Foto's Solidair, Karina Brys

Hart boven Hard maakt massafietstocht langs piketten

auteur: 

Sofie S.

Het is 9 uur, de staking is op sommige plekken al enkele uren bezig. Ook in de stad is dat meer en meer te zien. Bijna geen trams of bussen, vuilzakken die niet opgehaald worden... En voor feestzaal De Roma in Borgerhout wordt het alsmaar drukker. Hier zal de komende uren de omvang van de stakingsactie duidelijk worden. Want naast het vakbondsfront steunen ook het middenveld en de studenten de staking. Zij doen dat onder de noemer van Hart boven Hard.

HbH wilde met een fietstocht langs drie piketten een duidelijk signaal van solidariteit over alle sectoren heen geven: het onderwijs, het OCMW en de armoedebeweging en de zorg. Een kleine duizend fietsers doen aan de actie mee. Hugo Franssen van Hart boven Hard spreekt van een overrompeling. "Dit is een sterk signaal, het gevoel van verontwaardiging dat het zo niet verder kan. Het beleid denkt dat het zuurstof uit de samenleving kan halen, om aan de bedrijven te geven. In feite gaat het om een transfer van arm naar rijk. De economie moet ten dienste staan van de samenleving en niet andersom."

Ook leerkrachten zijn kwaad

Als de groep een eerste keer halt houdt aan het Atheneum op de Rooseveltplaats, wordt duidelijk hoe groot de groep is geworden. Erik Deisz, leerkracht in het stedelijk onderwijs, legt ons uit waarom ook het onderwijs staakt. "Het gaat bergaf met het stedelijk onderwijs. Mijn school krijgt volgend jaar 15% minder werkingsmiddelen. Toch gaat het aantal kinderen in armoede niet afnemen. Daarnaast moeten wij, leerkrachten, niet alleen elke week een uur meer werken, we zullen ook een jaar langer moeten werken. Het gevolg is dat leerkrachten gedemotiveerd geraken, omdat ze hun job moeten uitoefenen in een moeilijkere situatie. Het onderwijs is de sleutel in de maatschappij die leerlingen kritisch kan helpen nadenken, op een milieubewuste, energiebewuste manier. We moeten leerlingen vormen die een plaats vinden in de samenleving en hen niet meteen in het keurslijf van de arbeidsmarkt dwingen."

Strijd tegen armoede nog meer nodig

De groep trekt verder naar het OCMW in de Lange Gasthuisstraat. Daar staat Stop Armoede Nu klaar om de medeactievoerders te ontvangen. Maarten Pacquée (van beweging.net, het vroegere ACW) legt uit: "We voeren in Antwerpen al zes jaar actie tegen armoede, maar het ziet er niet naar uit dat er met de huidige regering beterschap komt. Integendeel, het regeerakkoord verergert de problematiek alleen maar. Om een voorbeeld te geven: gratis water en elektriciteit valt weg. Zo’n maatregelen hebben een directe impact op mensen in armoede. Daarom vormen we nu een rij aan het OCMW met kapotte paraplu's. De paraplu staat normaal symbool voor bescherming, wij hebben kapotte paraplu's genomen als symbool voor de sociale “onbescherming” die ingezet wordt."

De meerderheid van de deelnemers komt uit de sociale sector. Ilse Hackethal van Samenlevingsopbouw verklaart dit door de grote verontwaardiging over het armoedebeleid van de regering. "Er moet aan steeds meer voorwaarden voldaan worden om een uitkering te krijgen. Dit weekend kondigde Liesbeth Homans nog aan dat je vanaf nu moet slagen voor Nederlands om in aanmerking te komen voor een sociale woning. De inspanning zelf is niet meer voldoende. Een hardere aanpak dus voor mensen in armoede en tegelijk een fluwelen aanpak voor de ondernemers, want zij krijgen wel kans op dialoog. Het gevolg van deze maatregelen is dat er nog meer werkende mensen in een precaire situatie terechtkomen en dit leidt er dan weer toe dat mensen tegen elkaar worden opgezet. Mensen schoppen nu eenmaal gemakkelijker naar onder dan naar boven."

Ook een kwart van het personeel van het Antwerps integratiecentrum De8 was er. "Moet ik alle redenen geven waarom ik hier ben vandaag? Dat is nogal een lange lijst... Kort samengevat: omdat het onrechtvaardig is om het geld bij de gewone mensen te halen en niet bij de grote vermogens. Of zoals mijn dochtertje het samenvatte, wij moeten wéér betalen." Voor velen van hen was het de eerste keer, er werden zelfs spandoeken gemaakt voor de eerste keer in de traditie van De8.

