Foto Belga

Peter Mertens (PVDA): “Ik hoorde een premier die overal welvaart ziet, terwijl armoede en uitsluiting toenemen”

“Ik hoorde een premier die overal welvaart ziet, terwijl armoede en uitsluiting toenemen”, reageert PVDA-voorzitter Peter Mertens op de toespraak van premier Charles Michel in de Kamer vandaag.

“Na een loopbaan van 45 jaar gaan heel wat bruggepensioneerden per maand meer dan 100 euro pensioen verliezen. Maar daar hebben we Charles Michel niet over gehoord”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw. “Het aantal zieke werknemers is op tien jaar tijd verdubbeld en de regering voert nu maatregelen door waardoor die mensen sneller ontslagen kunnen worden. Maar daar hebben we Charles Michel niet over gehoord. Deze regering veroorzaakt sociale drama’s en de eerste minister durft te spreken van strijd tegen armoede. Nochtans daalt de armoede al meer dan tien jaar niet meer. Voor vrouwen en kinderen stijgt de armoede zelfs.”

De eerste minister durft te spreken van strijd tegen armoede, terwijl de armoede voor vrouwen en kinderen stijgt

Peter Mertens: “Ik hoorde een premier die sprak over ‘het goed verlonen van werk’, terwijl hij flexi-jobs veralgemeent en het fenomeen van ‘werkende armen’ ook in ons land groeit.”

“Hoe kun je zoiets zeggen als je weet dat het uurloon van zo’n flexi-jobcontract onder het minimumloon ligt? Het is choquerend dat zoiets dan nog komt uit de mond van een minister die zelf meer dan 11.000 euro per maand opstrijkt”, voegt Raoul Hedebouw eraan toe.

“Ik hoorde een premier die het stakingsrecht wil breken en die de opgelegde ‘minimumdienst’ wil veralgemenen. Wat we nodig hebben, is een premier die het tegenovergestelde doet: het veralgemenen van maximumdiensten in de openbare dienstverlening”, aldus Peter Mertens.

De eerste minister probeerde ook het sociaal verzet te isoleren en te doen geloven dat er alleen bij het ABVV ontevredenheid leeft, en dan nog enkel in de ACOD, de centrale voor de openbare diensten. “Ook hier zien we dat de eerste minister op een andere planeet leeft”, zegt Raoul Hedebouw. “Hij vangt werkelijk niks op van de woede die zowat in het hele land leeft. De acties van vandaag – zowel in het noorden als het zuiden van het land – zijn maar het topje van de ijsberg. Onder het oppervlak leeft een veel dieper ongenoegen. Dat kon je al zien aan de vele tienduizenden mensen die deelnamen aan de onlineactie van het ACV om te protesteren tegen het pensioenbeleid van de regering. Dat bleek ook al uit de acties van verenigingen en vakbonden die ijveren voor een belastinghervorming die eindelijk de miljonairs doet betalen. En dan is er nog de groeiende klimaatbeweging die opkomt voor een echt plan om de klimaatopwarming tegen te gaan.”

Michel kondigt een investeringsplan van een miljard aan, terwijl deze zelfde regering de voorbije twee jaar drie miljard bespaarde bij de spoorwegen

Tot slot had de eerste minister ook geen schrik om zich belachelijk te maken. “Charles Michel sprak over fiscale rechtvaardigheid, terwijl noch de Kaaimantaks, noch de diamanttaks noch de effectentaks ook maar iets opbrengt. Je moet het maar durven!”, aldus Raoul Hedebouw. “En dan hebben we het nog niet over de zelfgenoegzame manier waarop hij aankondigt dat er een investeringsplan van een miljard voor het spoor komt, terwijl deze zelfde regering de voorbije twee jaar drie miljard heeft bespaard bij de spoorwegen. Met als toppunt dat de werken voor het Gewestelijk Expresnet zijn stilgelegd.”

De PVDA is van oordeel dat er voor de welvaart van het land en zijn inwoners, alsook voor de toekomst van ons klimaat, een echt openbaar en groen investeringsplan noodzakelijk is. Voor een dergelijk plan moeten we het roer radicaal omgooien, onder meer door eindelijk ook de rijksten in dit land te laten bijdragen aan de inspanningen, bijvoorbeeld door een miljonairstaks.

