Marco Van Hees: “Voor deze regering maakt het woord ‘vrede’ geen deel uit van de toekomst van Defensie”

auteur: 

Ruben Ramboer

Donderdag 2 april werd in de Kamer de toekomst van het Belgisch leger besproken. PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees stelt vast dat aanvallen de toekomst van Defensie is.

Het plan 2000-2015 van voormalig Defensieminister André Flahaut (PS) loopt op zijn einde. Daarom is de regering-Michel begonnen aan een nieuw strategisch plan 2015-2030. De visie van de opvolger van André Flahaut, Steven Vandeput (N-VA), is heel erg gericht op de NAVO, de Noord-Atlantisch Verdragsorganisatie. PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees stoort zich aan deze pro-NAVO-houding. Hij uitte in het parlement zijn kritiek tijdens de discussies over de resolutie betreffende de toekomst van Defensie.

Vreemd genoeg kreeg Marco Van Hees in het Parlement vooral tegenwind van oppositepartijen cdH en PS. 

Lakeien van de NAVO

“Een land verdedigen, is de vrede verzekeren in dat land; voldoende militaire kracht hebben om niet aangevallen te worden door andere krachten. Dat is een bepaalde opvatting over Defensie, over vrede. Maar daar zijn we met dit plan ver vanaf”, zo begon Marco Van Hees.

“Het woord ‘NAVO’ vind je in bijna elke zin van de resolutie, op elke lijn. Maar een woord dat daarentegen ontstellend afwezig is in deze resolutie, is het woord ‘vrede’. Het woord ‘vrede’ staat er niet in. Als dat de leidraad is van deze regering, dan denk ik dat men kan zeggen dat deze regering een handlanger is van de NAVO, of de knecht, de lakei, de slippendrager van de NAVO.”

Een uitspraak die Georges Dallemagne (cdH) niet beviel: “België is de rode lantaarn van de NAVO inzake militaire bijdragen, en zozeer rode lantaarn dat we door de bezemwagen zouden kunnen worden opgeveegd, want uiteindelijk zijn wij diegenen die veruit het minste bijdragen – en dat zal natuurlijk nog verergeren – we kunnen niet echt zeggen dat wij de lakeien van de NAVO zijn.”

Marco Van Hees antwoordde: “Ik lees nochtans in punt 1, dat het doel is om een betrouwbare partner te blijven van de NAVO, zelfs militaire taken uit te voeren. Een betrouwbare partner van de NAVO blijven, teneinde militaire operaties uit te voeren in de lucht, op de grond en op het water. Dat is een bepaalde opvatting over defensie, maar die effectief meer neigt naar de aanval.”

Een betere wereld door militaire interventies?

“Nemen we het voorbeeld van een van onze buren, die wellicht een van de beste leerlingen is van de NAVO, Frankrijk. Alleen al de laatste jaren deed het interventies in Tsjaad in 2008, in Afghanistan in 2009, in Ivoorkust in 2010, in Libië in 2011, in Mali en in de Centraal Afrikaanse Republiek in 2012 en 2013, in Irak en het Midden-Oosten in 2014. Jaarlijks zijn er een of meer militaire interventies. België heeft deze beweging inderdaad wat minder bereidwillig gevolgd, maar we kunnen het aantal interventies van België opnoemen. Heeft dat de wereld beter gemaakt? Het volstaat om de situatie te bekijken!” (…) 

“Kijk eens naar Syrië. Het Syrische regime moest omvergeworpen worden, het was niet democratisch. Beetje vreemd dat bijvoorbeeld Saoedi-Arabië wél een volkomen democratisch regime zou zijn. Daar zijn er dagelijks onthoofdingen, maar daar moet niet worden tussengekomen! Waarom een interventie in Syrië en niet in Saoedi-Arabië? Omdat er verschillende belangen spelen in het ene dan in het andere land. Geopolitieke en economische belangen die een rol spelen. De enen zijn onze vijanden en de anderen onze bondgenoten. Dat is het verschil”, ging de volksvertegenwoordiger van de PVDA verder.

Reactie van Laurette Onkelinx (PS): “Uw kritiek op sommige interventies is terecht. Maar verwerpt u principieel elke internationale solidariteitsinterventie als het gaat om verdediging, verdediging van onze vrijheden of verdediging tegen terrorisme, ja of neen?” Waarop Marco Van Hees antwoordde: “Internationale solidariteit dat is niet militaire interventies en bommen laten vallen. Dat is wat België nu doet! Je kunt zien hoeveel vooruitgang de vrijheid heeft geboekt als je de toestand in Afghanistan en Libië bekijkt. Ik lees in MO*magazine hoezeer de oorlog tegen het terrorisme een rampzalige mislukking is. Sinds 2001 zien we inderdaad een vermenigvuldiging van het aantal terrorismehaarden. We moeten niet tussenkomen, want bij elke interventie is de situatie slechter geworden! Dat zijn de feiten. Neem om het even welk land, overal waar we zijn tussengekomen is de toestand slechter geworden. Er moest tot elke prijs worden tussengekomen in Syrië en nu is er een oorlog met al 200.000 doden en 1 miljoen vluchtelingen. Het zijn de Syriëstrijders die nu aangehaald worden als argument om het leger op straat in te zetten.”

