Foto PVDA Luik

Luik: plannen ziekenhuisdirectie botsen op werknemers

auteur: 

Damien Robert

De directie van het ziekenhuis Centre hospitalier régional de la Citadelle in Luik probeert al twee maanden een bezuinigingsplan van 11 miljoen euro op te leggen, waarvan de helft voor de rekening van personeel en patiënten. Maar al twee maanden verzetten de werknemers zich tegen het plan. 

In het begin voorzag het plan van de directie onder meer het schrappen van 35 voltijds equivalente jobs, een vermindering van de eindejaarspremie en de afschaffing van de onregelmatige prestaties (11% van het loon). Maar vanaf het begin was het voor de werknemers geen optie dat zijzelf en de patiënten het slachtoffer zouden worden van dit asociaal beleid. Na de onderhandelingsvergadering van 20 februari ging het personeel in staking. Tot nog toe staakten de werknemers al zeven dagen. Ze zijn niet van plan zich te laten doen.

Het begon met spontane werkonderbrekingen en een staking toen het bezuinigingsplan werd aangekondigd, gevolgd door een betoging met duizend aanwezigen, dan twee dagen staking. Sinds de aankondiging van het bezuinigingsplan organiseren de vakbonden geregeld algemene vergaderingen in gemeenschappelijk vakbondsfront om het personeel te informeren en te raadplegen. Zo kan het personeel zijn onvrede uiten en kunnen ze de krachten bundelen tegen de directie.

Dat leidde er al snel toe dat de directie stappen achteruit moest zetten en begon te aarzelen. De directie deed enkele kleine toegevingen en probeerde de werknemers te verdelen. Nadat de werknemers drie dagen hadden gestaakt en hadden betoogd, stelde de directie voor om de vijftig contracten voor bepaalde duur om te zetten in contracten van onbepaalde duur . Ze kwam ook gedeeltelijk terug op haar aanvallen tegen de eindejaarspremie.

Rond de premie van 11% voor onregelmatige prestaties probeert de directie het personeel te verdelen. Ze wil die premie afschaffen en vervangen door een ander systeem: een toelage van 6% voor bepaalde categorieën van het personeel en een bijkomend loon naargelang de onregelmatige prestaties voor het verzorgend personeel (20% ’s avonds, 30% ’s nachts in de week, 45% op zaterdag en zondag en 50% op feestdagen en ook een premie van 15% voor werk dat wordt verricht tussen 6.30 u. en 7.30 u. ’s morgens). Zowat iedereen verliest erbij, sommigen meer dan anderen.

De vakbonden hebben dit plan voorgelegd aan de werknemers en het is duidelijk dat de verdelingsstrategie om bezuinigingen op te leggen niet werkt. De werknemers verwierpen het plan massaal. “Geen euro bezuinigingen op de rug van het personeel en de patiënten”, klinkt het. Op 14 februari stelden ze de directie een ultimatum.

Ziekenhuis op een berg geld

Eigenlijk is er geen enkele goede reden om te bezuinigen op de rug van de werknemers van het CHR de la Citadelle. Het ziekenhuis zit in goede financiële papieren. De structuur is op zich al winstgevend, maar daarbovenop kan het ziekenhuis nog dividenden uitkeren aan zijn aandeelhouders, met name de zestien gemeenten van de provincie Luik.

Daarnaast heeft het ziekenhuis een grote financiële reserve van 65 miljoen euro.1 Als de directie wil besparen, dan kan ze perfect uit die kluis putten. En als ze nieuwe manieren zoekt om aan geld te komen, dan kan ze dat ook gaan zoeken bij de directeurs of de politici die zich verrijken in de raad van bestuur.

Directie en de politici stellen het wel

Want ook de directie heeft de zakken vol. In tegenstelling tot het werkend, technisch, administratief en verzorgend personeel van het ziekenhuis, hebben de acht directeurs absoluut niet te klagen over hun koopkracht. Onder elkaar verdelen ze, volgens de gegevens van 2015 waarop we de hand konden leggen, 1.074.818 euro, zonder hun bedrijfswagen ...

Hetzelfde geldt voor de politici. De twaalf bestuurders van het permanent bureau van de raad van bestuur delen onder elkaar, voor een paar vergaderingen per jaar, 307.835 euro. Een beetje zoals bij Publifin dus. En terwijl die politici hun zitpenningen incasseren en de plannen van de directie aanvaarden, weigerde de PS-cdH-meerderheid van de stad Luik de motie die de PVDA indiende op de gemeenteraad te bespreken.