Persdienst PVDA

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Spijtig dat sommige mensen egoïsten zijn en niet samenspannen met de gewone mens en dat is nu de kracht van deze regering ons monddood maken dat we alles moeten slikken van de elite zulke mensen spelen de armoede in de hand en wij zouden eigenlijk moeten opstaan om te zeggen tot hier en niet verder .
Inderdaad, volkomen gelijk , zie ook mijn opmerking op het artikel over Raoul Hedebouw tegenover Minister Michel en dan weet je genoeg. Onze regeringsleiders hebben het al goed klaargespeeld om de bevolking naar hun hand te zetten. Gisteren kreeg ik ook nog te horen dat ik moest toegeven dat we het veel beter hebben dan vroeger.
Misschien ziet premier Michel niet zo goed (meer)!
Deze regering maakt België in het buitenland compleet belachelijk! Nog maar eens ! Om het klimaat als voorbeeld te stellen... In Parijs werd een akkoord gesloten tot 2030,behalve België, dat met zijn ,hoeveel regeringen zijn het juist,het maar niet eens geraakt tot 2020! Komaan, zeg , NOG 2 JAAR EN HET IS 2020!
Deze regering is fantastisch. Fantastisch in het creëren van een papieren fantasiewereld waarin alles en iedereen tevreden en voldaan is, en projecteerd deze fantasie dan op de echte wereld. Ik vraag mij toch soms af wat deze personen gesnoven, geslikt, of dan wel ingespoten hebben.
Wat kan ik daar verder op inbrengen, vandaag reeks verschillende malen geschreven hoe corrupt deze regering is; Er veranderd veel in de omgekeerde zin, volk word armer en daarmee de vele duizenden kinderen die de zwaarste word getroffen. Met lege maag naar school moeten gaan, ik heb armoede gekend toen ik een kind was en ik weet wat dat is geen eten te hebben, alleen een bevroren peer die ik vond onder onze oude peren boom in de winter? Mijn ouders deed alles aan om toch ons maag te vullen, moeder bakte zelf frieten s'morgen om toch iets binnen te hebben, en dan zo naar school. En mijn moeder at niets om s'avond vader die van werk kwam wat eten te kunnen geven. En dan zie en stel ik vast dat deze corrupte regering alleen rijker , rijker maken. Vlamingen zijn jullie echt zo dom om dat niet in te zien!!!!!!!
De premier BUITEN
En vergeet die van het schoon verdiep niet ! Heel deze regering mag van mij zijn biezen nemen we hebben het wel gehad !
En vergeet die van het schoon verdiep niet !!
Dat we het roer moeten omgooien weet ik al langer. Nog nooit werd er met zo weinig mensen zoveel welvaart, de grootste winsten zitten in de productie en laat net die bedrijven de minste belastingen betalingen. Ikea nadert een miljard omzet, weet je hoeveel dit is? Zeker dat deze niet meer kunnen bijdragen? Mark Eyskens zei gisteren nog ouderen activeren en jonge mensen aanvoeren om de vergrijzingsgolf op te vangen. Dit is een reëel probleem maar ik denk dat door betere herverdeling die opgevangen kan worden. Ik geloof eerder in een systeem van een progressieve netto winstbelasting in te voeren, veel winst mag hoog belast worden. Dan kunnen we misschien ook de belasting op arbeid verminderen en meer aan de kant van de productiegoederen belasten, want dat is de vrucht van onze arbeid. Maar we zien het omgekeerde, verlaging van de vennootschapsbelasting en in Nederland zelfs naar 21% terwijl men de btw van 6% naar 9% optrekt, dat is toch de mensen in het zak zetten.
De holle slogan "De kracht van de verandering" heeft afgedaan en werd vervangen door "jobs-jobs-jobs" zonder uiteraard te zeggen wat zo een Job inhoudt want dan zou de slogan moeten aangepast worden als volgt : "ONVOLWAARDIGE JOBS-JOBS-JOBS". Daarmee kunt ge natuurlijk niet naar de kiezer trekken. Die kaaiman - diamant - en andere effectentaksen worden er alleen maar bij gehaald om het geheel wat op te smukken. De enige taks die echt wat zou opbrengen is de door de PVDA voorgestelde miljonairstaks maar dan zouden o.a. de Premier en onzen Bart en de herenboer uit Brakel OOK hun steentje moeten bijdragen en dat is er waarschijnlijk te veel aan. Nu, voor wat die miljonairstaks betreft. Dat zou wel minstens in Europees verband moeten gebeuren want anders zullen de uitgesproken rechtse partijen ongetwijfeld de kans niet laten liggen om de kapitaalvlucht met alle gevolgen van dien op de rug van de PVDA te schuiven en hopla, gedaan met de PVDA. Hoe het gepeupel dan gaat reageren weet niemand. Misschien gelaten of misschien ook niet. Beziet la douce France, ge kunt zo voelen dat daar iets aan het broeien is.
Ook dat is weer zo'n nonsens. De gemiddelde welvaart neemt zeker toe.... Voor sommige groepen in de samenleving. Er zijn, ook in nederland, steeds meer miljonairs. De armoede neemt ook toe, voor andere groepen in de samenleving. Gemiddelden kan je op verschillende manieren berekenen. (Zie het boekje jaren '60 of '70; Liegen en bedriegen met statistieken) Je kan het totale inkomen van een bevolking delen door het aantal mensen ( Welke mensen? werkenden? kostwinners? iedereen?) en je krijgt een bepaald bedrag. Je kan ook eens zien welke inkomensgroep het vaakst voorkomt, die hebben waarschijnlijk een heel ander, waarschijnlijk lager bedrag te besteden. En wie zijn er dan nog mede van dat inkomen afhankelijk? Iemand die 2 jobs heeft per dag, en daarmee net genoeg verdient om een gezin met kleine kinderen te onderhouden.... (En rotjobs meestal, callcenter, McDonalds, tegenwoordig zie je ook vaak de Handwash-autowassers....)Verdient die genoeg? Ik denk het niet. (Hij/zij zou misschien beter geen kinderen hebben, maar dat is een heel ander verhaal.)
Misschien moet de regering michel gewezen worden op de universele rechten van de mens . Vooral artikel 23 ,dat handelt over het recht op arbeid en een toereikende vergoeding die overeenkomt met de mensenlijke waardigheid ,en die indien nodig dient aangevuld worden met alle andere middelen van sociale bescherming. En artikel 25 .ieder mens heeft recht op een levensstandaard die voldoende is om zijn gezondheid ,zijn welzijn en deze van zijn familie te verzekeren....voeding ,kleding , huisvesting, medische zorgen . De moeders en de kinderen hebben recht op hulp en bijzondere bijstand. De jobs jobs jobs ,moeten voldoende opleveren om voor jezelf en je gezin te zorgen , meneer Michel, En kinderen met lege brooddozen zijn in strijd met onze universele rechten ...ook in ons land .