foto: wikimedia

Luizengif in eieren, volksgezondheid belangrijker dan economische belangen.

Voor Dirk Van Duppen (PVDA) moet volksgezondheid voorgaan op alle andere (economische) belangen. "Als blijkt dat er gif in eieren zit, dan moet de bevolking daarover onmiddellijk geïnformeerd worden. Dan moeten de betrokken bedrijven geblokkeerd worden en moeten alle verdachte eieren uit de winkelrekken gehaald worden. Dan moet de regering ook maatregelen nemen om te voorkomen dat dit ooit nog gebeurt."

Minister van Landbouw Denis Ducarme en minister van Volksgezondheid Maggie De Block hielden dagenlang de lippen stijf op elkaar. Maar onder druk van de buurlanden en de publieke opinie moeten ze nu toch reageren. Ze proberen vooral te sussen. ““De hoogste hoeveelheid fipronil die we al hebben gevonden, ligt tien keer lager dan de zeer strenge Europese norm”, klinkt het.

Het is wel heel vreemd om zo’n uitspraak uit de mond van een minister te horen die dan ook nog huisarts is. Zij wordt verondersteld het voorzorgsprincipe toe te passen. De volksgezondheid moet voorgaan op alle andere (economische) belangen. Als blijkt dat er gif in eieren zit, dan moet de bevolking daarover onmiddellijk geïnformeerd worden. Dan moeten de betrokken bedrijven geblokkeerd worden en moeten alle verdachte eieren uit de winkelrekken gehaald worden. Dan moet de regering ook maatregelen nemen om te voorkomen dat dit ooit nog gebeurt.

De mededeling dat ‘iemand van 70 kilogram een vijftiental eieren kan eten alvorens - door de fipronil - mogelijk gezondheidsproblemen te krijgen’ is absoluut niet geruststellend en gaat evenzeer in tegen het voorzorgprincipe. Hoe zit het dan moet kinderen? Bij 15 eieren kan je echt onmiddellijk ziek worden, maar wat zijn de effecten op langere termijn? Op de website van het Amerikaanse ‘National Pesticide Information Centre’(1) dan vind je veel verontrustende informatie.

Over de impact op mensen van chronische blootstelling aan Friponil is weinig bekend. Dat is ook normaal want het product mag niet gebruikt worden in de voedingsindustrie. Volgens het Amerikaanse agentschap is Fipronil ‘voor de mens mogelijk kankerverwekkend’. Bij proeven op ratten is ontwikkeling van schildklierkanker aangetoond na chronische blootstelling. Bij dierproeven bleek ook een ernstige aantasting van het zenuwstelsel, de schildklier, de lever en de nieren. Fipronil hoort dus niet thuis in eieren, onder geen enkele dosis. Het is dus extra verontrustend om te lezen dat er mogelijk al sinds 2014 geknoeid wordt met Fipronil in de kippenindustrie en dat in Nederland eieren gevonden werden met een veel hogere dosis.

Het schandaal kwam aan het licht nadat een kippenboer uit België zelf een test uitvoerde op zijn eieren. Dat is de wereld op zijn kop. Het FAVV werd na de dioxinecrisis van 2000 net opgericht om dergelijke schandalen te voorkomen. Het FAVV zegt nu: we voerden geen controles uit op de aanwezigheid van Fipronil “aangezien het om een verboden product gaat en we er dus vanuit gingen dat het niet gebruikt wordt”. Stel je voor dat het anti-dopingagentschap zo’n logica volgt. Of de agenten die alcoholcontroles moeten uitvoeren in het verkeer!

De Gazet van Antwerpen schrijft terecht: “Net als de dioxinecrisis heeft dit schandaal alles te maken met de grootschaligheid van de landbouw, met de enorme financiële druk op de boeren en met malafide figuren die daarvan misbruik maken. Uit winstbejag knoeien deze gewetenloze gifmengers met voedsel en met de gezondheid van duizenden mensen."

En net als bij de dioxinecrisis hebben we ministers en officiële instanties die wegkijken of minimaliseren om de economische belangen niet te schaden.

Gezonde voeding is een basisrecht en daarom hebben we een voedingsindustrie nodig die streng gecontroleerd wordt. Dat is de verantwoordelijkheid van de overheid. Economische belangen mogen nooit voorrang krijgen op onze gezondheid.

