de kwaliteit van de jobs. Ik zie geen enkele persoon met een part-time en-of tijdelijk contract succesvol een lening aanvragen, laat staan de maand doorkomen zonder zorgen....think about that. Welvaartmaatschappij? Voor wie?
Groot gelijk , mijn dochter ervaart dezelfde toestanden.
Wat mij vooral opviel was de kortzichtigheid en de verwijten die Michel de lucht inblaasde...rode lap op stier...communist...populist...en andere verwijten...dit is onmacht...want zeer simplistische verwijten terugsturen als verdediging..dit is totale en onmachtige verdediging want ook zeer onrechtvaardig omdat Michel zo kan blijven rond de pot draaien met al die/zijn maatjes (vriendjes) daar in het halfrond...en dus al die écht grote en échte problemen kan blijven omzeilen of op de lange baan schuiven...betere reactie van Raoul daar op die directe, onterechte, onrechtvaardige scheldwoorden van Michel ware geweest: Michel waarom zeg jij die scheldwoorden nu aan mijn adres, uw scheldwoorden raken kant noch wal, hebben niks maar dan ook niks met de échte grond van al die échte problemen te maken...los ze nu eens écht op, neem u échte verantwoordelijkheid dus op en u hoort mij niet meer!!! Toch?... Kijk voor mij zitten er in elke partij veel goede en ook juiste dingen terug te vinden, alleen ze spannen niet al die goede dingen samen tot één goed geheel, als goed samenwerkend geheel dus en vervallen dan in van dat kinderachtig schelden, zelfs als premier, wat een aanfluiting en vernederend toneel voor alle burgers van dit land, in elk (privé-)bedrijf zou zo'n onbekwame, ongeloofwaarige leider en groep werknemers collectief worden afgedankt, C4 krijgen, naar huis mogen om eventueel uit te huilen als de nood er daatoe is...maar het helpt toch niet...je moet daar dus gewoon hard in worden in dit mateloos onrechtvaardige en vooral ook corrupte landje met dus ook onrechtvaardige en corrupte bedrijven en werknemers die elkaar enkel moeten bekampen zoals in den boxsport..., alle voorrechten verliezen, mogen herbeginnen en naar de VDAB gaan, in de rij gaan staan voor werk, dat er niet is, of dat er wel is maar niemand meer aankan, ziek van wordt, of al teveel gebreken opliep in zijn leven om het nog verder aan te kunnen, zeker nu, Raoul gaf daar het voorbeeld van Volvo en die interims,,wel die interims worden daar direct gescreend vanaf hun eerste minuut gescreend op hun rendement, minimum 18% (denk hierbij ook eens aan uw spaarboekje en hoeveel dat momenteel nog opbrengt...), wel het kan ook tot 30%, die mens zal zich dan wel kapot- en ook dood werken met de tijd, dat hou je een tijd vol maar geen 40 jaar hé, en als die mens dan versleten is, zijn rendement niet meer haalt en dus versleten, moe is en daar bovenop ook nog veel pijn heeft, wel dan zal die ook aan de deur vliegen, en zijn leven mogen verderleven 'in pijn', jammer maar dit is de harde realiteit van de huidige arbeidsmarkt, zonder vangnnetten, zonder pardon en zonder medelijden en zonder genade, genadeloos dus...hard maar het is realiteit bij Volvo, maar ik denk ook overal...watn het enige waar radio, tv, kranten, bedrijven nog over publiceren zijn al die ziekmakende cijfers en statistieken, niet één mens maar één euro telt en het gaat hier dan wel over duizenden, miljoenen en miljarden euro en dollars ipv over hetgeen het zou moeten gaan...één, tien, honderd, duizenden, miljoenen en miljarden mensen bij uitbreiding. en wanneer zal alles eindelijk weer een beetje ten goede kunnen worden gekeerd?...Dus Michel als u reageert op Raouls terechte terechtwijzingen, doe dit dan voortaan als een echte staatsman en leider, neem uw verantwoordelijkheden écht op en probeer op die manier dan ook meteen dé échte leider van en voor dit, uw land te zijn die u ook MOET zijn in uw functie, toon u eens écht bekwaam, uw taak écht aankunnend ipv telkens in uw kinderachtig, achterlijk, anti-communistisch en anti- populistisch gedrag te vervallen...denk eraan u zal elke stem nodig hebben om te kunnen blijven zitten waar u nu zit en nog iets als het nationale voetbalelftal thuis speelt, blijf dan AUB uit het beeld, wij willen voetbal zien op dat moment (alhoewel dat voetbal is ook al zo'n ander ziekmakend wereldje dat al lang niet meer over voetbal gaat en enkel nog door de échte snobs (en hooligans...) onder ons kan worden gewaardeerd en gesmaakt...) en niet uw ook al ziekmakend smoelwerk!!!!...of niet soms? Vraag het gewoon eens aan die VRT-cameramensen dat ze u AUB NIET MEER in beeld mogen brengen, want u bent een heel slecht voorbeeld, en bijgevolg ook niet representatief voor héél België, eerder enkel onterechte, onrechtvaardige en corrupte verwijten versturend naar collega's die dit niet zo verdienen, het tekend u misschien als MENS MICHEL en dat siert u ook al zeker NIET!!! Of vind u dus net wel, soms?...Wel ik kan u meedelen: dwars door u kijk ik en ook door al uw vriendjes en maten daar, en u en al uw maten en vriendjes daar kunnen mij persoonlijk ook niet gelukkig maken, want jullie zijn collectief vooral sterk in armoe- angst en oproer zaaien, in plaats van in rijkdom (ook vooral op menselijk en bovenmenselijk vlak en niet enkel in euros...), in geluk en in welbevinden voor iedere burger wonend en levend in dit landje, maak eens een klein landje groot in die dingen, dat zou u pas sieren en een échte staatsman en premier maken...Maar nu Michel bent u dat alles behalve, integendeel zelfs, ik persoonlijk zou u écht geen goed punt kunnen toekennen of ik zou moeten liegen, bedriegen en onrechtvaardig en corrupt zijn, zoals u nu!!!