De PVDA kwam erop terug op de gemeenteraad van 26 februari om elke partij te dwingen openlijk stelling te nemen, en degenen die het bezuinigingsplan van de directie steunden aanzetten om hun standpunt te herzien. Die laatsten stelden voor om een brief te schrijven aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Ruim onvoldoende voor de PVDA en de vele werknemers van het ziekenhuis die naar de gemeenteraad gekomen waren.

De schaduw van het “netwerk”

Waarom zwijgt de directie in alle talen over de financiële reserve van 65 miljoen euro? Waarschijnlijk omdat ze het wil gebruiken om te wegen op de lopende onderhandelingen tussen de verschillende ziekenhuizen in het kader van het netwerkplan van minister De Block. Het doel van die netwerken is bezuinigen, zegt ze. In werkelijkheid wil ze een markt- en rentabiliteitslogica installeren in plaats van een logica van dienst aan de bevolking. De minister wil de ziekenhuizen ertoe brengen zich te verenigen in netwerken en de diensten waarin ze niet gespecialiseerd zijnte schrappen.

Door het budget – en dus het bezuinigingsplan – goed te keuren volgden de politici in de raad van bestuur van CHR de la Citadelle dezelfde logica als de regering (die zij zelf overigens als asociaal bestempelen ...) Van hypocrisie gesproken.

Door die financiële reserves achter de hand te houden hoopt de directie te wegen op de onderhandelingen door zich voor te stellen als de grootste speler in het toekomstige netwerk, waarvan ook het universitair ziekenhuis van Luik (CHU) deel zou uitmaken. Deze logica zal niet ten goede komen aan de werknemers, noch aan die van het CHR de la Citadelle, noch aan die van de ziekenhuizen die in het toekomstige netwerk “satellieten” worden van CHR-CHU. Niets garandeert dat het de werknemers van CHR zullen zijn die mogen blijven. En niets garandeert dat de werknemers van de andere ziekenhuizen die in het netwerk opgenomen worden hun werk zullen kunnen behouden.

Deze netwerklogica zal voor iedereen nefast zijn, behalve voor de regering en haar marktlogica. De werknemers hebben er niets bij te winnen. Integendeel, ze hebben er alle belang bij sterk vast te houden aan hun principe “geen euro besparingen op onze rug en die van de patiënten” om de directie te doen inbinden. Ze hebben er alle belang bij aan de politieke wereld te vragen dat die zijn verantwoordelijkheid opneemt en ook niet meestapt in deze marktlogica.

Andere keuzes zijn mogelijk

De werknemers weigeren mee te stappen in het zieke spelletje van de directie die de werknemers wil verdelen om bezuinigingen door te duwen, en op dezelfde manier hebben de werknemers er ook alle belang bij om te voorkomen dat de plannen van de minister doorgaan om de ziekenhuizen, en bijgevolg de werknemers, met elkaar te doen concurreren. Zo zouden ze druk kunnen uitoefenen op de directie en de politici die in de raad van bestuur zitten, om zich ook te verzetten tegen de bezuinigingsplannen van Maggie De Block, en te eisen dat er een herfinanciering van de gezondheidszorg komt, zodat het personeel de menselijke en financiële middelen krijgt om kwaliteitsvolle en nabije gezondheidszorg te verzekeren.

Er is een manier om nog ruimte te vinden in de sociale zekerheid en tegelijk de kwaliteit van de zorg te behouden en zonder druk uit te oefenen op het personeel. De veralgemening van het kiwimodel (een systeem van openbare aanbestedingen voor de aankoop van geneesmiddelen, medisch materiaal, materiaal voor medische beeldvorming en voor het laboratorium). Dat zou minstens twee miljard euro opbrengen.

Er kan eveneens bijna twee miljard euro bespaard worden op de buitensporige lonen van specialisten, door het betalingssysteem van de universitaire ziekenhuizen te veralgemenen.

Ten slotte zou het vermijden van overbodige onderzoeken, door de “prestatiebetaling” af te schaffen, 0,8 miljard euro opbrengen.

De werknemers van het CHR de la Citadelle zijn op de goede weg. Zij krijgen overigens de steun van vele delegaties van andere ziekenhuizen en van vele burgers. Door hun eisen sterk te blijven verdedigen zonder een duimbreed toe te geven, kunnen ze de directie ertoe brengen bakzeil te halen.

1 Zie het rapport 2016 goedgekeurd door de raad van bestuur

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.