Foto Max Klingensmith/Flickr

Minder leerkrachten voor grotere uitdagingen

auteur: 

Simon Heijens

De topman van het katholiek onderwijs wil leerkrachten in de tweede en derde graad extra lesuren laten presteren. Door deze besparingsmaatregel zal een kleiner aantal leerkrachten alsmaar zwaardere taken moeten vervullen in scholen die al op hun tandvlees zitten. Hoezo het beroep aantrekkelijker maken?

Eerder dit schooljaar pleitte Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, ervoor dat “de teller voor iedereen gelijk moet staan”. En dus verdedigt hij het voorstel om vanaf volgend schooljaar een leerkracht in de derde graad van het secundair twee lesuren meer te laten werken en in de tweede graad één lesuur meer. Reken daarbij de extra voorbereidende uren die aan elk lesuur verbonden zijn.

Volgens ACOD-onderwijs zou het optrekken van het aantal lesuren in de tweede en derde graad 3.500 jobs kosten. Dat betekent dat 3.500 leerkrachten zouden verdwijnen die vandaag leerlingen zo goed mogelijk begeleiden bij het opgroeien en bijleren. Een zware klap voor de leerkrachten die deze jobs zouden invullen. Maar ook voor de leerlingen die minder leerkrachten zullen hebben om op terug te vallen.

Groeiende uitdagingen

Dit terwijl de uitdagingen in het onderwijs steeds groter worden. Het M-decreet heeft ervoor gezorgd dat leerlingen met specifieke noden hun weg moeten vinden in het reguliere onderwijs. Dit systeem kan maar werken als leerkrachten voldoende tijd en ondersteuning krijgen om deze leerlingen de nodige aandacht te geven. Maar het spreekt voor zich dat met minder leerkrachten een persoonlijke aanpak steeds moeilijker wordt.

Daarnaast blinkt het Vlaams onderwijs uit in ongelijke kansen. Een kind van een ongeschoolde arbeider heeft negentien keer meer kans in BSO (beroepssecundair onderwijs) terecht te komen dan een kind van een kaderlid. De obstakels die leerlingen in ongelijke mate tegenkomen, gaande van taalachterstand, een stresserende thuissituatie of andere problemen waar kwetsare jongeren dagelijks mee geconfonteerd worden, hebben een rechtstreekse impact op de onderijskansen van leerlingen. Om alle leerlingen de kansen te geven waar ze recht op hebben, moet er tijd zijn om deze obstakels aan te pakken. Maar hoe minder leerkrachten, hoe minder tijd om deze obstakels aan te pakken en hoe zwaarder deze obstakels zullen doorwegen.

Beroep aantrekkelijk maken

Intussen houden steeds meer leerkrachten het lesgeven niet meer vol. De meest recente cijfers dateren van 2015. Dat jaar klom de afwezigheid wegens ziekte tot maar liefst 4,5 procent. Het hoogste percentage in de laatste vijf jaar. Daarnaast stapt een vierde van de beginnende leerkrachten uit het onderwijs binnen de vijf jaar. Als het voorstel erdoor komt om scholen te laten functioneren met duizenden leerkrachten minder, zullen deze cijfers verder in het rood gaan. Nochtans wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) het beroep van leerkracht aantrekkelijker maken om het lerarentekort aan te pakken. Hoe maak je een job aantrekkelijker door leerkrachten meer uren te laten werken en tegelijk zwaardere verantwoordelijkheden te geven?

Dat beginnende leerkrachten er te vaak de brui aan geven, is niet vreemd. Zij hollen van interim naar interim. Gedurende een schooljaar moeten zij ingewerkt geraken op meerdere scholen. Als nieuweling krijgen zij vaak de moeilijkste groepen en opdrachten. “Ik geef heel graag les, maar dit houd ik niet langer vol”, vertelde een bevriende collega me onlangs. Na de zoveelste interim zit hij nu weer thuis zonder enige vorm van werkzekerheid.

Is het tij te keren?

Zorgwekkend is dat een steeds kleiner deel van onze welvaart naar onderwijs gaat. Sinds 1980 is het deel van het bruto binnenlands product dat aan onderwijs wordt besteed, gedaald van zeven naar zes procent. Hoog tijd om een andere weg in te slaan en terug te investeren in ons onderwijs. Akkoord met Lieven Boeve als hij zegt dat de teller voor iedereen gelijk moet staan. Laat elke voltijdse leerkracht in het secundair onderwijs dus twintig lesuren presteren. Stel de uren dus gelijk naar onder, niet naar boven. Op deze manier beschikken we over meer tijd en meer personeel om de uitdagingen aan te gaan waar ons huidige onderwijs mee wordt geconfronteerd. Dit betekent investeren in jongeren en in de toekomst van onze samenleving.

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Het secundair onderwijs maakt men aantrekkelijker door alle graden 20 lesuren te geven. Zo komt er ook meer plaats vrij voor jonge leerkrachten. Tevens moet de pensioenleeftijd naar 55+ om ook deze jonge leerkrachten meer kansen te geven.