Obamacare over and out. Wie wint met Trump's alternatief?

Het is officieel: Obamacare is niet meer. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft beslist dat de ziektewet van Trump's voorganger moet verdwijnen. Wat is Trump’s alternatief, en waarom was hij zo tegen Obamacare?

Het was Trump’s grote verkiezingsbelofte: hij zou de Amerikaanse ziekteverzekering verbeteren. Obamacare kortwieken was ook zijn eerste daad als president. Terwijl de laatste mensen nog onderweg naar huis waren na zijn inhuldigingsceremonie, zette Trump al zijn allereerste handtekening als president. Meteen zette hij de aanval in op het systeem van zorgverzekering dat zijn voorganger had ingevoerd. Obamacare direct afschaffen ging nog niet, maar met een brede grijns ondertekende Trump een decreet waardoor ambtenaren alvast de kosten van Obamacare konden ‘beperken’. Een goeie drie maand later leed hij meteen ook zijn eerste nederlaag. In het congres vindt Trump geen meerderheid voor zijn eigen hervormingsplan. Maar onverwacht kwam gisteren het nieuws binnen dat Trump toch z'n zin had gekregen. Wat is er misgelopen, en wat zijn de belangen van Trump daarbij?

Obamacare: geen universele dekking

Obamacare – officieel de Affordable Care Act – is de zorgverzekeringswet die gezondheidszorg in de Verenigde Staten meer toegankelijk moest maken. Elke Amerikaan werd verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Arme Amerikanen kregen een toelage waarmee ze op de privémarkt een verzekering kunnen kopen.

Vóór Obamacare hadden 46 miljoen Amerikanen geen ziekteverzekering. De meesten omdat ze die gewoonweg niet konden betalen. Obamacare heeft haar verdiensten, maar een universele dekking – waar links in de VS al lang voor pleit – is ze lang niet. Private verzekeraars blijven de touwtjes stevig in handen hebben en er vallen nog altijd mensen uit de boot.

Enig ontwikkelde land zonder universele zorg

In de VS waren de ziekteverzekeringen zo goed als volledig in privéhanden: verzekeringsmastodonten bepalen er de premies, de overheid komt zo min mogelijk tussen. De VS waren daarmee het enige ontwikkelde land zonder een universele zorg voor zijn bewoners, hoewel de gezondheidsuitgaven er de tweede hoogste zijn van de hele wereld.

De private verzekeraars maakten woekerwinsten. Verzekeringspolissen waren voor veel mensen gewoon onbetaalbaar en de voorwaarden om zo’n verzekering af te sluiten ongewoon streng. Zogenaamde ‘pre-existing conditions’, of vooraf bestaande aandoeningen, sloten miljoenen mensen uit. Had je een hoger risico op aandoeningen, dan kreeg je geen verzekering of betaalde je nóg meer.

En dat leidde tot kafkaiaanse toestanden. Zoals een Congreslid zei: “Een vrouw zijn is een vooraf bestaande aandoening. Als je kinderen hebt gebaard, is dat een vooraf bestaande aandoening. Een slachtoffer van huiselijk geweld zijn, is een vooraf bestaande aandoening.” Private verzekeraars deden er met andere woorden alles aan om enkel de gezondste, voor hen de goedkoopste, cliënten toe te laten om hun winsten te maximaliseren. De wereld op zijn kop.

Obamacare, eerste aanzet

Obamacare was een eerste aanzet om die marktwerking wat in te perken. Niet zonder succes: meer dan tien miljoen mensen extra hebben ondertussen een ziekteverzekering. Maar het systeem vertoont barsten. In tegenstelling tot de beloftes zijn nog altijd 29 miljoen Amerikanen onverzekerd.

Maar dat is niet de reden waarom de Republikeinen tegen zijn. Zij hekelen voornamelijk de stijging van de overheidsschuld. Bovendien kreeg Obama de commerciële zorgsector over zich heen toen hij een einde maakte aan het systeem van de toetredingscriteria. Voor wie zijn Trumps verkiezingsbeloftes dan bestemd?