De fietstocht gaat verder naar de Duinstraat, waar aan zorgcentrum De Zavel een piket staat van de hele zorgsector. "Nee, wij hebben niet boven onze stand geleefd" en "Nee, wij willen niet werken tot 67 jaar", wordt er luid gescandeerd. Greet, werkzaam in Stuyvenberg zegt het zo: "Ook al moet ik nog maar een paar dagen werken, ik ga toch door met de actie. Het is nodig, er is veel te weinig personeel bij ons op de werkvloer. Het gebeurt te dikwijls dat mensen die met pensioen gaan, niet vervangen worden, of alleen maar deeltijds."

Culturele wereld

Butsenzeller, DJ van dienst, en Luc van de Poel, gitarist bij The Kids en afwasser van dienst, beklemtonen het belang van Hart boven Hard. "We hadden hen nodig om op straat te komen, ze zitten in iedereen zijn zakken en daarom is het goed dat ook de culturele wereld deze strijd steunt. Iedereen is solidair, de mensen worden wakker. Dankzij Hart boven Hard kunnen ook mensen die niet bij een vakbond zijn de straat op. Het is een echte burgerbeweging aan het worden."

Slongs Dievanongs stond al van 's ochtends vroeg paraat aan de piketten: "Er was veel volk, een goede sfeer. Iedereen stond er met goede vibes. Met heel veel mensen op dezelfde plek en voor hetzelfde doel, dat versterkt dat nog. Ik ben het volk, ik ben van het volk en ik ben er door het volk, samen moeten we aan hetzelfde zeel trekken. De tijd is er om op straat te komen."

Ook Nigel Williams was van de partij en in zijn element op het podium in de Roma. "De groten lijken alleen maar groot omdat gij op uw knieën zit, dus sta op en maak een vuist!"

Groot succes

Diane Vangeneugden van Hart boven Hard is bijzonder tevreden over de actiedag. "Wat een fantastische dag. We zijn werkelijk overrompeld, het is een beetje uit de hand gelopen. We hoopten op een 250-tal deelnemers aan onze fietstocht, het werden er meer dan dubbel zoveel. Er zijn uiteindelijk meer dan duizend mensen in De Roma gepasseerd. Er waren meer dan 600 fietsers en dan ook nog eens 500 mensen van het piket van de zorgsector die aansloten. En de ambiance en actiebereidheid zit er duidelijk in. Er waren heel wat mensen die nog nooit piket hebben gestaan, die nu met veel enthousiasme meegedaan hebben. We zitten in dezelfde spirit als 6 november, ook daar was het middenveld mee een element van het succes. Deze ochtend bezochten we al twee piketten met enkele artiesten: Slongs Dievanongs, Nigel Williams, Abdelkader Zahnoun, Joke van Leeuwen en dat was een echte meevaller. Ook bij de vakbonden kennen ze Hart boven Hard ondertussen. Stilaan worden de muren tussen de verschillende sectoren gesloopt."

Hoe verder na vandaag?

Daar is Diane, net als vele anderen duidelijk: "Het land moet plat". Met Hart boven Hard zullen we daar ook opnieuw onze bijdrage toe leveren. Het is duidelijk dat de regering ons liever niet ziet. Het is niet langer ieder voor zich. Door samen te werken, hoeft geen enkele organisatie zijn nek uit te steken en schrik te hebben hierop aangesproken te worden.  We doen het gewoon allemaal samen."

Bij Hart boven Hard zijn ze in elk geval optimistisch. "Vorige week hebben we Hart boven Hard Antwerpen opgericht. We rekenden op een 15 deelnemers, het werden er meer dan 30. Voor ons is 15 december zeker geen eindpunt. Op 6 december organiseren we nog een Sinterklaasactie en intussen werken we ook aan een inhoudelijke avond voor de uitwerking van 10 hartenwensen." En voor volgend jaar plant HbH op 29 maart een grote Ensoriade in Brussel, geïnspireerd op de Blijde intrede van Christus in Brussel van James Ensor. Daarmee wil HbH alle organisaties die het platform ondertekenden nauwer betrekken en ook zoveel mogelijk gezinnen bereiken. De creativiteit stimuleren onder de leuze 'Vive le social'.

 

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.