Michel ik vind u dus eigenlijk gewoon een heel klein manneke, zeker als u nu ook al zo klein reageert op Raoul (Hedebouw)!!!...communist, populist enzovoort, wat heeft dat er nu toch mee te maken, denk eens na en los het écht op, als een grote mens, vader, man!!! Alvast bedankt op voorhand, doe het dan eindelijk eens zoals het hoort gedaan te worden, als een echte stielman!!
Toch zal er nog veel werk aan de winkel zijn. Stond afgelopen vrijdag buiten te wachten tot de post openging. Een gepensioneerde dame ging in discussie met mij , ze had vroeger in de verpleging gestaan. Zij beweerde dat we het allemaal " TE GOED " hebben , " MET NIETS MEER CONTENT ZIJN " en dat we " VEEL TE VEEL WILLEN " . Dat er armoede is dat hebben de meeste aan " ZICHZELF " te danken omdat ze maar gaan lenen en teveel willen. Staken kon bij haar ook niet en is onverantwoord. Een 13 de maand uitkeren kan ook niet want " DAAR HEB JE NIET VOOR GEWERKT " en zij heeft het vroeger ook nooit gehad. Haar bewering is dat je enkel maar iets kunt krijgen als je er voor werkt , de mensen willen alles hebben zonder er voor te werken was haar stelling nog. Als ik haar vertelde dat grote multinationals NOOIT GENOEG hebben en steeds meer willen zonder er iets of wat belastingen voor te betalen daar had ze geen oren naar. Kortom er was geen zalf aan te strijken aan de vrouw en gelukkig ging de post open want anders had dit een oneindige discussie kunnen worden. Wat ik hier maar mee wil zeggen dat met deze mentaliteit we er zeker niet zullen mee geraken. En zo zijn er meer dan men denkt , en zeker hier in Heist op den Berg waar bij de vorige verkiezingen N-VA 38% gehaald heeft!!. In de omgeving hoor ik steeds meer stemmen zoals : De doppers willen niet werken. De meeste zieken zijn profiteurs. In de miserie of de schuld is uw eigen schuld. We hebben het veel beter dan vroeger en we zijn met niets nog content , en zo kan ik nog wel even doorgaan. Hoe kunnen we op zulke mensen ooit vat krijgen en ze een ander inzicht doen krijgen? Laat staan dat ze zich solidair gaan tonen tegenover hun medemens. Ik zou het niet weten en het is echt vechten tegen de bierkaai. De Vlamingen hebben die mentaliteit nog veel meer dan onze Waalse broeders. Dit gesprek heeft me echt geraakt en het is moeilijk voor mij om hiermee om te gaan. Zodanig zelfs dat ik er een brief naar Peter Mertens wil over schrijven. Maar hij kan natuurlijk ook geen wonderen verrichten en heeft ook zijn werk.
Dag Leopold, je moet bij zo'n mensen doorvragen over hun bronnen. Waar haalt ze haar cijfers, dat soort vragen. Meestal vallen ze dan snel door de mand: maar ja, het was toch op het nieuws?... En heeft ze zelf nooit een dertiende maand gekregen, dan? Blijkbaar niet, maar haar man ongetwijfeld wel, en zo hebben we vroeger onze koopkracht verhoogd. En stel dat we dat niet meer zouden krijgen, waar zou dat geld naartoe gaan, denkt ze? Toch niet naar haar pensioen, durf ik te vermoeden..
Goed artikel, wel een opmerking: ik heb wat moeite met de link tussen werkzekerheid en het al dan niet deeltijds zijn van een job. Ik heb in mijn eigen bedrijf onlangs nog moeten ervaren dat werkzekerheid niks meer voorstelt, zelfs niet voor collega's met 20 jaar dienst en een smetteloos parcours (en voltijdse banen). Omgekeerd kan je 4/5-en werken en is dat op zich geen indicatie van een verminderde werkzekerheid, eerder van een zoeken naar een evenwicht tussen werk en privé.. Michel en zijn neoliberale-kliek geven geen zier om werkzekerheid, da's wel duidelijk.