Het geweer van schouder veranderen

“De PVDA verdedigt de terugtrekking uit de NAVO: de terugtrekking van België uit de NAVO en de terugtrekking van de NAVO uit België. Er zijn effectief een hele reeks Europese landen – Zweden, Finland, Ierland, Oostenrijk, Zwitserland – die geen lid zijn van de NAVO. Als het voor hen mogelijk is, waarom dan niet voor ons?”, vraagt Marco Van Hees zich af. “Wat deze resolutie voorstelt, is op dezelfde weg verder te gaan. Ik dacht dat een resolutie over de toekomst van Defensie de gelegenheid bij uitstek was om de gevolgde weg ter discussie te stellen. Ik zal u enkele voorbeelden geven. We zouden bijvoorbeeld al de wapenleveringen aan landen als Saoedi-Arabië kunnen stopzetten.”

“In plaats van deel te nemen aan militaire interventies zouden we ons beter specialiseren in vredesinitiatieven en ontwapening. België was trouwens een voorbeeld in het verbod op fragmentatiebommen. Ik neem ook het voorbeeld van Zwitserland. Zwitserland is misschien geen te volgen voorbeeld wat bankzaken betreft. Niettemin heeft het bemiddelaars in conflicten en werkt het mee aan internationale humanitaire hulp.”

“Het leger zou ook kunnen omgevormd worden in de zin van een defensief leger, dus niet offensief. In plaats van scenario’s te ontwikkelen om te onderzoeken op welke manier we gevechtsvliegtuigen die ook atoombommen kunnen droppen, kunnen betalen, zou men moeten nadenken over hoe we een echt defensief leger kunnen ontwikkelen. Wat is daarvoor nodig? Welke vorm moet een dergelijk leger hebben?”

Kernwapens

“We moeten strijden voor kernwapenvrije zones, strijden tegen het nucleaire gevaar”, ging Van Hees verder. “Dat is fundamenteel. Wat zegt de resolutie? Ze zegt één ding en het tegenovergestelde in dezelfde zin. Men zegt dat we moeten bijdragen aan de uitwerking van een veiligheidsarchitectuur in Europa die gaat in de richting van nucleaire ontwapening en dat in overleg met alle bondgenoten van de NAVO. De NAVO, waarvan geweten is dat de keuze voor kernwapens er fundamenteel is, in België inbegrepen. Ik nodig u uit om eens een uitstap te organiseren naar Kleine Brogel om te zien wat er daar aan wapens te vinden is.”

“Dat probleem kom je ook tegen bij de vervanging van de F-16’s. Volgens ons is het niet nodig om de F-16 te vervangen. We kunnen ze heel goed nog houden. Waarom wil de regering ons dan de F-35’s opdringen, zelfs al blijft ze er in woorden eerder vaag over? Waarom wil het leger ons die opdringen? Omdat het de NAVO is die ze wil opdringen. Wat is het voordeel van de F-35, behalve misschien enkele overwegingen die ze niet kunnen toegeven? Het is namelijk dat ze kernraketten kunnen vervoeren. Dat is het argument voor de keuze voor dit vliegtuig. Daar zijn wij natuurlijk totaal tegen.”

Van Hees besloot zijn interventie met de aanwezigheid van soldaten in de Belgische straten: “Ten slotte denk ik dat soldaten op straat, zoals dat nu het geval is, een zware antidemocratische ontsporing is. Dat men soldaten inzet om het hoofd te bieden aan bepaalde natuurrampen, zoals overstromingen, daar ben ik het mee eens. Maar ik vrees dat men op een dag de soldaten op straat zal brengen omdat ze overstroomd zijn door manifestanten. En dat zou een onaanvaardbare antidemocrarische ontsporing zijn!”

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Reeds vele jaren geleden lieten de rechtse partijen (in het geheim) toe dat er nucleaire wapens gestationeerd werden op Belgisch grondgebied. Nu blijkt (in het geheim) dat onze F16 oorlogsvliegtuigen speciaal uitgerust zijn om nucleaire bommen te kunnen droppen. De vervangtoestellen moeten dit ook kunnen...zodat er geen keuze is. Daarvoor zal men miljarden euro's veil hebben;niettegenstaande er veel andere noden zijn. PVDA laat de mensen hun ogen opengaan opdat ze niet verder in armoede moeten leven; en tevens de wereld veiliger wordt voor ons..