Politiek compromis

Het wankele evenwicht tussen de toegankelijkheid van de zorg voor de burger en de financiële kosten voor de overheid is het gevolg van het politiek compromis waar Obamacare uit is voortgekomen: het zou meer mensen dekken, maar nauwelijks raken aan de machtspositie en winsten van de private sector. Dat dit snel onhoudbaar zou worden voor de overheid, stond in de sterren geschreven. Obamacare leert ons dat een systeem dat gebaseerd is op private zorgverzekeraars na verloop van tijd onbetaalbaar blijkt, omdat de bedrijven hun tarieven voortdurend laten stijgen om hun aandeelhouders tevreden te houden.

Geld verdienen met miserie

Diezelfde financiële belangen ondermijnden actief Obamacare. Met miserie kan je geld verdienen. Véél geld. Verzekeraars trokken zich bijvoorbeeld terug uit bepaalde staten omdat ze er niet genoeg winst konden maken. Anderen kondigden aan dat ze hun premies met 25 procent zouden verhogen.

De sector moest nochtans niet op droog brood leven na de invoering van Obamacare. Terwijl een op de vijf Amerikanen de medicatie die hij nodig heeft, niet kan betalen, maken de drie grootste farmabedrijven 45 miljard dollar winst per jaar. Met dat geld betalen ze een leger van lobbyisten en sponsoren ze politieke campagnes en individuele politici. Een vorm van gelegaliseerde corruptie, waaraan zowel Republikeinen als Democraten gretig meedoen. De Republikeinse partij is veruit de grootste ontvanger van lobbygeld van Big Pharma en private verzekeringsmastodonten. De Republikeinen hebben er dus alle belang bij om elk voorstel dat die markt wilt temperen, tegen te houden.

Trumpcare: belastingvermindering voor rijken, hogere premies voor armen

De kritiek dat de zorgverzekeraars nog steeds misbruik maken van het systeem, is legitiem. Trump beloofde bovendien een zorgwet die voor iedereen toegankelijk zou zijn. Maar Trumpcare, het plan van Trump en zijn miljardairsregering doet dat helemaal niet, integendeel.

Trumpcare, voluit de American Health Care Act, wil de verplichte verzekering afschaffen. Burgers kunnen alleen nog op basis van leeftijd een zorgtoeslag krijgen, niet meer op basis van inkomen. Daarenboven belooft Trump een extra belastingvermindering voor de meest vermogende Amerikanen, private zorgverzekeraars en farmaceutische bedrijven. Verzekeringsmaatschappijen kunnen opnieuw hogere premies vragen aan mensen met een aandoening en aan ouderen. De republikeinen in het Huis van Afgevaardigden moeten daar alleszins niet van wakker liggen: voor zichzelf en hun stafleden hebben ze een uitzonderingspositie bedongen. Hun premies stijgen niet als ze een vooraf bestaande aandoening hebben. Zij zien dus wel de voordelen van Obamacare in. De Congressional Budget Office, een onafhankelijk studiebureau, berekende dat Trumpcare 24 miljoen Amerikanen hun ziekteverzekering zou kosten tegen 2026.

Een boemerang voor Trump?

De aanvallen op de openbare zorg waren nog nooit zo groot, maar dat geldt ook voor de steun voor een openbare zorg: volgens recent onderzoek is 60% van de Amerikanen voorstander van een openbaar en op solidariteit gebaseerd systeem, in tegenstelling tot het systeem gebaseerd op winst voor private bedrijven.

Trump beloofde een zorgwet toegankelijk 'voor iedereen'. Zodra duidelijk wordt dat zijn alternatief net meer mensen uitsluit, de meest kwetsbaren voorop, kunnen zijn kiezers zich wel eens tegen hem keren. Zo zou Trump nog de grootste verliezer van zijn eigen hervorming kunnen worden.

De PVDA roept op om op 24 mei in Brussel, samen met vele anderen, ‘Neen’ te zeggen tegen Trump, zijn beleid en zijn Europese evenknieën.

  • Voor sociale rechten
  • Voor vrede
  • Voor een leefbare wereld
  • Tegen seksisme, racisme & discriminatie

Programma:

  • 17.00 u.: verzamelen Brussel-Noord
  • + Speeches (Standing Rock-activisten, e.a.)
  • 18.00 u.: Protestmars
  • 20.00 u.: Concert (Jaune Toujours, e.a.) + foodmarket

Alle praktische informatie vind je op: www.trumpnotwelcome.be

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.