Foto Solidair.

Praktijktesten zijn stap vooruit tegen racisme, maar PVDA wil proactief beleid

auteur: 

Webredactie

Nadat de PVDA en verscheidene middenveldorganisaties meer dan een jaar strijd voerden tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, volgt de Brusselse regering nu met het invoeren van praktijktesten in de interimsector en de sector van de dienstencheques.

Youssef Handichi, volksvertegenwoordiger voor de PVDA in het Brussels Parlement: “Strijd loont! In 2016 lanceerde de PVDA samen met het middenveld een campagne onder de naam ‘Samira-Cécile’. Samira, een Brusselse werkzoekende, werd niet uitgenodigd voor een gesprek toen ze solliciteerde in een Brusselse school. Toen ze voor dezelfde job solliciteerde onder een andere naam, werd ze wel uitgenodigd. Een flagrante daad van discriminatie. Naar aanleiding van dit geval diende PVDA een ordonnantie in bij het Brussels parlement om praktijktesten in te voeren tegen discriminatie. We lanceerden ook een brede petitiecampagne en verschillende acties.”

“Een jaar geleden was er bij Brussels minister van Werk Didier Gosuin amper interesse of enthousiasme om praktijktesten in te voeren. Het behoorde zogenaamd niet tot zijn bevoegdheden. Maar blijkbaar heeft de mobilisatie van PVDA, vakbonden en betrokken middenveldorganisaties wel gewerkt. Dat doet deugd”, lacht Handichi.

“We hebben samen aan één zeel getrokken om dit te bekomen, maar dat wil niet zeggen dat er met deze maatregel geen discriminatie meer zou zijn”, stelt de linkse volksvertegenwoordiger. “Het is maar een gedeeltelijke overwinning. Er is een bres geslagen maar de strijd tegen racisme is nog niet gestreden. Wat minister Gosuin heeft ingevoerd is een soort lightversie van praktijktesten. Een inefficiënte versie zonder een proactief luik. Nu moet je bijna zelf gaan bewijzen dat er sprake is van discriminatie alvorens er stappen worden ondernomen om praktijktesten te gaan uitvoeren.”

Om dit te vermijden, wil de PVDA dat er een gewestelijk inspectieteam voor gelijkheid wordt opgericht. Dit orgaan kan dan proactief en op regelmatige basis praktijktesten uitvoeren bij bedrijven die discrimineren. “Om te vermijden dat praktijktesten nu herleid worden tot een formele maatregel moet Gosuin uit de kast komen. Hoeveel middelen worden er vrijgemaakt, zowel financieel als op het terrein? Dat vraag ik me af”, besluit Youssef Handichi.

PVDA blijft acties ondernemen en strijden tegen discriminatie en racisme.

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Praktijktesten onder druk van de PVDA. Altijd maar weer onder druk van de PVDA . Stem dus Pee Van Den Aaaaaa ....
Ik ben helemaal akkoord dat iedereen kans op werk moet krijgen. Alleen heb ik het moeilijk met bepaalde zaken. Bij ons op het bedrijf zijn veel allochtonen. Onze leiders ontvangen ze met open armen maar gaan daar soms ook te ver in: Wij als belgen moesten ons verplicht schikken naar de eisen die onze bazen ons stelden, en dat vonden wij ook normaal. Wanneer allochtonen bij ons komen werken eisen zij zelf hun normen en onze bazen plooien onmiddellijk wegens angst om voor racisten aanzien te worden. Het komt er eigenlijk op neer dat de allochtonen meer rechten krijgen dan wij die daar al vele jaren werken. Dit gaat mij veel te ver. Wij worden de dupe van het grote woord: "racisme" Als 2 de punt wou ik ook het probleem op halen van vreemden, vb Polen, Roemenen enz. die veel minder verdienen en een interessante winst opleveren voor vele werkgevers. Wat wordt hier aan gedaan? Deze mensen mogen van mij evenveel verdienen, maar ook hun belastingen hier in België betalen. Ik hoor hilarische bedragen van 5 euro per uur... Hoe kan ons eigen volk daar dan nog tegenop? Het motto van: "Belgen willen dat werk niet meer doen" vind ik pas huichelarij. De werkgever die dit zegt neemt enkel allochtonen aan voor hun voordeel. Laat al deze mensen mee helpen aan het belastingstekort. Geef hen evenveel loon en laat hun werkgever evenveel betalen aan loonkost. Dan worden wij misschien minder uitgemolken om de corruptie van de regering te herstellen!
Beste Deligne, dit is het nieuwe € tijdperk dat de oude - nieuwe elite hebben uitgedokterd om het neo liberalisme volledig vrij spel te kunnen geven en de gewone man het slachtoffer van is ect. ... zoals U terechte opmerkingen is... is het hele gevolg ook van deze grotere heisa te danken aan het optreden van landen in andere landen met nog steeds omtrent allerlei twisten op gronden v/h heilig boek... waardoor erop EU grondgebieden het verdere verloop wordt verspreid niettegenstaande nu het tot hier onder enige controle van psychologische oorlogsvoering is herleid & zie de onze hoofdstad en het bewaken met militairen met het oprukken van andere ideologie bevolkingsgroepen realiteit geworden... gezien heden als geschiedenis verledens & met afschuwelijke gevolgen vandien ... zoals de hedendaagse arbeidsbemiddelingen & zoals de hele heisa aangaande de EU landen op tewerkstelling is gebaseerd & IS toch ondergeschikt verankerd aan het kapitalisme systeem niet toch... Ciao