Tien vragen bij het fipronil schandaal

  1. Waarom werd en wordt het voorzorgprincipe niet toegepast?
  2. Welke bedrijven, welke eieren in welke winkelrekken zijn besmet, aan welke dosis?
  3. Hoe lang is men op de hoogte van vergiftiging van de eieren en waarom heeft men niet onmiddellijk gecommuniceerd en veiligheidsmaatregelen getroffen? 
  4. Klopt het dat de grootschalige import van het insecticide in ons land door het betrokken bedrijf in Weelde teruggaat tot 2014? Zo ja waarom is er dan in die drie jaar niets mee gebeurd? Heeft dit bedrijf dan de mogelijkheid gehad drie jaar lang het gif te mengen in stalreinigingsmiddelen?
  5. De aanwezigheid van het verboden gif in consumptie-eieren is aan de overheid gesignaleerd al van begin juni door een privé-bedrijf, een eierbrekingsbedrijf in Sint-Niklaas, dat aan zelfcontrole deed. Hoe komt het dat het FAVV dit zelf niet eerder op het spoor is gekomen, dat een eierbrekingsbedrijf alerter was dan het FAVV? In het geval van de pluimveesector is het probleem van bloedluisbestrijding een oud zeer; het was dus zeker aangewezen om daar regelmatig en systematisch te controleren op insecticiden die mogelijks illegaal gebruikt worden, zoals fipronil. Waarom is er dan geen systematische screening op fipronil bij het FAVV?
  6. Ook niet nadat al van in 2014 zou bekend zijn dat er grootschalige import van het gif zou gebeurd zijn door het kippenstallenreinigingsbedrijf
  7. Nu blijkt dat de Belgische labo’s niet eens technisch in staat zijn om zelf het gif op te sporen, dat daardoor deze onderzoeken in het buitenland dienen te gebeuren en dat dit de reden is waarom er zo lang moet gewacht op de resultaten. Vanwaar zulke nalatigheid? 
  8. Waarom is er een absoluut spreekverbod voor ambtenaren ingevoerd, terwijl er wettelijke garanties bestaan voor ‘spreekrecht voor ambtenaren’? Waarom mogen deze zelfs niets meer zeggen ‘off the record’ en verplicht moeten doorverwijzen naar de woordvoerder, waarvan journalisten nu zeggen dat die in plaats van ‘doorgeefluik voor informatie aan de media en aan de burger, fungeert als ‘stoplap, als vinger in het lek in de dijk.
  9. Wordt het niet tijd dat voedselveiligheid op de eerste plaats onder de bevoegdheid van volksgezondheid valt? Nu valt het op de eerste plaats onder de minister van landbouw waardoor structureel wordt ingebed dat de economische winst belangen neigen te primeren boven die van de volksgezondheid.
  10. Naast de volksgezondheid, de gezondheid van de consument zijn het de kippenkwekers die onder enorme economische druk staan en het directe slachtoffer zijn van deze malafide praktijken, die door serieuse controles en doortastende maatregelen hadden kunnen voorkomen worden of op zijn minst ernstig ingeperkt worden. Het is de overheid die hier schuldig verzuim kan verweten worden. Wat gaat de regering doen om deze bedrijven te vergoeden?

 

Labels

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Ander absurditeit het glyfosaat decreet van zie BS 18.04.2017 pg 23751 en vilt artikel van19.07.2017 phtofar hekelt absurditeit rond glyfosaat gebruik. In vlaanderen als je een tuinier kan betalen kan je onkruid doden met roundup ??? was het niet in tegespraak met advies van raad van state 61 783 /1 van 10 juli 2017
Mijn wederhelft vraagt zich af hoe het met de kippen zelf gesteld is. Ja, hoe komt dat gif fipronil eigenlijk in de eieren terecht ? Via de kip(voeding) of rechtstreeks. Hoe zit dat dan met het kippenvlees. Is dat dan ook besmet met fipronil of mogen we dat niet weten ? Volgens verschillende ministers heeft de bevolking recht op duidelijke informatie. Dat we daar zelf nog niet zijn opgekomen.
Quote van het jaar ; " We voerden geen controles uit op de aanwezigheid van Fipronil aangezien het om een verboden product gaat en we er dus vanuit gingen dat het niet gebruikt wordt ". Als ik het goed begrijp moeten dus ook de alcoholcontroles worden afgeschaft, en de drugscontroles, en de bagagecontroles op de luchthaven, enz ... Als ge niks beters kunt verzinnen zwijg dan. Zwijgen dat ge zweet is in gegeven omstandigheden nog het beste dat ge kunt doen.
Wat ons vooral opvalt is het feit dat niemand zegt WAAROM Fipronil wordt gebruikt in de kippenindustrie. Is dat een soort hormoon of wat ? Uitleg, heren ministers. Uitleg !!! De bevolking heeft er recht op. Ge hebt het zelf gezegd. En gene zever, hein. De verkiezingen zijn op komst, zènne.
Bij punt 7: "Nu blijkt dat de Belgische labo’s niet eens technisch in staat zijn om zelf het gif op te sporen, dat daardoor Deinze onderzoeken in het buitenland dienen te gebeuren en dat dit de reden is waarom er zo lang moet gewacht op de resultaten. Vanwaar zulke nalatigheid?" Bij monde van Ducarme en Maggie communiceert de nieuwe regering vandaag volop over het besmette eieren schandaal, maar blijven de kaan dicht schroeven voor ALLE collectieve diensten ( belasting- en fraudecontrole, burgerbescherming, eerstelijns geneeskunde, post, openbaar vervoer, zorgverstrekking, onderwijs, kinderopvang, vluchtelingenonthaal, huisvesting ) om al dat profijt van de publieke te versassen naar de privesector van de financiëlen en top-industriëlen, die - onder ons gezegd- constant mensen aan de deur blijven zetten zetten en fabrieken sluiten.
Hoe kan dat , dat de partijen zwijgen???? Gif is gift hoe klein ook is???? En dat moeten wij geloven wat ze verkondigen. Word het niet stil aan tijd dat partijen die omgaan met malafide partrijken uit de politiek wereld worden gezet. Wij zijn de dioxine crisis niet vergeten. Bevolking word door twee minister vergiftig door Maggie De Block en minister Denis Ducrame . Het volk wil gezonde voeding en niet dat wij vergiftig worden ten voordeel van geld. PVDA laat jullie stem horen!!!!!!!!
Duitse onderzoekers gaan de Belgische aanpak van de eiercrisis doorlichten. Ze kunnen er ginder blijkbaar niet mee lachen. Wij ook niet. Wij willen vooral weten hoe het met de KIPPEN ZELF is gesteld. Zijn die ook besmet met het giftige Fipronil en vooral in welke mate. Onder, flirtend of boven de blijkbaar allesomvattende "norm". Maar over de kippen wordt geen uitleg gegeven door onze uitgesproken rechtse regering. Als de kippen niet besmet met het giftige Fipronil is het toch maar een kleintje om dat aan de bevolking mede te delen. Of mogen we dat niet weten ?! Moet er misschien eerst een super-ministerraad belegd worden? Onnozelaars !!!
Bedankt voor het leerrijke artikel! Wat mij verrast is dat het FAVV geen controles uitvoert op de aanwezigheid van Fipronil met als argument: “aangezien het om een verboden product gaat en we er dus vanuit gingen dat het niet gebruikt wordt.". Ik zal mijn eetpatroon verder aanpassen naar plantaardige voeding. Vooral en des te meer omdat ik op TV beelden gezien heb van overvolle ruimten met tienduizenden opeengepakte kippen: zijn dat scharrelkippen ? ??Alles behalve diervriendelijk. Wat is de reclame voor "scharreleieren" toch misleidend! Vriendelijke groetjes Bert Wuyts
Erg goed dat jullie hier verder op in gaan en de oorzaken proberen uit te spitten. Het is van groot belang dat de voedingsindustrie (incl. de bio-industrie) hervormd worden. Het kan niet meer dat voeding geproduceerd wordt met het oog op zo veel mogelijk winstbejag. De grote woekeraars zullen altijd het randje opzoeken wat nog net door de beugel kan. Allicht gaan ze dan ook wel eens OVER het randje! Als de bevolking altijd maar voedsel moet eten dat maar NET aan de gestelde normen voldoet zal dat niet bijdragen aan de volksgezondheid! Integendeel, kanker en andere 'welvaartsziektes' zullen hand over hand blijven toenemen. Wat een leed berokkend dat aan de mensen! En wat een gigantisch hoge kosten brengt dat mee voor de ziekteverzekering! In één woord ONAANVAARDBAAR! Blijf dit aanklagen! Met groet, Dirk
Het was van eerste bericht in de pers klaar dat er een doofpot operatie bezig was, overal fipronil maar alleen bij ons zero,zero precies zoals bij de wielrenners.Deze regering is duidelijk onbekwaam het land te leiden en de nodige maatregelen te nemen . En niet alleen in de fipronil kwestie . Ze is alleen bekwaam om de armste laag van de bevolking te treffen met haar beparingen. De besparingen in de sociale zekerheid is rampzalig voor onze bevolking . Zie nu de controle die men wil invoeren op de werklozen , in plaats van zwartwerk aan te pakken op de werven wil men mensen thuis gaan controleren t zou beter zijn de graaiers te contreleren.